28 lutego 2014

IB World Schools: Complex of Silesian International Schools


Complex of Silesian International Schools to pierwsza i dotąd jedyna szkoła międzynarodowa na Górnym Śląsku. Należy do Zespółu Szkół Prywatnych w Katowicach, do którego zalicza się opisywane na naszym blogu LO im. M. Wańkowicza.

Szkoła kształci dzieci i młodzież w wieku od 3 do 19 roku życia. Nauka odbywa się w języku angielskim.

Najmłodsi uczniowie stawiają pierwsze szkolne kroki w międzynarodowym przedszkolu, które doskonale przygotowuje do dalszej nauki. Uczniowie w wieku od 5 do 16 lat obejmują cambridge’owskie programy edukacyjne. Edukacja kończy się przystąpieniem do dwuletniego programu Międzynarodowej Matury.

Od momentu powstania Complex of Silesian International Schools rozwija się dynamicznie, na co wskazuje coraz większa liczba uczniów, rozbudowanie bazy dydaktycznej i materialnej szkoły. Wyjątkowy pod tym względem był 2012 rok, kiedy to oddano do użytku wiele nowych sal i obiektów , w tym pełnowymiarową sale sportową. Szkoła wzbogaciła się też o nową bibliotekę i czytelnię książek anglojęzycznych. Wyposażenie sal lekcyjnych uzupełnił sprzęt multimedialny - m.in. tablice interaktywne a bezę dydaktyczną wzbogaciły zasoby w światowych bazach danych, do których pracownicy i uczniowie mają szeroki dostęp.

Więcej na temat tej IB World School dowiecie się na stronie internetowej szkoły: international.edu.pl 

20 lutego 2014

Grupy przedmiotowe w The International Baccalaureate Diploma Programme - grupa szósta - The Arts: Music

[fot.]


Szósta grupa przedmiotów w programie IB to ta, z której nie trzeba wybierać w ramach obowiązkowego doboru przedmiotów. Jest to w pewnym sensie grupa dodatkowa - uczeń może, ale nie musi (tak jak to jest w przypadku pozostałych grup) wybrać przedmiot z tej grupy. Drugim, po tańcu kursem, jaki jest do wyboru w ramach The Arts jest muzyka.

Muzyka w IBDP jest dostępna zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

Ucząc się tego przedmiotu uczniowie rozwijają ich wiedzę i potencjał muzyczny indywidualnie i grupowo.
Łącząc aspekty kompozycji, wykonania i analizy krytycznej muzyki kurs zapoznaje uczniów z formami, stylami i funkcjami muzyki w szerokim historyczno i społeczno - kulturowym kontekście.
Uczniowie kreują, poznają i analizują działa muzyczne z własnej perspektywy, a także z innych punktów widzenia. Rozwijają praktyczne i komunikacyjne umiejętności, dzięki którym będą mogli podjąć dalsze studia muzyczne w przyszłości i korzystać z nich w ciągu całego życia.

Uczniowie, którzy wybrali muzykę na poziomie podstawowym (SL) muszą wybrać jedną z pośród trzech opcji:
  • tworzenie (creating - SLC)
  • występy solowe (solo performing - SLS)
  • występy grupowe (group performing - SLG)
Osoby uczące się tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym muszą opanować tworzenie i występy solowe.

Ważnym elementem z nauczaniu muzyki w IBDP jest prowadzenie zajęć w grupach mieszanych pod względem poziomu. Dzięki temu zdolności muzyczne uczniów mogą się rozwijać w jeszcze szerszym zakresie.

Kluczowe cechy programu to:
  • dostępność na poziomie zarówno podstawowym jak i rozszerzonym
  • minimum godzin to 150 zł dla SL i 240 na HL
  • uczniowie oceniani są wewnętrznie i zewnętrznie
  • ocena zewnętrzna składa się z: ćwiczenia słuchowego i badania podobieństw i powiązań muzycznych - pisemnie
  • ocena wewnętrzna składa się z tworzenia i występu solowego dla HL i jednego elementu spośród trzech: tworzenie, występ solo, występ grupowy dla SL

Więcej na temat tego przedmiotu przeczytacie na stronie IBO.
13 lutego 2014

Chińscy absolwenci IB mogą przebierać w 500 najlepszych uniwersytetach świata - badania


Najświeższe badania przeprowadzone przez badaczy z University of Hong Kong rzucają nowe światło na uniwersyteckie wybory studentów, którzy ukończyli International Baccalaureate Diploma Programme w chińskich szkołach między 2002 a 2012 rokiem.

Analizując wybory 1 612 uczniów, którzy uczęszczali do 14 szkół IB w ww. latach badacze zauważyli, że większość z absolwentów, bo 71,6 %, zdawało do jednego spośród 500 najlepszych uniwerystetów świata (ledług Shanghai Jiao Tong University, QS World University Rankings i Times Higher Education World University Rankings).

Wielu z tych absolwentów IB, którzy nie składali podań do najlepszej 500, wybierali wśód 200 światowej klasy szkół artystycznych - w tym najczęściej wśród najlepszej 50.

Niewielki procent preferował kierunki i uczelnie specjalistyczne.

Badania wykazały też, że istnieje korelacja między wysokimi ocenami w programie, a wyborem wyżej ocenianej uczelni. Wysoki wynik na dyplomie stał się więc predyktorem do przypisywania danemu uczniowi większych zdolności akademickich i sukcesu naukowego w pierwszych dwóch latach studiów.

Wywiady i badania fokusowe z nauczycielami i zarządzającymi wykazały, że większość z nich wierzy w to, że uczniom IBDP dzięki wysiłkowi włożonemu w realizację programu, łatwiej odnaleźć się w akademickiej rzeczywistości.


Więcej na temat badań i ich wyników znajdziecie:6 lutego 2014

IB World Schools: Notre Dame de la Baie Academy


W dzisiejszym wpisie na temat szkół objętych programem matury międzynarodowej przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych, a konkretnie przyjrzymy się Notre Dame de la Baie Academy, zwanej w skrócie NDA.

Notre Dame de la Baie Academy mieści się w Green Bay w stanie Wisconsin. Powstała w 1990 roku, jako połączenie trzech katolickich liceów - St. Joseph Academy (założona w 1896), Abbot Pennings High School (założona w 1898 jako St. Norbert High School), and Our Lady of Premontre High School (założona w 1941 jako Central Catholic High School).
Bogatą historię szkoły obrazuje jej herb


W centrum znajduje się krzyż na tarczy i promienie światła - symbol zmartwychwstania Chrystusa. Księżyc w lewej części tarczy oznacza Matkę Boską, patronkę szkoły, a lilia po prawej świętego Józefa. Dwie lilie po obu stronach tarczy symbolizują francuskie dziedzictwo rejonu, w którym położona jest szkoła. Fale oznaczają wody Green Bay.

Maskotką szkoły jest król Tryton, którego trójząb przypomina o tym, że szkoła powstała jako zjednoczenie trzech innych placówek.Misją NDA jest nauczanie i wychowanie poprzez rozwój wiary, poświęcenia służbie i rozwój całego naukowego potencjału ucznia. Notre Dame de la Baie Academy utożsamia się z następującymi wartościami: wiara, szacunek, odpowiedzialność, służba i umiłowanie dla prawdy.

Szkoła w Green Bay swoją misję i wartości przekłada na codzienną pracę z uczniami, czego wyrazem są akcje i ogólnie obowiązujące zasady zgodne z wartościami NDA - np.:
  • program Big Buddy, który ma na celu wsparcie uczniów nowych i młodszych, by szybciej zaaklimatyzowali się w nowym środowisku, a angażowani do tego są ich starsi koledzy
  • kodeks honorowy, który dotyczy każdego ucznia NDA i wyznacza zasady honorowego zachowania oraz określa konsekwencje złamania tych zasad

Ponadto szkoła oferuje całą listę kół zainteresowań i zajęć pozaszkolnych (sprawdzicie ją tutaj), a także daje możliwość wyjazdów zagranicznych i wymian szkolnych.

Do International Baccalaureate Diploma Programme NDA dołączyła w kwietniu 2007 roku.
Egzaminy maturalne odbywają się tutaj zazwyczaj w maju. 
W ostatniej sesji egzaminacyjnej uczniowie pisali testy z następujących przedmiotów: Chemistry HL, English A: Literature HL, Environmental Systems and Societies SL, French B SL, German Ab. SL, History HL, History SL, Mathematics HL, Mathematics SL, Music HL, Music SL, Philosophy HL, Philosophy SL, Physics SL, Psychology SL, Spanish Ab. SL, Spanish B SL, Theory Knowl. TK and Visual Arts HL.

Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do strony internetowej szkoły: www.notredameacademy.com