28 lutego 2015

Co w międzynarodowej maturze cenią sobie nauczyciele? cz.2

Marissa Jansz

W zeszłym tygodniu przedstawiliśmy Wam 5 z 10 powodów, dla których nauczyciele cenią sobie program międzynarodowej matury według jednej z długoletnich nauczycielek pracujących w systemie IBPD. - Marissy Jansz (kto nie czytał, nie tutaj klika → klik!).

Dziś pora na kolejne pięć cech International Baccalaureate Diploma Programme, które czynią ten program edukacyjny szczególnie atrakcyjnym z perspektywy nauczycieli:

6. Otwartość na wkład nauczyciela
Tym, co nauczyciele cenią sobie w International Baccalaureate Diploma Programme jest szeroki i elastyczny zakres programowy, który pozwala skupić się na tym, co najbardziej w danej dziedzinie interesuje nauczyciela i tym samym na tym, by podzielić się z uczniami swoją pasją w najwyższym stopniu. Możliwość wyboru sposobu, w jaki przebiegać będzie nauczanie danego przedmiotu, sprzyja zwiększaniu efektywności lekcji, pomaga zarazić pasją i entuzjazmem do wykładanej dziedziny. Nietrudno więc zrozumieć, skąd ta pozycja na liście!

7. Wieloaspektowość
Sześć grup przedmiotów oraz CAS stanowią kolejny wyróżnik IBDP. Dzięki takiej konstrukcji programu uczeń rozwija się holistycznie - nie tylko poszerza swoją wiedzę, ale również zdolności społeczne, telanty manualne, humanistyczne, czy sportowe. Wszystko po to, by młodych ludzi kształcić w pełni. CAS jako uzupełnienie standardowego kształcenia służy również doskonaleniu się nauczycieli - projekty, zwłaszcza o charakterze prospołecznym, jakie realizowane są w ramach tej części programu, wzbogacają wszystkich ich uczestników i są okazją do doświadczenia wielu nowych rzeczy, często również odwiedzenia nowych miejsc. Wartość tych doświadczeń dla kształcenia zarówno uczniów, jak i nauczycieli jest nieoceniona.

8. Odniesienie do otaczającej rzeczywistości
W swoich założeniach IB chce dostarczyć edukacji, która przygotuje uczniów do dorosłego życia, przyda się i odnosić się będzie do współczesnego świata. Biorąc pod uwagę gwałtowność zmian w nim zachodzących nie wydaje się to łatwym zadaniem. Twórcy programu, w tym również nauczyciele, podejmują jednak to wyzwanie - każdy na swoim małym polu, jakim są zajęcia z danego przedmiotu, czerpiąc tym samym wyjątkowo dużo satysfakcji z pracy, ponieważ ich wysiłki mają swoja odbicie w rzeczywistości.

9. Międzynarodowość
Kolejną cechą silnie cenioną w gronie nauczycieli IB jest międzynarodowość leżąca u podstaw programu, która pojmowana jest przede wszystkim na poziomie kulturowym i ma dostarczać uczniom okazji do doświadczania i poznawania różnych perspektyw, otworzyć ich umysły na społeczności całego świata i wytwory ich kultury, nauczyć ich doceniania różnic, dostrzegania i rozumienia potencjału, jaki leży w tej różnorodności. Jest to kolejna wartość dodana wynikająca z samego charakteru programu IB.

10. To zabawa!
To ostatnia wyjątkowa cecha programu międzynarodowej matury, jaką podaje Marissa Jansz na swojej liście. Pomimo że często praca w IBDP jest bardzo ciężka - nie tylko dla uczniów, ale również i dla nauczycieli - stwarza wiele okazji do dobrej zabawy i doświadczania rzeczy przyjemnych. Daje również ogromną satysfakcję, gdy już uda się kolejną grupę uczniów doprowadzić do ukończenia międzynarodowej matury z sukcesem :)

A Wy? Zgadzacie się z tą listą? Dopisalibyście jakiś swój punkt?

25 lutego 2015

IB World Schools: Academia Cotopaxi American International SchoolCotopaxi kojarzy się z nazwą jednego z najwyższych, czynnych wulkanów świata, który znajduje się na południowy wschód od stolicy Ekwadoru. To drugi co do wielkości szczyt tego kraju. Nie jest więc przypadkiem, że znalazł się on w logo jednej ze szkół w Quito. O jakiej szkole mówimy i co ma ona szczególnego do zaoferowania przedstawiamy poniżej.


Akademia Cotopaxi American International School to amerykańska szkoła o międzynarodowym charakterze, ucząca w systemie IB. Znajduje się ona się w Quito - stolicy Ekwadoru. Została założona w 1959 r., z inicjatywy amerykańskich matek, które wraz z całymi rodzinami uczestniczyły w misji rządowej na terenie Ekwadoru, w ramach współpracy i pomocy dla rządu ekwadorskiego. Pojawienie się wielu amerykańskich dyplomatów związanych z tą misją w sposób naturalny wiązało się z pojawieniem się potrzeby zadbania o edukację dla ich dzieci. W Quito brakowało placówek, które mogłyby zapewnić wykształcenie porównywalne do szkół w USA. Zdecydowano się więc na utworzenie Akademii Cotopaxi. Początki tak naprawdę sięgają 1958 roku, gdzie zajęcia szkolne odbywały się w domach rodziców dzieci, które na nie uczęszczały. Dopiero w 1959r. zaadaptowano budynki na potrzeby szkoły i tą datę wskazuje się jako oficjalną datę założenia Academia Cotopaxi American International School.

Obecnie szkoła jako autoryzowana placówka, o charakterze IB ma do zaoferowania 2 programy edukacyjne:
  • PYP - Primary Years Programme przeznaczony dla dzieci młodszych, obejmujący zakres odpowiadający szkole podstawowej. Program funkcjonuje tutaj od kwietnia 2005 r
  • IB Diploma Programme, przeznaczony dla uczniów dwóch ostatnich klas szkoły średniej zakończony międzynarodową maturą. Program dostępny jest od lutego 1981r.

Oprócz programu IB szkoła oferuje również alternatywnie autorskie programy edukacyjne IMAGINE dla dzieci w wieku od 18 miesięcy do 5-ciu lat, oraz ACADEMY COTOPAXI PROGRAM dla dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym. Edukacja ta trwa w sumie 12 lat. W ostatnich 2 latach efekty kształcenia sprawdzane są w klasach co 9 tygodni. Uczniowie kończąc naukę mają do wyboru jedną z trzech opcji - mogą ubiegać się o dyplom IB, albo o American diploma bądź też Ecuadorian diploma.

[źródło]
Academia Cotopaxi American International School liczy ok. 770 uczniów z prawie 25 narodowości. Obecna kadra nauczycielska złożona jest w 57% z obywateli USA, w 26% z Ekwadoru, a 16% stanowią inne nacje. Akademia posiada 2 kampusy. Jeden - kampus Cumbaya - przeznaczony dla dzieci do lat 5-ciu, który dysponuje 9-cioma salami lekcyjnymi, dużym placem zabaw, pomieszczeniami bibliotecznymi, wielofunkcyjną salą ćwiczeniową, kuchnią i jadalnią. Drugi kampus - kampus Quito -przeznaczony jest dla pozostałych uczniów i posiada bogatą infrastrukturę, obejmującą 75 sal lekcyjnych, bibliotekę, rozbudowany kompleks muzyczny, kryty basen, siłownię, kryte korty i boisko do piłki nożnej, kawiarnie, laboratoria komputerowe, sale sztuki, trzy place zabaw oraz duży parking. Szkoła ta posiada naprawdę imponujące zaplecze i w związku z tym oferuje szeroki panel zajęć pozalekcyjnych. Podobnie jeśli chodzi o program nauczania zwłaszcza w systemie IB.

Kształcenie z zakresu szkoły podstawowej czyli PYP - Primary Years Programme przygotowuje uczniów do intelektualnych wyzwań związanych z ich dalszą edukacją i przyszłą ścieżką kariery. Koncentruje się głównie na rozwoju dziecka jako badacza otaczającej go rzeczywistości, obserwującego problemy i zależności istniejące we współczesnym świecie. Uczy już od najmłodszych lat, jak dzięki tolerancji i poszanowaniu dla innych kultur i nacji stworzyć lepszy świat, w którym najwyższą wartością jest pokój. Dzieci uczą się języków obcych, matematyki, sztuki, zagadnień z nauk społecznych, poszukują odpowiedzi na takie pytania jak: kim jesteśmy, jak wyrazić siebie, jak funkcjonuje otaczający nas świat i jak się w nim odnaleźć, pogłębiają też wiedzę o swojej planecie. Wszystko zgodnie z wytycznymi programu International Baccalaureate.

Kolejną ofertą Akademii Cotopaxi, skierowaną do młodzieży 2 ostatnich lat collegu, jest IB Diploma Programme, dający możliwość studiowania na prestiżowych uczelniach świata. Tak jak we wszystkich szkołach objętych tym programem, uczniowie wybierają po jednym przedmiocie z sześciu grup tematycznych, przy czym 3 przedmioty na poziomie zaawansowanym i 3 na podstawowym. Językiem zdawanym na egzaminie jest język angielski i hiszpański. Dodatkowo trzeba napisać pracę zaliczeniową Extended Essay, o objętości 4000 słów, zaliczyć kurs Theory of Knowledge (TOK) i zaliczyć 180 godzin CAS (Creativity, Action, Service) związanych z aktywnością społeczną. Wymagania są surowe, ale przynoszą w przyszłości wymierne efekty.

Akademia Cotopaxi American International School to szkoła, która ceni sobie różnorodność, współpracę międzykulturową, innowacyjność i dążenie do doskonałości. Pragnie zaszczepić w swoich wychowankach poszanowanie dla norm etycznych i moralnych, otwartość na drugiego człowieka i zapewnić wysoki poziom wykształcenia.


17 lutego 2015

Co w międzynarodowej maturze cenią sobie nauczyciele? cz.1

Marissa Jansz

Na to pytanie odpowiada Marissa Jansz - długoletnia nauczycielka angielskiego w jednej ze szkół IB na Sri Lance. Marissa odpowiada także za nadzorowanie pracy uczniów nad Extended Essay i CAS. Po latach doświadczeń wymienia 10 cech międzynarodowej matury, które uważa za wyjątkowe dla tego programu edukacyjnego. 
Oto pierwsza piątka:

1. Rygor
Tym, co łączy wszystkich uczniów i absolwentowów IB jest wspólna opinia o tym, że program jest trudny i wymagający. Nauczyciele jednogłośnie powtarzają niczym echo za uczniami takie samo zdanie na ten temat. Program międzynarodowej matury jest niezwykle rygorystyczny, jednak praca, jaką należy włożyć w jego ukończenie, służy niezwykle praktycznemu celowi, jakim jest zyskanie umiejętności, które posłużą uczniom przez całe dalsze życie. Dowodu na to, że cel ten zostaje osiągnięty, Marissa upatruje w wizytach swoich uczniów, które składają tuż po zakończeniu pierwszego roku studiów. Przyznają, że widzą, jak dzięki przygotowaniu zdobytemu w czasie nauki w klasie IB, jest im łatwiej poradzić sobie w nieco trudniejszej rzeczywistości akademickiej. Podobnie jak uczniowie, tak i nauczyciele uczący w International Baccalaureate Diploma Programme czują rygor programu i z podekscytowaniem rozwijają swoje umiejętności i podejmują się nowych wyzwań.

2. Wielodziedzinowość
Sześć grup przedmiotów połączone z rdzennymi elementami (EE, CAS i TOK) oznaczają dla uczniów konieczność zapoznania się z szerokim zakresem wiedzy naukowej. Marissa tą cechę programu uważa za szczególnie istotną, ponieważ niewielu osób w wielu nastoletnim wie z pewnością, co ich interesuje najbardziej i w jakiej dziedzinie chciałoby się rozwijać. Nawet jeśli mają jakieś zainteresowania, niekoniecznie musi to być ta właściwa ścieżka, którą chcieliby podążać przez większość swojego późniejszego życia. Zapewnienie młodemu człowiekowi możliwości poznania różnorodnych przedmiotów wydaje się być więc niezwykle roztropne, zwłaszcza że na wyspecjalizowanie swoich zainteresowań nigdy nie jest za późno.

3. Grunt dla wykształcenia poczucia odpowiedzialności
Struktura programu oraz jego wymagania i metody oceniania wymagają od uczniów wzięcia odpowiedzialności za swój proces uczenia się. O młodzieży uczącej się w programie mówi się, że są niezależni i uczą się niezależnie - oznacza to, że uczeń jest w centrum procesu nauczania, a nauczyciel jest tu przewodnikiem i mentorem.

4. Dobry grunt do wytworzenia więzi między uczniem a nauczycielem
Marissa bardzo ceni sobie więź porozumienia, jaka wytwarza się między nią, a uczniami, z którymi pracuje podczas lekcji - są wartościowe i silne. Diploma Programme dała jej możliwość zaangażowania młodzieży w owocne dyskusje na ważne tematy, bardzo często poza lekcjami, co z kolei pozwoliło jej zauważyć, jak tego typu aktywność może rozwijać młodych ludzi, pomagać im dojrzeć, dorosnąć. Możliwość utworzenia i utrzymania więzi z uczniami jest dodatkową wartością dodaną i przywilejem, który cieszy obie strony.

5. Opiera się na wyjątkowym profilu ucznia i nauczania
International Baccalaureate stawia na takie prowadzenie ucznia w procesie nauczania, by dążył do poznania prawdy, stał się myślicielem, potrafił się komunikować, miał spójny system wartości, był otwarty, potrafił otoczyć opieką, ale również umiał podejmować ryzyko, był zrównoważony i refleksyjny. Tego samego wymagają od siebie nauczyciele IBDP, by jako wzrór przekazać ten model swoim podopiecznym. Bo - jak pyta sama Marissa - czym byłaby edukacje bez swoich wartości?

Kolejne pięć powodów opiszemy w drugiej części ;) Już dziś zapraszamy Was do lektury!
Macie jakieś swoje przemyślenia na ten temat?

6 lutego 2015

Wszystko, co chcecie wiedzieć o międzynarodowej maturze - odświeżamy wiedzę :)


W programie International Baccalaureate uczestniczy obecnie ponad 3900 szkół ze 125 krajów. Program ten obejmuje 2 ostatnie lata liceum i kończy się maturą międzynarodową, która jest uznawana na całym świecie. W Polsce International Baccalaureate (IB) zdaje kilkuset uczniów rocznie. Na świecie - ponad 50 tysięcy. Co oferuje ten program uczniom i czy warto do niego dołączyć?

Jak wyglądały początki matury międzynarodowej w Polsce i na świecie?

Idea matury międzynarodowej zrodziła w latach 60. w Szwajcarii. Inicjatorami tego pomysłu byli nauczyciele oraz specjaliści w dziedzinie nauk, pochodzący z różnych państw. W 1968 roku w Genewie doszło do powstania fundacji edukacyjnej International Baccalaureate Organization (IBO). Początkowo program ten był skierowany do wąskiej grupy ludzi - głównie dzieci ambasadorów oraz mobilnych urzędników. Ujednolicony tok nauczania miał pozwolić im na naukę bez zbędnych przerw czy komplikacji. Miał także motywować uczniów do otwarcia się na inne kultury, poszerzać horyzonty myślowe i pozwolić im spojrzeć na problemy z odmiennych punktów widzenia. Obecnie fundacja ta oferuje 3 programy edukacyjne dla różnych grup wiekowych, w tym również International Baccalaureate Diploma Programme, obejmujący uczniów w wieku od 16 do 19 lat, i kończący się egzaminem maturalnym.

W Polskich szkołach program IB pojawił się po raz pierwszy w 1993r. Początkowo był realizowany, na zasadach eksperymentu, w dwóch liceach ogólnokształcących. Zanim Ministerstwo Edukacji Narodowej wyraziło ostateczną zgodę, program ten został poddany przygotowaniom organizacyjnym, merytorycznym oraz technicznym. W następnych latach do programu przystępowały kolejne szkoły. Obecnie jest ich w Polsce już 36, w tym 19 państwowych.

Jak wygląda nauka w szkole z międzynarodową maturą?

Uczniowie mogą rozpocząć International Baccalaureate Programme w drugiej klasie liceum. Każda szkoła indywidualnie decyduje, w jaki sposób zostanie przeprowadzony nabór. Zwykle jednak kandydaci chcący przystąpić do programu, muszą wykazać się dobrymi wynikami w nauce oraz znajomością języka obcego na poziomie, który umożliwi im aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Zajęcia są prowadzone w języku angielskim, z wyjątkiem lekcji języka ojczystego oraz innych języków obcych. Uczeń wybiera po jednym przedmiocie z każdej z sześciu grup (język podstawowy/ojczysty, język obcy/wykładowy, nauki społeczne, nauki eksperymentalne, nauki matematyczne i przedmiot do wyboru z zakresu szeroko rozumianej sztuki). Przynajmniej 3 z tych przedmiotów muszą być zdawane na poziomie rozszerzonym, 3 pozostałe na podstawowym, co jest uwzględniane już w procesie przygotowawczym. Warunkami koniecznymi do uzyskania dyplomu są również:
  • napisanie pracy zaliczeniowej w języku wykładowym, z dowolnego przedmiotu (Extended Essay). Objętość pracy to 4000 słów, nadzór nad nią prowadzi nauczyciel. Uczeń zobligowany jest do przeprowadzenia własnych badań i wyciągnięcia z nich wniosków.
  • zaliczenie kursu Theory of Knowledge (TOK), w wymiarze 100 godzin. W ramach tego kursu uczeń musi przeprowadzić prezentację na wybrany dowolnie przez siebie temat, a także napisać esej (Extended Essay), zawierający ok. 1200-1600 słów. Temat w tym wypadku wybierany jest z listy określonej przez IBO.
  • zaliczenie ok. 150 godzin CAS (Creativity, Action, Service) związanych z aktywnością społeczną, wolontariatem, rozwojem twórczym. Praktyka taka musi być ściśle udokumentowana.

Sesja maturalna trwa około trzech tygodni i ma charakter międzynarodowy. W tym czasie maturzyści przystępują do kilkunastu egzaminów z sześciu przedmiotów. Przygotowaniem potrzebnych materiałów związanych z egzaminami zajmują się instytucje w Wielkiej Brytanii. Stamtąd też następuje ich kolportaż do szkół na całym świecie.

Dlaczego warto zdawać maturę międzynarodową?

Po pierwsze uczysz się tylko przedmiotów, które będziesz zdawać na egzaminie, wyboru dokonujesz samodzielnie, biorąc pod uwagę swoje zainteresowania, sam również decydujesz na jakim poziomie zdajesz dany przedmiot. Praca odbywa się w małych zespołach. Liczebność grupy, jeśli chodzi o przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym, nie może przekraczać 15 osób, co jest niewątpliwym plusem. Ponadto program IB to przede wszystkim pogłębianie swoich umiejętności lingwistycznych przez stały kontakt z żywym językiem. Wreszcie sprawa najważniejsza - matura międzynarodowa to otwarta ścieżka do uzyskania indeksu na zagraniczną uczelnię, to także możliwość własnego rozwoju, możliwość pokierowania swoją przyszłą karierą zawodową.

Coraz więcej osób decyduje się zdawać maturę międzynarodową, pomimo tego, że nie zamierza wyjeżdżać za granicę. Dlaczego więc wybierają taką formę? W Polsce matura IB traktowana jest na zasadach świadectwa dojrzałości. Przelicznik ocen IB na punkty kwalifikacyjne jest bardzo korzystny, część uczelni przyjmuje absolwentów z maturą międzynarodową, pomijając tradycyjny proces rekrutacji. Ważne jest też to, że program IB nie opiera się wyłącznie na jednym modelu nauczania, ale korzysta z doświadczeń wielu krajów, przez co oferuje uczniom niezwykle efektywne rozwiązania.

Szkoła z programem międzynarodowej matury ma na celu pełną i wszechstronną edukację, a także wykreowanie młodych ludzi, otwartych na zmieniające się potrzeby świata, w którym dominuje tolerancja i zrozumienie dla różnorodnych kultur, bez względu na przynależność państwową czy też narodową. To również połączenie wiedzy teoretycznej z rzeczywistymi umiejętnościami w praktyce, czyli wszystko to, co jest niezbędne człowiekowi XXI wieku.