19 grudnia 2011

Ogólne zasady Programu Matury Międzynarodowej

The International Baccalaureate Diploma Programme to nowatorski i kosmopolityczny program nauczania, diametralnie różniący się od polskiego programu szkoły średniej.
Trwa dwa lata (w Polsce przypadają na II i III klasę liceum) w ciągu których uczeń przerabia wyłącznie wybrane przez siebie przedmioty egzaminacyjne.

Wyboru przedmiotów dokonuje się w sposób następujący:
- każdy uczeń wybiera sześć przedmiotów;
- obowiązkowo musi wybrać pięć - po jednym grup od 1 do 5;
- przedmiot szósty można wybrać z grupy 6 (jeśli szkoła oferuje takie przedmioty) lub z grupy od 2 do 5.


Trzy spośród wybranych przedmiotów muszą być nauczane na poziomie rozszerzonym (high level - HL) a pozostałe na poziomie podstawowym (standard level - SL).

Oprócz nauki sześciu wybranych przedmiotów obowiązkowym elementem programu są również następujące przedmioty towarzyszące:
- Theory of Knowledge (TOK) - Teoria wiedzy - kurs filozoficzny, poruszający tematykę moralności, etyki i filozofii,
- Creativity, Action, Service (CAS; kreatywność, akcja, służba) - wychowawczy program rozwoju osobistego,
- Extended Essay (esej rozszerzony, pogłębiony) - praca badawcza zwana “mini pracą magisterską”.

Egzaminy odbywają się w maju i obejmują każdy z sześciu przedmiotów. Z każdego egzaminu można zdobyć od 1 do 7 punktów. Dodatkowo za przedmioty towarzyszące uczeń otrzymuje od 1 do 3 punktów. W sumie maksymalna liczba punktów jaką można zdobyć na Maturze Międzynarodowej to 45 punktów.
Każdy egzamin ocenia niezależna zewnętrzna komisja międzynarodowa w Genewie, dzięki czemu wyniki są ujednolicone i równoważne z wynikami uczniów innych szkół na całym świecie.

Dobrze zdana Matura Międzynarodowa daje możliwość studiowania na uczelniach na całym świecie, często bez egzaminów wstępnych, jest to więc program idealny dla każdego. Niezależnie od planów na przyszłość Matura Międzynarodowa może otworzyć wiele drzwi każdemu, kto tylko ma dyplom IB Diploma Programme.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.