30 maja 2012

Nowy numer IB World!

Ukazał się nowy numer magazynu IB World!
Tematem przewodnim najświeższego wydania pisma IBO są studia uniwersyteckie i miejsce Programu Matury Międzynarodowej w przygotowaniu uczniów do nauki na uczelniach wyższych.

Okazuje się, że grono uczelni uznających Maturę Międzynarodową stale się zwiększa. Zwiększa się także świadomość i wiedza nauczycieli IB, dzięki czemu mogą oni stale polepszać poziom swoich uczniów i systemu nauczania.

Poniżej przedstawiamy Wam 10 powodów, dla których IB Diploma Programme idealnie przygotowuje do studiów wyższych:Magazyn w wersji elektronicznej znajduje się na strnie IBO, w wersji papierowej można go zakupić w IB Store.

25 maja 2012

IB World Student Conferences


Bycie uczestnikiem programu Matury Międzynarodowej to nie tylko nauka w obcym języku, to także realna styczność z ludźmi należącymi do innych kultur, miejszkających w innych krajach. Bycie uczniem IB World School daje bowiem wiele możliwości do nawiązywania kontaktów z ajbikami z zagranicy.

Działaniem ze strony The International Baccalaureate Organization mającym na celu spajanie środowiska uczestników międzynarodowego programu edukacji jest między innymi organizowanie cyklicznych konferencji IB World Student Conferences.

Ideą przyświecającą tym wydarzeniom jest przybliżenie uczniom i dostarczenie okazji do doświadczenia, czy jest prawdziwe “globalne myślenie”. Każda konferencja to okazja do wzięcia udziału w dyskusjach na różnorodne tematy z obszarów dotykających problemy wspólczesnego świata i zjawiska globalne. Podczas spotkań w ramach wydarzenia odbywają się warsztaty i ćwiczenia, które wykonuje się w grupach. Za każdym razem omawia się i przepracowuje zadania ściśle związane z konkretnym tematem danej konferencji.

Udział w takiej konferencji daje wiele korzyści - takich, które będą towarzyszyć i przydadzą się przez całe życie.
Uczniowie, którzy uczestniczą w IB World Student Conferences cenią sobie nie tylko długotrwałe przyjaźnie jakie udaje im się tam nawiązać, ale także bogate doświadczenie, zdobywane podczas zajęć warsztatowych i inspiracje, które mogą czerpać podczas wydarzenia dla swoich projektów w ramach CAS.

W najbliższym czasie IB World Student Conferences odbędą się w Segovii w Hiszpanii (2 - 6 lipca 2012) i w Vancouver (University of British Columbia), w Kanadzie (23 - 27 lipca 2012).
Rejestracja kończy się 31 maja, więc jeśli ktoś zaczął się zastanawiać nad uczestnictwem, niech szybko podejmuje decyzję :)
Zarejestrować można się przez stronę IBO tutaj.
Więcej na temat poszczególnych konferencji znajdzecie pod tymi linkami:
- IB Wold Student Conference Segovia 2012
- UBC IB World Student Conference 2012

Polecamy również odwiedzić zakładkę na stornie IBO poświęconą IB World Student Conferences.

Zakończyła się egzaminacyjna sesja maturalna w programie Matury Międzynarodowej

22 maja oficjalnie zakończyła się sesja egzaminacyjna w ramach Matury Międzynarodowej.
Wszystkim maturzystom gratulujemy siły i wytrwałości jakimi wykazali się podczas trzech lat nauki poświęconej na przygotowania się do 6 egzaminów maturalnych. Mamy nadzieję, że ogrom pracy poświęcony studiowaniu rozmaitych zagadnień zostanie odzwierciedlony w dobrych wynikach.

Teraz czas na relaks i decyzję, co dalej lub realizację już zaplanowanych działań.
Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

ps. Nie było aż tak źle, jak się momentami wydawało, prawda?

21 maja 2012

Grupy przedmiotowe w The International Baccalaureate Diploma Programme - grupa trzecia - Individuals and societies


Pora na trzecią grupę przedmiotów składających się na program Matury Międzynarodowej - Individuals and societies, czyli człowiek i społeczeństwo (można też ogólnie nazwać to naukami społecznymi). Podobnie jak poprzednie jest do grupa obowiązkowa - uczeń musi wybrać z tej grupy przedmiot dla siebie.

Grupa Individuals and societies obejmuje dziewięć przedmiotów:
business and management - biznes i zarządzanie
economics - ekonomia
geography - geografia
history - historia
information technology in a global society - technologia informacyjna w globalnym społeczeństwie
philosophy - filozofia
psychology - psychologia
social and cultural anthropology - antropologia
world religions (SL only) - religioznawstwo

Wszystkich tych przedmiotów można uczyć się zarówno na podstawowym jak i na rozszerzonym poziomie. Wyjątek stanowi jedynie ostatni z listy, który dostępny jest tylko poziom podstawowym.

Ostatnio do grupy tej dołączył dodtakowy przedmiot - Global politics - nauki polityczne, oferujący uczniom możliwość poznania podstawowych idei politycznych, takich jak władza, wolność i równość w różnych możliwych kontekstach i poziomach. Politażowy kurs będzie zostanie przeprowadzony w tym roku. Planowo przedmiot ten na oficjalnej liście przedmiotów grupy trzeciej znajdzie się w 2015 roku.

Każdy z tych przedmiotów zaplanowany jest tak, aby uczeń mógł w czasie kursu nabyć umiejętność identyfikowania, krytycznego analizowania i podsumowywania teorii i koncepcji na tle natury i aktywności człowieka i społeczeństwa.

Kilka przedmiotów w tej grupie dostęna jest w postaci kursów on line:
Business & Management SL
Economics HL
Information Technology in a Global Society SL
Information Technology in a Global Society HL
Philosophy SL
Psychology SL

Po więcej informacji odsyłam na stronę IBO.

18 maja 2012

Ja wygląda rekturacja na studia, gdy masz dyplom Matury Międzynarodowej?Maturzyści kończą swoje zmagania z egzaminami i zaczną starania o przyjęcie na uczelnie. Część wybierze uczelnie zagraniczne, a część zapewne polskie.
Zacznijmy od polskich.

Chcielibyśmy przybliżyć Wam, jak wygląda taka rekrutacja na polskich uczelniach, ponieważ na pewno istnieją pewne mity ukazujące posiadanie innej Matury niż polska jako problem w dostaniu się na studia.
Otóż Matura Międzynarodowa nie stawia przed ubiegającym się o przyjęcie na dany kierunek kandydata żadnych wymagań, które byłyby większe niż te dla kandydatów z polską Maturą.
Problem różnic w punktacji rozwiązywany jest za pomocą przeliczników, dzięki którym wyniki obu Matur są proporcjonalne. Poniżej kilka przykładów.

Ostatni ranking polskich uczelni wyższych wygrał Uniwersytet Jagielloński. Tutaj rekrutacja wygląda następująco:
Wszystkie wyniki w skali od 1 do 7 przelicza się na wyniki w sali od 0 do 100 według konkretnego wzoru. Każdy kierunek wymaga w procesie rekrutacyjnym wyniku z jakiegoś konkretnego przedmiotu. Na UJ w przypadku Matury IB, jeżeli Kandydat nie posiada wyniku z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, wtedy za wynik z tego przedmiotu przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich wyników przedmiotowych obliczonych, zgodnie z regułą, dla wszystkich wyników egzaminów maturalnych z przedmiotów zrealizowanych przez Kandydata w odpowiedniej grupie przedmiotów IBDP. Taka sytuacja nie jest możliwa w przypadku polskiej Matury!

Na innych czołowych uczelniach polskich mechanizm działa podobnie
Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu absolwentom szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB), wyniki egzaminu maturalnego przelicza się na procenty nowej matury zgodnie z zasadami podanymi w tabelach poniżej:
Uniwersytet Wrocławski kwestię różnic w skali punktacji rozwiązuje następująco:
Kandydaci posiadający dyplom IB przyjmowani są na studia w ramach postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów legitymujących się tzw. nową maturą.
Dla potrzeb rankingu ww. kandydaci otrzymują punkty rekrutacyjne w liczbie równej maksymalnej ilości punktów przewidzianych w rekrutacji na dany kierunek studiów (N) pomnożonej przez względną liczbę punktów uzyskanych na dyplomie IB [Punkty rekrutacyjne = (N×liczba punktów na dyplomie IB)/45].

Katolicki Uniwersytet Lubelski stosuje następujące zasady:
Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28, z wyjątkiem kierunków:

 • architektura krajobrazu, muzyka kościelna, muzykologia i teologia, na które zostaną przyjęci, o ile uzyskają przynajmniej 28 punktów oraz ukończą z wynikiem pozytywnym:

 • - egzamin praktyczny (architektura krajobrazu, muzyka kościelna, muzykologia) lub
  - rozmowę kwalifikacyjną (teologia);
  [egzamin albo rozmowa w zakresie obowiązującym kandydatów z "nową maturą"],

 • filologia polska, o ile uzyskają przynajmniej 28 punktów, w tym co najmniej 6 punktów z języka polskiego,

 • Kolegium MISH, o ile uzyskają przynajmniej 35 punktów.


 • Na Uniwersytecie Śląskim wygląda to podobnie:
  Kandydatów posiadających międzynarodową maturę, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydatów z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczane zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:
  w przypadku kandydata legitymującego się poziomem podstawowym (SL):  w przypadku kandydata legitymującego się poziomem rozszerzonym (HL):  Jak widać rekrutacja absolwenta IB na polskie uczelnie nie jest niczym, co może sprawić większe kłopoty ze względu na jej odmienność od Matury polskiej. W końcu idea IB jest taka, by egzamin ten był jak najbardziej uniwersalny.

  Za tydzień postaramy się przybliżyć Wam temat rekrutacji na uczelnie zagraniczne.

  14 maja 2012

  Uniwersytety świata: Uniwerytet Stanforda


  Stanford Uniwersity (The Leland Stanford Junior University) jest amerykańską prywatną uczelnią, znajdującą się na północnym zachodzie Doliny Krzemowej. Została ufundowana i założona w 1884 r. przez gubernatora Lelanda Stanforda i nazwana na cześć jego zmarłego synka Lelanda Juniora. Gubernator stwierdził, że skoro dla swojego syna nie będzie już nic mógł zrobić, to “dzieci Kalifornii będą jego dziećmi”.

  Uczelnia została otwarta 1 października 1891 roku, po 6 latach planowania i rozbudowy. Studia rozpoczęło 555 kobiet i mężczyzn, na 15 fakultetach, których liczba w ciągu roku zwiększyła się do 49.
  Po śmierci założyciela Uniwersytetu w 1893 roku, rozpoczął sie okres problemów prawno-finansowych, wynikających z prawa do posiadłości i gruntu. W tym czasie Jane Stanford wzięła na siebie odpowiedzialnośc za prosperowanie uczelni. Przełożyła część swojego majątku (ok. 11 milionów dolarów) na rzecz powierników, ratując tym sposobem uniwersytet nazwany imieniem jej syna. Ówczesny prezydent - Jordan - określił to jako “sześć pięknych, długich lat”, a także stwierdził iż “przyszłość uczelni była utrzymana jedną nicią, miłością dobrej kobiety”.

  Wczesnym rankiem 18 kwietnia 1906 r. trzęsienie ziemi zniszczyło wiele nowych budynków i zabiło dwie osoby na kampusie. Niektóre z nich nie zostały ponownie odbudowane, a inne, jak np. kościół wyrosły na nowo.
  W kolejnych latach w Stanford otwarto profesjonalne szkoły medyczne, biznesu, inżynierii, edukacji i prawa.

  Wydziały:
  - Astronautyki
  - Antropologii
  - Fizyki
  - Historii Sztuki
  - Biochemii, bioinżynierii
  - Biologii, inżynierii środowiska
  - Chirurgii i kardiochirurgii
  - Chemii i biologii systemów, inżynierii chemicznej
  - Literatury porównawczej
  - Medycyny
  - Informatyki
  - Dermatologii
  - Dramatu
  - Wschodnioazjatyckich języków i kultur
  - Ekonomiki
  - Edukacji, Szkolnictwa,
  - Elektrotechniki
  - Angielskiego, Francuskiego, Włoskiego
  - Genetyki
  - Iberystyki i Latynoamerykańskich kultur
  - Językoznawstwa
  - Psychologii, Psychiatrii
  - Ortopedii, Radiologii
  - Słowiańskich języków i kultur
  - Radiologii
  - Socjologii
  - Pediatrii
  i wiele innych.

  Stanford posiada również świetnie prosperujące koła artystyczne i naukowe. Zajęcia obejmują grupy teatralne (m.in. grupa Shakespeare’a, ze świetymi spektaklami), grupy muzyczne (a cappella, śpiewaków muzycznych - Fleet Streets). Oprócz nich dział muzyczny sponsoruje wiele zespołów, w tym pięć chórów, Stanford Symphony Orchestra oraz Stanford Wind Ensemble.
  Stanford jako szanujący się amerykański uniwersytet nie mógł zapomnieć o sporcie. Na uczelni działa drużyna footbollowa, kilka sekcji badmintona, crickieta, hokeja na lodzie, judo, a także grupa cheerlederek, które napędzają zawodników do gry.

  Znani Stanfordczycy:
  - Yukio Hatoyama - japoński premier
  - Herbert Hoover - były prezydent USA
  - Warren Christopher - były sekretarz stanu USA
  - Tiger Woods - golfista
  - Reese Witherspoon - aktorka
  - Jennifer Connelly - aktorka
  - Sigourney Weaver - aktorka

  Więcej na temat tej uczelni znajdziecie na stronie www

  9 maja 2012

  Mock Exams  Na początku tygodnia uczniowie naszej partnerskiej IB World School - Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. M. Wańkowicza w Katowicach pisali Mock Exams.

  Mock Exams to po prostu egzaminy próbne. Testy i pytania wyglądają tak, jak na właściwym egzaminie. Podobnie wygląda też ich ocena. Polecenia są bardzo konkretne i precyzyjne; pytań jest niewiele, ale wymagają doglębnej i przemyślanej odpowiedzi.
  W przypadku przedmiotów humanistycznych i literatury wymagane jest napisanie eseju. Zadania z nauk ścisłych i przyrodniczych wymagają logicznej, pełnej, wyczerpującej temat odpowiedzi.

  Mock Exams podobnie jak próbne matury to okazja do sprawdzenia, z czego trzeba się jeszcze douczyć, co powtórzyć i na co zwrócić uwagę. Pomagają również psychicznie przygotować się do matury, bo wiadomo już, jak to wszystko będzie wyglądać i stres będzie mniejszy.

  Przykładowe arkusze można obejrzeć i pobrać ze strony IBO tutaj.

  7 maja 2012

  Grupy przedmiotowe w The International Baccalaureate Diploma Programme - grupa druga - Language acquisition: Classical languages


  Czas na kolejny przedmiot z drugiej grupy - tym razem są to języki klasyczne - czyli łacina i starożytna greka.
  Kurs języków klasycznych daje możliwość poznania, zgłębienia i zbadania języków starożytnej Grecji i Rzymu. Łacina i starożytna greka to odrębne przedmioty, ale mają taki sam zarys programu nauczania i model oceniania. Obu tych przedmiotów można uczyć się na podstawowym i rozszerzonym poziomie.

  Program na poziomie podstawowym i rozszerzonym pod względem listy lektur i zakresu tematyki poruszanej na zajęciach różni się niewiele. Poziom rozszerzony obejmuje znacznie więcej godzin, bo 240 (podstawowy to tylko 150), a także przewiduje dokładniejszą analizę przerabianego materiału. Pewne różnice dotyczą też oceniania - na poziomie rozszerzonym uwaga skupia się na trochę innych aspektach niż na podstawowym.

  Kurs języków klasycznych podzielony jest na trzy bloki tematyczne: studium języka (rozumienie i tłumaczenie oryginalnych klasycznych tekstów), studium gatunków literackich (szczegółowa analiza wybranych tekstów określonych autorów z dwóch gatunków) i studium indywidualne (szczegółowe zbadanie i prześledzenie jakiegoś aspektu językowego czy cywilizacyjnego).

  Kluczowe cechy programu i modelu oceny tego przedmiotu są następujące:
  - jest dostępny na poziomie podstawowym (SL) i rozszerzonym (HL),
  - minimum programowych godzin dla poziomu podstawowego to 150, a dla rozszerzonego 240,
  - nauka tego przedmiotu objęta jest zarówno oceną wewnętrzną jak i zewnętrzną.

  Więcej na temat tego przedmiotu przeczytacie na www IBO. Tutaj dostępny jest suject outline.

  5 maja 2012

  Ropoczęła się Międzynarodowa Matura!


  W ostatnią środę rano uczestnicy programu IB (uczniowie z około 30 polskich szkół) rozpoczęli egzaminem z języka angielskiego maturalną sesję.

  Matura Międzynarodowa potrwa około trzy tygodnie. W tym czasie uczniowie będą zdawać kilkanaście egzaminów z przedmiotów wybranych z sześciu grup.
  Egzaminy i treści egzaminacyjne przygotowywane są w Wielkiej Brytanii i stamntąd rozsyłane po całym świecie. Po zakończeniu egzaminu prace są kodowane i wysyłane do egzaminatorów w różnych krajach na całym świecie.
  Za każdy egzamin uczeń otrzymuje od 1 do 7 punktów. Dodatkowo uczeń może zebrć od 1 do 3 punktów za TOK, CAS i EE.
  Wyniki egzaminu zostaną zamieszczone na stronie internetowej IBO w lipcu, dyplomy uczniowie otrzymają na początku września.

  Drodzy Maturzyści! Trzymamy za Was kciuki każdego dnia i życzymy wiele szczęścia w tym trudnym i wymagającym czasie :) Powodzenia!