30 listopada 2012

Słynni absolwenci programu IB: Julie Payette


Kolejną słynną osobą, która ukończyła program International Baccalaureate i którą chcemy Wam przedstawić jest Julie Payette.

Julie Payette urodziła się 20 października 1963 roku w Montrealu. Jest kanadyjską astronautką i inżynierem. Brała udział w dwóch lotach kosmicznych - STS-96 i STS-127. W sumie w kosmosie spędziła około 25 dni. Do narodowego korpusu astronautów została wybrana przez Kanadyjską Agencję Kosmiczną (CSA - Canadian Space Agency) w 1992 roku. Od 1996 roku pracowała także dla NASA. Jest pierwszym obywatelem Kanady, który przebywał na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Miało to miejsce podczas jej pierwszego lotu kosmicznego STS-96. Drugi lot kosmiczny Julie odbyła jako członek załogi Endeavour - piątego, ostatniego promu kosmicznego zbudowanego przez NASA (miał zastąpić wahadłowiec Challenger).

Julie Payette zdobyła dyplom IB w 1982 roku jako zwieńczenie nauki w The United World College of the Atlantic. Na McGill University uzyskała dyplom inżyniera oraz tytuł magistra komputerowej inżynierii stosowanej na University of Toronto.
Po studiach pracowała w kanadyjskim oddziale IBM w wyuczonym zawodzie. Później dołączyła do zespołów badawczych IBM w Zurichu.
Do Kanadyjsiej Agencji Kosmicznej wybrana została jako jeden z czterech astronautów spośród 5 330 kandydatów. W 1993 roku Payette założyła Human-Computer Interaction Group w ramach Kanadyjskiego Programu Astronaut i pracowała jako specjalista ds. technicznych w zespole Międzynarodowej Grupy Badawczej NATO zajmującej się przetwarzaniem mowy.

Payette uzyskała licencję pilota w ramach przygotowań do misji powietrznych. Zaliczyła wiele godzin lotów, dzięki czemu mogła zakwalifikować się do zespołu biorącego udział w mijsach kosmicznych.
Pierwszy lot w jakim brała udział Kanadyjka odbył się między 27 maja a 6 czerwca 1999 roku. Jako członek załogi wahadłowca Discovery wzięła udział w pierwszym manualnym dokowaniu do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Celem misji było dostarczenie niezbędnych zapasów i materiałów do stacji.
Payette odwiedziła Międzynarodową Stację Kosmiczną po raz drugi w ramach lotu STS-127 w 2009 roku. Podczas tego lotu po raz pierwszy w historii w kosmosie znajdowało się dwoje Kanadyjczyków.

Julie Payette mówi płynnie w języku angielskim i francuskim. Posługuje się również hiszpańskim, niemieckim, włoskim i rosyjskim. Gra na pianinie. Jest wielokrotnie odznaczoną obywatelką Kanady. Jednak ze szkół w jej ojczyźnie została nazwana jej imieniem.


27 listopada 2012

Uniwersytety świata: Uniwersytet Bocconi


Dziś zapraszamy do Włoch na Uniwersytet Bocconi (Università Commerciale Luigi Bocconi).

Uniwersytet Bocconi (Università Commerciale Luigi Bocconi) to prywatny uniwersytet założony w 1902 roku w Mediolanie przez Ferdinando Bocconi, bogatego kupca włoskiego.
Nazwa uniwersytetu upamiętnia syna założyciela – Luigi – który zginął w Bitwie pod Aduą podczas wojny włosko - abisyńskiej.
Jest uznawany za jedną z wiodących instytucji edukacyjnych w Europie, w zakresie handlu, ekonomii i prawa. Oferuje szeroki zakres studiów magisterskich i doktoranckich

Na campus akademicki składają się liczne budynki. Pierwszy z nich powstał 1902 roku. Kolejne powstawały w latach 1936 - 2007. Ostatni z budynków znany jest jako The Grafton Building od nazwy biura architektonicznego, które zaprojektowało ten wyjątkowo innowacyjny budynek - Grafton Architects. Budowla ta otrzymała nawet nagrodę “Budynek Roku” w ramach Światowego Festiwalu Architektury w 2008 roku.Uniwersytet Bocconi ma bardzo bogatą ofertę edukacyjną. Posiada kierunki dostępne w języku angielskim, co czyni uczelnie prawdziwie międzynarodowym ośrodkiem naukowym.

W 2006 roku uniwersytet uruchomił Bocconi University School of Law. Dodatkowo w skład uczelni chodzą kursy doktoranckie (PhD School) oraz Szkoła Zarządzania.

Università Commerciale Luigi Bocconi należy do największych badawczych ośrodków europejskich. Kwota przeznaczona przez uczelnię na badania wyniosła w 2006 roku ponad 1,5 miliona euro.
Od 2007 roku uniwersytet ma 20 stałych centrów badawczych i 4 centra projektowe.

Studenci tej uczelni tworzą liczne drużyny sportowe. Mogą trenować również sporty indywidualne. Biorą udział w zawodach pływackich, golfowych, narciarskich, snowboardowych itp. Ponadto społeczność studencka Uniwersytetu Bocconi skupia się wokół stowarzyszeń i kół naukowych, a także wydaje własne czasopisma i publikacje.

Wśród słynnych i zasłużonych absolwentów Università Commerciale Luigi Bocconi znaleźli się
Premier Włoch Mario Monti, politycy Emma Bonino, Patrizia Toia, Benedetto Della Vedova i Marco Cappato, ekonomiści Francesco Giavazzi, Tommaso Padoa-Schioppa, Alberto Alesina i Luigi Zingales, przedsiębiorca Renato Soru, managerowie Paolo Scaroni, Marco Tronchetti Provera,Corrado Passera, Alessandro Profumo and Vittorio Colao, a także wykładowca University of Pronceton Marco Battaglini, profesor ekonomii na New Yor Univeristy Alberto Bisin, prezes The Oxford Institute for Economic Policy Domenico Lombardi i wielu innych.

Uczelnia ta cieszy się zainteresowaniem wśród polskich uczniów. Kilkoro absolwentów naszej partnerskiej IB World School - LO im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach - zdecydowało się na studia właśnie na Uniwersytecie Bocconi.

Aby dowiedzieć się więcej odwiedźcie stronę internetową uczelni: www.unibocconi.it


22 listopada 2012

Nowa grafika przedstawiająca program nauczania w ramach Matury Międzynarodowej

IBO odświeżyło grafikę ilustrującą ramowy program nauczania w ramach International Baccalaureate Diploma Programme.
Grafika ma za zadanie ułatwić osobom zainteresowanym zapoznanie się z istotą programu IBDP.


Przypominamy, że stara wyglądała tak:
Nowa wygląda następująco:
podobają Wam się te zmiany? Uważacie, że są potrzebne? Którą grafikę wolicie?

20 listopada 2012

Grupy przedmiotowe w The International Baccalaureate Diploma Programme - grupa trzecia - Individuals and societies: Psychology


Pora opisać kolejny przedmiot z grupy trzeciej kursów dostępnych w ramach programu Matury Międzynarodowej Individuals and societies - Psychology (psychologia).


Psychologia w programie The International Baccalaureate opiera się na systematycznych studiach nad zachowaniem i procesami myślowymi. Przedmiot ten zalicza się do grupy trzeciej, ponieważ integruje on biologiczne, poznawcze i społeczno - kulturowe wyznaczniki ludzkiego zachowania. Uczniowie decydujący się na kurs psychologii rozwiną swoją wiedzę na temat tego, jak wiedza psychologiczna powstaje, rozwija i ugruntowuje się, a także jest używana w praktyce. Pozwala to na głębsze pojmowanie samych siebie i docenienie różnorodności i wielopoziomowości ludzkiego zachowania.

Program nauczania prezentuje podejście holistyczne - opiera się o zintegrowaną analizę biologiczną, poznawczą i społeczno - kulturową. Zapewnia w ten sposób warunki do tego, by uczniowie byli w stanie rozwijać zrozumienie wszystkiego, co wpływa na zachowanie człowieka i jego procesy psychiczne. Ponadto w ramach kursu porusza się etykę w metodologii i zastosowaniu badań psychologicznych.

Psychologia w programie Matury Międzynarodowej realizowana jest w sposób pozwalający na dogłębną analizę, ocenę i konsolidację nauki. Nadrzędnym celem kursu jest pogłębienie zrozumienia natury i celu psychologii. Nauczyciele mają możliwość zadecydowania o sposobie realizacji kursu, w taki sposób, by poruszyć najbardziej istotne dla swoich uczniów zagadnienia zgodnie z zasobami szkoły. Przedmiot ten powinien być nauczany w sposób zintegrowany, tak, by różne części programu wzajemnie się uzupełniały. Pozwoli to uczniom na dokonywanie porównań i oceny różnych teorii i tez psychologicznych.

Do podstawowych zagadnień omawianych po poziomach podstawowym i rozszerzonym są analizy: biologiczna, poznawcza i społeczno - kulturowa. Do trzech podstawowych tematów można dobrać następujące zagadnienia: psychologia zaburzeń, psychologia rozwoju, psychologia zdrowia, psychologia związków międzyludzkich i psychologia sportu. Dodatkowym na obu poziomach realizuje się zajęcia z badań jakościowych w psychologii. Poziom rozszerzony wzbogacony jest jeszcze o wprowadzenie do metodologii badań eksperymentalnych.

Kluczowe cechy programu i modelu oceny tego przedmiotu są następujące:
- przedmiot dostępny jest zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym
- minimum godzin lekcyjnych, jakie trzeba zrealizować w ramach kursu to 240 godzin na poziomie rozszerzonym i 150 godzin na poziomie podstawowym
- uczniowie podlegają ocenie wewnętrznej jak i zewnętrznej
- zewnętrzna ocena uczniów ma postać dwóch egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym i trzech na poziomie rozszerzonym
- wewnętrzna ocena polega na pisemnej pracy zwierającej omówienie prostego badania eksperymentalnego przeprowadzonego przez ucznia, ocenianego najpierw przez nauczyciela przedmiotu i później przez egzaminatorów zewnętrznych

Więcej na temat tego przedmiotu przeczytacie http://www.ibo.org/diploma/assessment/subjectoutlines/documents/d_3_psych_gui-out_0902_1_e.pdf tutaj.

15 listopada 2012

Słynni absolwenci programu IB: Willem - Alexander, książę holenderski

Wśród absolwentów programów The International Baccalaureate znajdują się różne osoby. Znalazł się nawet książę - Willem-Alexander, książę holenderski z dynastii Orange-Nassau (Orańska - Nassau).

Pełne imię księcia brzmi Willem-Alexander Claus George Ferdinand Amsberg. Willem-Alexander urodził się  27 kwietnia 1967 roku w Utrechcie. Jest synem i następcą królowej Holandii Beatryczne i księcia Clausa von Amsberga. Został ochrzczony w Holenderskim Kościele Reformowanym (kościół kalwiński). Jego rodzicami chrzestnymi zostali holenderski książę Bernard, książę Ferdinand von Bismarck, holenderski minister gospodarki i finansów Jelle Zijlstra oraz królowa Danii Małgorzata II. Willem-Alexander ma dwóch młodszych braci: księcia Johana Friso i księcia Konstantyna. Jako następca tronu stanie się w przyszłości władcą Królestwa Niderlandów, tworzonego przez Holandię, Arubę, Curaçao i Sint Maarten.

Książę uczył się w Nieuwe Baarnse Elementary School w Baarn. Później uczęśzczał do trzech różnych szkół średnich: do Baarns Lyceum w Baarn od 1979 do 1981 roku, do Eerste Vrijzinnig Christelijk Lyceum w Hadze od 1981do 1983, i do United World College of the Atlantic w Walii (od 1983 do 1985), gdzie ukończył program International Baccalaureate.

Po szkole średniej Willem-Alexander w latach 1985 - 1987 odbywał służbę wojskową w Królewskiej Holenderskej Marynarce Wojennej.
Od 1987 roku rozpoczął studia historyczne na Uniwerssytecie w Leiden, które ukończył w 1993 roku.

Książę należy do składu Światowej Komisji Wody XXI Wieku, co wiąże się z jego zainteresowaniem światową gospodarką. Od 1998 roku jest także członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (wcześniej patronował narodowemu holenderskiemu komitetowi olimpijskiemu). Startował w maratonie nowojorskim. P od nazwiskiem "Van Buren" pracował jako wolontariusz w Kenii w fundacji pomocy edukacyjnej i medycznej (1989) oraz ochrony środowiska (1991).
Pełni szereg reprezentacyjnych funkcji królewskich (m.in. wojskowych), jest członkiem holenderskiej Rady Stanu.


W lutym 2002 poślubił Argentynkę Maximę Zorreguietę Cerruti. Ich związek budził kontrowersje, ponieważ ojciec Maximy był cywilnym pracownikiem reżimu wojskowego prezydenta Argentyny Jorge Videli. Willem-Alexander jednak do dziś tworzy z Maximą udane małżeństwo. Mają trzy córki:

 • Catharinę-Amalię Beatrix Carmen Victorię (przyszła królowa Holandii)
 • Alexię Juliane Marcelę Laurentien
 • Arianę Wilhelminę Máximę Ines

13 listopada 2012

Uniwersytety świata: Uniwersytet Techniczny w Monachium


Technische Universität München (TUM, Techniczny Uniwersytet w Monachium, Uniwersytet Techniczny w Monachium) to główny niemiecki uniwersytet, ulokowany w Monachium (posiada wydziały zamiejscowe w miastach Garching i Weihenstephan), założony przez Ludwika II Bawarskiego w 1868 roku. W 2004 roku zajął pierwsze na liście wszystkich niemieckich uczelni wyższych według badań Shanghai Jiao Tonga.

Uczelnia posiada cztery kampusy. Wśród blisko 31 000 studentów pobierających nauki na tym uniwersytecie około 4 000 studentów pochodzi z zagranicy.
Grono wykładowców składa się z ponad 9 000 nauczycieli, spośród których około 500 nadano tytuł Profesora.

W rankingu QS World Rankings 2012/13 TUM zajął 53 miejsce na liście wszystkich uniwersytetów świata i 1 miejsce wśród uczelni niemieckich. Znajduje się też wśród trzech najlepszych europejskich uczelni według Komisji Europejskiej.
Pracownicy i studenci TUM od wielu lat odnoszą wiele sukcesów na płaszczyźnie naukowej. Doskonałe wyposażenie i infrastruktura są jej dodatkowymi ogromnymi plusami. Tak wygląda jeden z głównych holi na wydziale Matematyki:Na uniwersytet składają się następujące Wydziały:
 • Matematyczny
 • Fizyczny
 • Chemiczny
 • Administracji Biznesowej
 • Budownictwa i Geodezji
 • Architektoniczny
 • Inżynierii Mechanicznej
 • Inżynierii Elektronicznej i Technologii Informatycznej
 • Informatyczny
 • Technologii Żywnościowej
 • Medyczny
 • Wychowania Fizycznego
Wśród absolwentów TUM znalazło się czterech noblistów:
 • 1985 Klaus von Klitzing, fizyka
 • 1973 Ernst Otto Fischer, chemia
 • 1961 Rudolf L. Mößbauer, fizyka
 • 1930 Hans Fischer, chemia
Do znanych osobistości, które ukończyły TUM zaliczają się ( w nawiasie rok zakończenia studiów):
 • Rudolf Bayer
 • Rudolf Diesel (1880) - konstruktor, twórca silnika wysokoprężnego
 • Claudius Dornier
 • Kazimierz Fabrycy (1914) - generał dywizji Wojska Polskiego
 • Wolfgang Herrmann
 • Robert Huber
 • Carl von Linde
 • Heinz Maier-Leibniz
 • Willy Messerschmitt (1923) - konstruktor samolotów
 • Oskar von Miller
 • Otto Ernst Schweizer
Więcej informacji uzyskacie na:

8 listopada 2012

Academic Honesty Film Competition


“Be a content creator, not a content imitator
Academic honesty is fundamental to every IB student”


Takim hasłem The International Baccalaureate Organization zachęca wszystkie osoby związane z tą organizacją do wzięcia udziału w konkursie na film promujący kluczową zasadę całej społeczności IB - Academic Honesty.

Academic Honesty - uczciwość uczniowska/akademicka - jest zbiorem wartości i zachowań zawartych w profilu artybutów ucznia programu Matury Międzynarodowej.
Zasady Academic Honesty mają służyć promowaniu osobistej uczciwości, szacunku dla innych osób i ich pracy, stwarza warunki, w których wszyscy uczniowie mają równe szanse wykazania wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie trwania nauki.
Każdy członek społeczności IB powinien starać się być wiernym wyznawanym zasadom, działać uczciwie, kierować się sprawiedliwością i szacunkiem dla jednostki, grup i społeczności.

IBO zaprasza do stworzenia filmu, który będzie promować Academic honesty wśród wszystkich uczniów IB na całym świecie.

Zwycięzca konkursu otrzyma:
 • list uznania od Dyrektora Generalnego IB
 • trofeum
 • ekskluzywny wywiad dla IB World
Termin zgłoszeń upływa 30 czerwca 2013 roku. Kliknijcie tutaj, by dodać swój filmik. Wszystkie dokumenty dotyczące konkursu i potrzebne do zgłoszenia się znajdziecie na stronie IBO.

6 listopada 2012

Grupy przedmiotowe w The International Baccalaureate Diploma Programme - grupa trzecia - Individuals and societies: Philosophy


Pora na kolejny przedmiot z trzeciej grupy przedmiotów, jakich naucza się w ramach programu The Interantional Baccalaureate Diploma Programme! Dziś piszemy o filozofii.


Może się wydawać, że filozofia to dość dziwny i mało przydatny przedmiot do uczenia się w szkole średniej. Nic bardziej mylnego! Filozofia w ramach matury międzynarodowej to przedmiot, który rozwija wiele praktycznych umiejętności.

Kurs filozofii w programie IB stawia nacisk na uprawianie filozofii. Celem tego przedmiotu jest rozwinięcie zdolności ucznia do formułowania celnych myśli, argumentów i stwierdzeń oraz zachęcenie uczniów do rozwijania niezależnych i kreatywnych sposobów myślenia. U podstaw jego założeń leży troska o osiągnięcie przez ucznia jasności zrozumienia. Jasność tę osiąga się poprzez krytyczne i systematyczne myślenie, wnikliwą analizę argumentów, studium filozoficznych tez i uważną lekturę tekstów filozoficznych.
Dzięki takim analizom tematów i tekstów filozofia pozwala uczniom odkrywać fundamentalne pytania, które ludzie zadawali w całej historii ludzkości, na przykład: Czy życie ma sens? Skąd mamy wiedzieć, co jest słuszne? Czy wiedza jest zależna od kultury?

Wszyscy uczniowie przerabiają podstawowy problem kursu - pytanie: Czym jest człowiek? Jest to idealna okazją do odkrywania fascynujących i trwałych filozoficznych pytania takich jak: czy istnieje coś takiego jak jaźń? Jaki jest związek między umysłem i ciałem? Czy zwierzęta lub maszyny mogłyby być ludźmi? Ponadto każdy uczeń przerabia i analizuje filozoficzny tekst i bierze udział w ćwiczeniu, które polega na filozoficznej analizie bodźców materiałów niefilozoficznych, takich jak malarstwo czy poezja.

Na poziomie podstawowym każdy uczeń bada i odkrywa jeden z następujących tematów:
- Podstawy epistemologii
- Teorie i problemy etyki
- Filozofia religii
- Filozofia sztuki
- Filozofia polityczna
- Tradycje i perspektywy poza zachodniego świata
- Współczesne problemy społeczne
- Ludzie, narody i kultury

Na poziomie rozszerzonym każdy uczeń przerabia wybrane powyższych dwa tematy i dodatkowo czas zajęć wypełni refleksja o naturze filozofii i swoich własnych filozoficznych przemyśleń.

Więcej na temat tego przedmiotu przeczytacie na stornie IBO tutaj.