27 kwietnia 2012

Masz dyplom IB - co dalej?


Każdy, kto decyduje się na wykonanie większego wysiłku niż przewiduje pewien określony standard chce wiedzieć, co będzie z tego miał - bo przecież po coś to robi :)
I tak samo jest z udziałem w programie Matury Międzynarodowej - każdy uczeń IB chce wiedzieć, jakie ma perspektywy po zdobyciu dyplomu. Spróbujemy przybliżyć możliwości, jakie daje Matura Międzynarodowa.

O korzyściach z samego brania udziału w programie pisaliśmy już wcześniej(tutaj). Co natomiast później?

Dyblom IB to furtka na każdą uczelnię na całym świecie (oczywiście wyniki z egzaminów nie są bez znaczenia - to tak jak z polską maturą - musi być zdana dobrze, jeśli myślimy o uczelni wyższej).
Na całym świecie ponad 1800 uniwersytetów z 75 krajów uznaje dyplom IB.
Matura Międzynarodowa jest powszechnie uznawana przez zagraniczne uczelnie, ponieważ jako jeden z nielicznych programów edukacyjnych wyjątkowo skutecznie przygotowuje do nauki na uniwersytecie oraz posiada rygorystyczny jednolity system oceniania. Zobaczcie w IBtv, dlaczego uczelnie wyższe uważają dyplom IB za wartościowy i uznają go jako pełnowartościowy w rekrutacji tutaj.

Poza otwartą drogą na zagraniczne uczelnie każdy absolwent IB może skorzystać ze stypendium - oto lista Uniwersytetów, które udzielają stypendiów studentów z dyplomem Matury Międzynarodowej.

Jeśli chodzi sam proces rekrutacyjny, to nie powinien on być większym problemem - zazwyczaj bowiem dla osób z dyplomem IB aplikujących na daną uczelnie podany jest osoby kontakt. Kłopotem może być jedynie to, że uniwersytety mogą przyjmować odmienną politykę w rekrutacji absolwentów IBDP. Ale z drugiej strony i tak każdy dokładnie sprawdza, co i jak trzeba zrobić, by aplikować na daną uczelnię, więc jest to jedynie pozorny kłopot.
Więcej informacji na ten temat znajdziecie w IB Answers oraz na www IBO.

Nie możemy pominąć także korzyści osobistych jakie daje nam udział w prodramie matury międzynarodowej i zdobycie dyplomu IB - zobaczcie, co mówią na ten temat niektórzy absolwenci IBDP tutaj.

International Baccalaureate Diploma Programme to wyjątkowy i wartościowy program edukacyjny. Jest wymagający - owszem - ale korzyści, które daje warte są wysiłku, jaki trzeba włożyć, by zdobyć dyplom.

25 kwietnia 2012

Rekrutacja do szkół IB - co, jak i kiedy?


Dziś post dedykowany głównie gimnazjalistom, także tym, którzy przez ostatnie dwa dni mierzą się z egzaminami i stają właśnie przed wyborem szkoły średniej. Na przykładzie naszej partnerskiej IB World School - Zespołu Szkół Prywatnych w Katowicach, a ściślej należącego do tego zespołu Liceum Ogólnokształcącego im. Melchiora Wańkowicza postaramy się pokazać Wam, jak wygląda proces rekrutacji do szkoły objętej programem Matury Międzynarodowej.

Każdy, kto chce swoją naukę kontynuować w liceum z programem IB powinien wcześniej skontaktować się z koordynatorem IB Diploma Programme oraz złożyć stosowne dokumenty, czyli:
- wypełniony formularz zgłoszeniowy do programu międzynarodowej matury IB Diploma Programme,
- kopię ostatniego świadectwa szkolnego potwierdzoną przez dyrektora szkoły,
wykaz ocen semestralnych z bieżącego roku szkolnego potwierdzony przez dyrektora szkoły,
- jedno zdjęcie formatu paszportowego,
- zaświadczenie o dodatkowych osiągnięciach pozaszkolnych, takich jak: sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, osiągnięcia sportowe, muzyczne, plastyczne, itp., certyfikaty językowe, aktywność na polu działalności charytatywnej, społecznej, ochrony przyrody i innych.

Po złożeniu podań w odpowiednim terminie (w naszym przykładzie termin mija 27 maja 2012) każdy kandydat bierze udział w egzaminach wstępnych. Obejmują one dwa przedmioty: język angielski i matematykę. Przykładowy arkusz egzaminacyjny dostępny jest na stronie internetowej (matematyka tutaj, anglielski tutaj). Egzamin z matematyki dostępny jest w dwóch wersjach językowych - po polsku i po angielsku (ta druga opcja daje możliwość zdawania do szkoły uczniom niepolskojęzycznym, bo tacy też uczą się w naszym partnerskim liceum :)).

Następnym etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna. Odywa się ona zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Uczniowie, których językiem ojczystym nie jest język polskim, nie mają rozmowy kwalifikacyjnej w tym języku.

Jeśli z jakichś powodów dany uczeń nie może przystąpić w ogólnym wyznaczonym dla wszystkich terminie istnieje możliwość odbycia egzaminów indywidualnie, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem.
Absolutnym warunkiem koniecznym jest wypełnienie wszystkich wymaganych dokumentów - bez tego przystąpienie do procesu rekrutacyjnego nie jest możliwe.

Oczywiście tak wygląda to w tej konkretnej szkole. W innych placówkach proces ten może się trochę różnić, choć różnice te nie są zbyt wielkie.
Poniżej znajduje się lista liceów objętych programem IB - to linki, które przekierują Was do informacji na temat rekrutacji na stronie internetowej interesującej Was szkoły.

Licea niepubliczne:
1. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach
2. Monnet International School Prywatne Liceum Ogólnokształcące nr 32 im. Jeana Monneta
3. International American School of Warsaw w Warszawie
4. British International School of Cracow w Krakowie
5. I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji w Warszawie
6. International European School of Warsaw w Warszawie
7. International School of Poznań w Poznaniu
8. Kolegium Europejskie w Krakowie
9. LIV Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek w Warszawie
10. Meridian International School w Warszawie
11. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. J. Paderewskiego w Lublinie
12. Szczecin International School w Szczecinie
13. Szkoła Europejska w Łódzi
14. The British School w Warszawie
15. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Pawła z Tarsu w Józefowie
16. Liceum Ogólnokształcące EKOLA we Wrocławiu

Licea Publiczne:
1. I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach
2. Liceum Ogólnokształcące nr 3 w Gdańsku
3. I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Lublinie
4. Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej w Poznań
5. II Liceum Ogólnokształcące im. St. Batorego w Warszawie
6. III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej w Gdyni
7. IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej w Łódzi
8. Liceum Ogólnokształcące nr 5 we Wrocławiu
9. VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Kielcach
10. IX Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
11. Liceum Ogólnokształcące nr 33 im. M. Kopernika w Warszawie

23 kwietnia 2012

Grupy przedmiotowe w The International Baccalaureate Diploma Programme - grupa druga - Language acquisition: Language B


Dwa tygodnie temu pisaliśmy o przedmiocie Language ab initio, dziś czas na Language B.
Przedmiot ten należący do drugiej grupy przedmiotów - Language acquisition realizowany jest na dwóch poziomach - podstawowym i rozszerzonym. Przeznaczony jest dla uczniów, którzy mieli już kontakt z danym językiem i potrafią się nim posługiwać.

Poza nauką samego języka uczniowie w ramach kursu poznają także związaną z nim kulturę. Poziom podstawowy i rozszerzony różnią się o siebie pod względem ilości godzin, dogłębności programu nauczania, rozbudowania listy wymaganych lektur a także poziomu wymagań stawianych podczas oceniania.

Zakładane zakres znajomości języka w odniesieniu do życiowych sytuacji, poziom umiejętności posługiwania się tym językiem, osiągnięcie płynności w mówieniu i pisaniu ucznia zdobyte w pełnym okresie trwania przedmiotu są znacznie wyższe niż w ramach nauki języka od podstaw (Language ab initio).

Przemiot Language B obejmuje kilka zakresów tematycznych. Trzy z nich są obowiązkowe: media i komunikacja, problemy współczesnego świata i stosunki społeczne. Dodatkowo, zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym nauczyciel może wybrać dwa dodatkowe spośród pięciu dostępnych.

Kluczowe cechy programu i modelu oceny tego przedmiotu są następujące:
- jest dostępny na poziomie podstaowowym (SL) i rozszerzonym (HL),
- minimum programowych godzin dla poziomu podstaowowego to 150, a dla rozszerzonego 240,
- wrażliwość oraz twórcze i interaktywne zdolności rozwija się poprzez użycie tekstów i tematów w odpowiedniej perspektywie kulturowej,
- zrozumienie międzykulturowości i osiągnięcie płynności w posługiwaniu się danym językiem jest najistotniejszym celem kursu,
- uczniowie mają styczność z różnorodnymi akutentycznymi tekstami danego języka i tworzą własne,
- uczniowie poddawani są ocenie wewnętrznej i zewnętrznej,
- ocena zewnętrzna polega na sprawdzeniu, czy uczeń rozumie tekst w danym języku, czy potrafi napisać posługując się tym językiem własny teskt (dwa krótkie i jeden dłuższy - projekt),
- ocena wewnętrzna polega na sprawdzaniu zdolności ucznia do słuchania i mówienia w danym języku (poprzez konwersacje) i składa się również z prezentacji projektu i ogólnej rozmowy z nauczycielem na temat napisanej pracy.

Więcej na tamat tego przedmiotu przeczytacie w subject outline i na stronie IBO.

20 kwietnia 2012

Głos Eksperta: Internetowe pomoce Międzynarodowego Maturzysty


Maj już prawie za pasem, więc do rozpoczęcia matur czy to polskiej czy międzynarodowej pozostało niewiele dni. Większość maturzystów w tym czasie intensywnie powtarza materiał i próbuje usestymatyzować swoją wiedzę. Bardzo popularne i przydatne są „Past Papers”, czyli arkusze maturalne z poprzednich lat.
W internetowym sklepie na oficjalnej stronie IBO można kupić całe zestawy, lecz niestety za grube sumy, sięgające nawet kilkuset euro/funtów. Dlatego uczniowie na całym świecie postanowili tworzyć swoje własne bazy Past Papers, wykorzystując do tego oczywiście internet.

Najbardziej popularne strony, o których istnieniu wiem to:
- Free Exam Papers - http://www.freeexampapers.com/past_papers.php?l=Past_Papers/IB/
- XtremePapers - http://www.xtremepapers.com/papers/IB/
Znajdziecie tam stare arkusze, nawet 10-letnie, ale też różne pomoce naukowe jak opracowania, streszczenia, powtórki. Te strony są z pewnością pomocne, w szczególności w gorącym okresie przedmaturalnym, gdzie rozwiązywanie starych matur daje pewną wprawę i pomaga na naszym prawdziwym egzaminie.

Stroną, którą chwali sobie wielu naszych uczniów jest portal IB Survival (http://www.ibsurvival.com). Tam znajdziemy nie tylko materiały i stare arkusze maturalne, ale też możemy porozmawiać z międzynarodową społecznością uczniów IB. Pytania dotyczą przedmiotów, pisania konkretnych prac, egzaminów, uczniowie pomagają sobie w rozwiązywaniu zadań, podają nowe pomysły. Bardzo interesujące i obszerne źródło wiedzy na dosłownie wszystkie tematy związane z nauką w systemie IB.
Na odstresowanie i poprawę humoru (dotyczy szczególnie tegorocznych maturzystów), zdecydowanie polecam często genialne IB Memes na Facebooku, które często trafnie ujmują w żartobliwy sposób rzeczywistość (https://www.facebook.com/pages/IB-Memes/315138958534486).

Tekst: Jan Skrzypczak, IB Tutoring

18 kwietnia 2012

Partnerzy: Maturzaki.pl - co jeszcze powtórzyć przed maturą?


Opanowanie podstawowego materiału do matury to ponad 250 godzin nauki. Żeby nie tracić czasu Maturzaki.pl podzieliły cały materiał maturalny na zagadnienia. Dzięki temu masz pełną kontrolę przygotowań do matury.
Każdy przedmiot maturalny podzielony jest na zagadnienia. Każde zagadnienie maturalne ma wiele pytań testowych. Określono nawet czas jaki jest potrzebny do nauki i linki do darmowej wiedzy maturalnej.
Wystarczy się zalogować w serwisie Maturzaki.pl.
Każde zagadnienie maturalne możesz zaznaczyć jako opanowane lub pozostawić do powtórki. Dzięki temu wiesz ile już umiesz do matury, a ile nauki jeszcze przed Tobą. Nasze statystyki pokażą Ci zarówno podział w danym przedmiocie np polskim, jak i zbiorczo wśród wszystkich przedmiotów maturalnych.
Jak odhaczać zagadnienia maturalne? Klikasz pomarańczowy guzik oznaczający, że zagadnienie czeka na powtórkę i wtedy robi się zielony .. czyli powtórzone. Jeśli chcesz powrócić do niego, to klikasz jeszcze raz :) Zagadnienie maturalne zaznacza się jako opanowane, także kiedy poprawnie przechodzisz pytania testowe.
Nasze statystyki pokazują liczbę zagadnień do opanowania, ale także pokazują na wykresie procentowy udział tych zagadnień w całości. Dzięki temu wiesz i widzisz ile umiesz.

Zapraszamy
Zespół Maturzaki.pl

16 kwietnia 2012

Uniwersytety świata: Uniwersytet Ekonomii i Finansów w Sankt PetersburguSankt Petersburski Uniwersytet Ekonomiczny (Saint Petersburg State University of Economics and Finance, Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов) jest jednym z najbardziej znanych i cenionych centrów edukacyjnych i naukowych w Rosji. Jest stosunkowo młodym uniwersytetem, został założony w 1930 roku (początkowo pod nazwą Leningradzki Finansowo-Ekonomiczny Uniwersytet). Budynek w którym obecnie znajduje się uczelnia, to dawny bank asygnacyjny imperium rosyjskiego, wybudowany w latach 1783-1799.

Historia Uniwersytetu sięga końca XIX wieku, kiedy powstała Politechnika Petersburska. Na jej filarach oparto uczelnię, ponieważ władze postanowiły edukować głównie ekonomistów, aby radykalnie poprawić wiedzę na temat ekonomii, finansów, handlu, planowania. Celem głównym było wykształcenie ekspertów, którzy profesjonalnie zajęliby się gospodarką kraju. Pierwsi studenci przekroczyli progi Alma Mater we wrześniu 1930 roku.

Uniwersytety Ekonomiczne w Polsce (w tym także UE w Katowicach), na stałe współpracują z Sankt Petersburkim. Studenci mogą studiować w Rosji w ramach programu AIESEC.

Wydziały i katedry:
- Wydział Ekonomiczny (katedry: wyższej matematyki, historii i politologii, ogólnej myśli ekonomicznej, fizyki, filozofii)
- Wydział Finansów (katedry: bankowości, papierów wartościowych, finansów)
- Wydział Statystyki, ewidencji i analizy ekonomicznej (katedry: księgowości i audytu, statystyki i ekonometrii)
- Wydział Ekonomii i kierowania (katedry: ekonomiki i sterowania jakością, międzynarodowego zarządzania)
- Wydział Regionalistyki, informatyki, turystyki i metod matematycznych (katedry: informatyki, ekonomicznej cybernetyki, regionalnej ekonomiki i zarządzania środowiskiem)
- Wydział Teorii ekonomicznej i polityki (katedry: teorii ekonomicznej i gospodarki światowej, historii gospodarczej)
- Wydział Ekonomiki pracy i kierowania personelem (katedry: socjologii, gospodarczego prawa, ekonomiki pracy)
- Wydział Handlu i Marketingu (katedry: handlu i logistyki, marketingu, systemów technologii i towaroznawstwa)
- Wydział prawa (katedry: prawnego regulowania ekonomiki, kryminalno-prawnej ochrony stosunków gospodarczych, prawa konstytucyjnego, prawa obywatelskiego, teorii i historii państwa i prawa)
- Wydział Humanistyczny (katedry: języka angielskiego, romańskich języków, niemieckiego i skandynawskich języków i przekładu, teorii języka i tłumaczenia, języka rosyjskiego i literatury, komunikacyjnych technologii i związków ze społecznością).

Uniwersytet posiada również własne wydawnictwa:
- Gazeta “Ekonomista”
- Pismo “Wiadomości”
- Pismo “Naukowe zapisy wydziału prawa”
- Studenckie pismo “UnderSTUD”

Znani absolwenci:
- Tigran Sargsyan - premier Armenii
- Svetlana Medvedeva - żona prezydenta Miedwiedjewa
- Alfred Koch - były wicepremier
- Timur Batrutdinov - aktor, komik, gospodarz telewizyjny, pisarz, rezydent Comedy Club
- Dmitri Makarov - piłkarz

By dowiedzieć się więcej odwiedźcie www uczelni

13 kwietnia 2012

Co daje IB?


Przeglądając statystyki naszego bloga zauważyliśmy, że ktoś trafił do nas wpisując w wyszukiwarkę frazę “co daje IB”. Być może na ten temat dużo pisaliśmy przy okazji poprzednich postów, ale jeszcze nie skupiliśmy się tylko na tym. Możemy to zrobić więc dziś :)

Nie od dziś wiadomo, że chce się robić te rzeczy, które warto robić - choćby jedynie w osobistym przekonaniu. Dlaczego warto przystąpić do programu IB? Oto lista najważniejszych powodów:

1. Sam wybierasz, czego chcesz się uczyć przez dwa lata programu

Każdy z nas zadał pewnie przynajmniej raz w życiu pytanie: “Po co mam się uczyć tego przedmiotu, skoro nie przyda mi się w przyszłości?”. Uniowie w programie matury międzynarodowej nie mają tego problemu (pomijamy już fakt, że nie do końca tak to z tą wiedzą wygląda, że się nie przydaje, bo życie czasem zaskakuje ;)) - sam wybierasz, jakich przedmiotów chcesz się uczyć, na jakim poziomie przez cały okres trwania nauki. Przedmiotów do wyboru jest sześć - uczeń może wybierać spośród sześciu grup (jedynym wyjątkiem są przedmioty językowe; o wyborze przedmiotów przeczytacie we wcześniejszych postach). Wolność wyboru to niewątpliwy plus nauki w programie IB.

2. Bez większego wysiłku mocno (mocniej niż w “zwykłej” klasie) zwiększysz swoje zdolności językowe

Szkoły/Klasy IB prowadzą lekcje w całości (oprócz języka ojczystego) języku obcym - rozmawiasz, odpowiadasz, piszesz testy w danym języku (angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim - w Polsce dominuje angielski) - codziennie przez kilka godzin posługujesz się danym językiem. Nie sposób nie zyskać płynności językowej. Perfekcyjna znajomość języka daje profity w rozmaitych sytuacjach życiowych, np. w podróży zagranicznej, czy patrząc dalej w przyszłość - w rekrutacji do pracy, czy też w podjemowaniu pracy zagranicą. Takich sytuacji jest mnóstwo, zwłaszcza we współczesnym świecie, który staje się coraz “mniejszy”.

3. Możesz studiować na każdej uczelni na całym świecie

Dyplom IB to furtka na międzynarodowe uczelnie - to wiadomo nie od dziś. Twój dyplom będzie tak samo ważny jak dyplomy innych osób na całym świecie - wszak to matura m i ę d z y n a r o d o w a - i ta międzynarodowość jest tutaj niepodważalnym faktem.

4. Jesteś członkiem międzynarodowej społeczności

Jako uczestnik programu IB stajesz się częścią międzynarodowej sieci społecznych powiązań - możesz poznawać rówieśników na całym świecie, jeździć na międzynarodowe obozy i konferencje, a także korzystać z międzynarodowych stupendiów naukowych. Czy przystępując do zwykłej matury miałbyś taką możlwiość? Aż tak dużej pewnie nie :)

5. Uczysz się i tworzysz

Program matury międzynarodowej przewiduje nie tylko weryfikowanie wiedzy zdobytej na lekcji, czy z podręcznika. Każdy uczeń może wykazać się swoimi talentami i pomysłowością w dwóch specjalnie stworzonych do tego kursach - Extended Essay (EE) oraz Creativity, Action, Service (CAS). EE to praca pisemna - projekt. Każdy uczeń wybiera sobie temat, który chce opracować. Praca taka ma charakter badawczy, można więc zająć się czymś, co szczególnie nas interesuje. CAS to coś w rodzaju klasycznej “aktywności” w polskich szkołach. Każdy uczestnik programu może włączyć się w dzałania, które go pasjonują i zbierać punkty na lepszą ocenę z matury - brzmi super, prawda?

Te pięć punktów to tak na prawdę tylko wstęp do odpowiedzi na pytanie, co daje IB. Moglibyśmy pisać i pisać! My natomiast dorzucimy tylko małą wskazówkę :)
Każdemu zainteresowanemu programem IB polecamy odwiedzić najbliższą IB World School 9tutaj znajdziecie listę szkół) i przekonać się na własne oczy, jak to wygląda od środka. Powodzenia!

11 kwietnia 2012

Grupy przedmiotowe w The International Baccalaureate Diploma Programme - grupa druga - Language acquisition: Language ab initio


Dziś rozwijamy temat drugiej grupy przedmiotów (Language acquisition) w programie matury międzynarodowej i dokładniej opiszemy przedmiot Language ab initio.
Przedmiot ten przeznaczony jest dla uczniów, którzy nie znają danego języka lub znają go w bardzo niewielkim stopniu (bo „ab initio” to w wolnym tłumaczeniu „od początku”). Prowadzony jest tylko na poziomie podstawowym (standard level - SL).
W polskich liceach (nierzadko również już w gimnazjach) nie uczestniczących w programie IB taki przedmiot to po prostu drugi język który też (zazwyczaj nauczany jest pod podstaw).

Kurs podzielony jest na trzy główne tematy:
- jednostka i społeczeństwo,
- wypoczynek i praca,
- środowisko wiejskie i miejskie.

Każdy z tematów obejmuje listę zagadnień poprzez które uczeń może poznawać i ćwiczyć znajomość języka i poznawać jego międykulturowe wyznaczniki i znaczenia, dzięki czemu lepiej daną kulturę zrozumie.
Poprzez rozwój wrażliwości oraz twórczych i interaktywnych zdolności uczniowie potrafią odpowiednio reagować i oddziaływać na określony zakres codziennych sytuacji życiowych w danym języku i jego kulturze.

cechy programu i modelu oceny tego przedmiotu są następujące:
- dostępny jest jedynie na poziomie podstawowym,
- minimum godzin do przepracowania to 150,
- wrażliwość oraz twórcze i interaktywne zdolności rozwija się poprzez użycie tekstów i tematów w odpowiedniej perspektywie kulturowej,
- zrozumienie międzykulturowości jest najistotniejszym celem kursu,
- uczniowie mają styczność z różnorodnymi akutentycznymi tekstami danego języka i tworzą własne,
- uczniowie poddawani są ocenie wewnętrznej i zewnętrznej,
- ocena zewnętrzna polega na sprawdzeniu, czy uczeń rozumie tekst w danym języku, czy potrafi napisać posługując się tym językiem własny teskt (dwa krótkie i jeden dłuższy - projekt),
- ocena wewnętrzna polega na sprawdzaniu zdolności ucznia do słuchania i mówienia w danym języku (poprzez konwersacje) i składa się również z prezentacji projektu i ogólnej rozmowy z nauczycielem na temat napisanej pracy.

Więcej na tamat tego przedmiotu przeczytacie w subject outline i na www IBO.

6 kwietnia 2012

Wszystkiego najlepszego!Zbliżają się Święta Wielkanocne i z tej właśnie okazji życzymy wszystkim naszym czytelnikom wszystkiego co najlepsze!

Pozdrawiamy!

2 kwietnia 2012

Uniwersytety świata: Uniwersytet im. Michaiła Łomonosowa (ros. MGU)


Uniwersytet Moskiewski jest uważany za najstarszy w Rosji. Został założony w 1755 roku, dzięki staraniom Michaiła Łomonosowa, rosyjskiego uczonego i poety.

12 stycznia 1755 r. caryca Elżbieta Pietrowna (dokładnie w dzień św. Tatiany) podpisała dokument zatwierdzający projekt powstania uniwersytetu. Ceremonia otwarcia i rozpoczęcia zajęć zbiegła się z koronacją Elżbiety (26 kwietnia 1755). Do tej pory dzień ten jest świętem uczelni, studenci biorą udział w konferencjach dotyczących twórczości patrona - Łomonosowa.

Według projektu i pomysłu Łomonosowa, na uniwersytecie powstały trzy fakultety - filozoficzny, prawniczy i medyczny. Wszyscy studenci rozpoczynali naukę na wydziale filozoficznym, gdzie otrzymywali fundamentalną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych. Później mogli wybrać specjalizację na innym fakultecie. W odróżnieniu od uniwersytetów Europejskich, na Moskiewskim nie było wydziału teologicznego, co pociągnęło za sobą powstanie specjalnego systemu oświaty, mającego przygotować pracowników kościoła prawosławnego. Wykłady były prowadzone nie tylko w języku łacińskim, ale również rosyjskim.

Uniwersytet Moskiewski odgrywał wiodącą rolę w popularyzacji i rozpowszechnianiu nauki. W wykładach i debatach brali udział nie tylko studenci uczelni, ale również publiczność.

W kwietniu 1756 r. obok uniwersytetu otwarto drukarnię i księgarnię, co zapoczątkowało wydawanie książek. Wtedy właśnie Uniwersytet rozpoczął wydawać pierwszą w kraju pozarządową gazetę “Moskiewskie wiadomości”, a w styczniu 1760 pierwsze w Moskwie pismo literackie “Pożyteczna rozrywka”. Rok po powstaniu, uczelniania biblioteka przyjęła swoich pierwszych czytelników. Przez 100 lat pełniła funkcję jedynej w Moskwie publicznej, ogólnodostępnej biblioteki.
Połączenie zadań oświatowych, naukowych oraz kulturalnych zamieniło uniwersytet w “centrum rosyjskiej edukacji” i światowy ośrodek kultury.

Obecnie na Uniwersytecie Moskiewskim studiuje ponad 40 tys. studentów (licencjackich i magisterskich). Każdego roku przybywa studentów z innych krajów oraz z wymian międzyuczelnianych (Erazmus). Między innymi Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na stałe współpracuje z MGU. Studenci którzy przejdą rekrutację, mają szansę na naukę i pobyt w Moskwie.

Przy uniwersytecie działa wiele organizacji:
- Uniwersytecka Orkiestra Kameralna
- Akademicki Chór (istniejący od 1757r.)
- Teatr Starej Muzyki
- Studium tańca indyjskiego
- Studium Literaturoznawcze
- Studenckie pracownie teatralne
- Studium baletowe
- Klub muzyki klasycznej z klasą fortepianu, organów, śpiewu itp.

Wydziały i fakultety:
- Mechaniczno-matematyczny
- Fizyczny
- Chemiczny
- Biologiczny
- Bioinżynierii
- Gleboznawstwa
- Geologiczny
- Historyczny
- Medyczny
- Fizykochemicznej inżynierii
- Filologiczny
- Filozoficzny
- Ekonomiczny
- Prawniczy
- Dziennikarski
- Psychologiczny
i wiele innych.

Związani z uniwersytetem:
- Antoni Czechow - pisarz
- Michaił Gorbaczow - prezydent ZSRR
- Michaił Susłow - radziecki ideolog
- Sergiej Staniszew - premier Bułgarii
- Andriej Sacharow - fizyk atomowy
- Maksymilian Wołoszyn - poeta
- Fiodor Tiutczew - poeta, dyplomata
- Alieksiej Abrikosow - Laureat Nagrody Nobla 2003 - fizyk
- Witalij Ginzburg - Nagroda Nobla 2003 - fizyk
- Piotr Kapica - Nagroda Nobla 1978 - fizyk
- Igor Tamm - Nagroda Nobla 1958 - fizyk

Dowiedz się więcej na stornie internetowej uniwersytetu.