26 marca 2015

Przygotowanie do Extended Essay - jak robią to IB World Schools na świecie?Czy możliwe jest przygotowanie się do napisania Extended Essay jeszcze przed rozpoczęciem nauki w klasie IB? Bo być przygotowanym i nie spanikować podczas pisania swojego eseju to jedna z tych rzeczy, na których zależy niemal każdemu uczniowi IB World School.

Extended Essay (EE) stanowi pewnego rodzaju uwieńczenie dwóch lat nauki w programie międzynarodowej matury i jednocześnie jest doskonałym wstępem do życia poza szkolną klasą. Według absolwentów IBDP to właśnie EE stanowi najlepsze przygotowanie do rygorów nauki na poziomie uniwersyteckim. Ponieważ jego napisanie wymaga samodzielnej pracy badawczej, osoby posiadające dyplom IB dzięki zdobytemu doświadczeniu, w obliczu uniwersyteckich wymogów czują się pewniej niż rówieśnicy, którzy realizacji podobnych zadań za sobą nie mają.

Z drugiej strony jest to jeden z tych elementów międzynarodowej matury, który wzbudza największy lęk - napisanie Extended Essay wymaga w końcu kompleksowego podejścia do badanego zagadnienia oraz systematycznej, długoterminowej pracy, wystawiając tym samym na próbę zdolności do zarządzania samym sobą. Dla powodzenia w wypełnieniu tego zadania nie bez znaczenia są więc doświadczenia zdobyte we wcześniejszych latach nauki oraz wsparcie nauczycieli. Co i w jaki sposób może pomóc w pisaniu Extended Essay? Szkoły IB na świecie mają swoje sposoby!


 • Przygotowanie już od najmłodszych lat

American International School in Cyprus (AISC), które oferuje naukę we wszystkich programach International Baccalaureate, już na poziomie wczesnych lat szkolnych wprowadza elementy mające na celu oswojenie dzieci z pracą badawczą. Mają one postać zadań polegających na pracy nad niefikcyjnymi tekstami i zbieraniu informacji na ich podstawie oraz “mini - badań”. Ma to na celu zainteresowanie uczniów badaniami naukowymi oraz zapoznanie się z terminologią stosowaną na dalszych etapach nauki. Na poziomie Middle Years Programme natomiast w ramach jednego z przedmiotów (“Formal Research Writing”) uczniowie zaczynają pracę nad przykładowymi tematami EE, uczą się metodologii badań oraz tajników pisania prawdziwej pracy badawczej. Wszystko po to, by na poziomie szkoły średniej napisać pełnowartościowy, analityczny i treściwy Extended Essay. Wiedza i umiejętności zdobyte przy okazji takich zajęć przydają się nie tylko podczas nauki w programie międzynarodowej matury, ale także w każdym innym programie edukacyjnym, czy też na studiach, co czyni je cennymi jeszcze bardziej.


 • Nauczyciel jako mentor i przewodnik

Anglo American School of Moscow jest przykładem na to, że wspomóc piszących EE uczniów można również wtedy, gdy piszą ten ostateczny esej, uczestnicząc już w programie International Baccalaureate Diploma Programme. Szkoła posiada oficjalny program, który dostarczając uczniom pewnych ram pracy, wspiera ich wysyłki, pomaga zaplanować realizację projektu badawczego i jego późniejszego opisania. Pomocy udzielają nauczyciele, którzy radą służyć mogą maksymalnie 6 uczniom - dzięki temu każdemu piszącemu EE poświęcona zostanie odpowiednia ilość czasu.
Podobne wsparcie stosuje wspomniane już przez nas AISC, gdzie nauczyciele spotykają się z uczniami, by skonsultować z nimi postępy prac.

Napisanie Extended Essay niewątpliwie jest sporym wyzwaniem i nie należy do zadań łatwych. Jednak odpowiednie przygotowanie i wsparcie mogą przyczynić się do tego, że prace nad nim będą owocne, a doświadczenie zdobyte przy okazji będzie cenne i przyda się w całym dalszym życiu.

19 marca 2015

Rekrutacja do szkół z IB - jak to wygląda?


Dla wielu z Was przychodzi moment, w którym trzeba będzie zdecydować się, jaką szkołę średnią wybrać. Niektórzy zapewne zastanawiają się nad wyborem nauki w International Baccalaureate Diploma Programme. 
Dziś, na przykładzie naszej partnerskiej IB World School - Zespołu Szkół Prywatnych w Katowicach, a ściślej należącego do tego zespołu Liceum Ogólnokształcącego im. Melchiora Wańkowicza (który z roku na rok wypuszcza w świat coraz wyższą liczbę absolwentów z dyplomem IB :)) postaramy się pokazać Wam, jak wygląda proces rekrutacji do szkoły objętej programem Matury Międzynarodowej. Różni się on bowiem od rekrutacji do “zwykłej” szkoły średniej dosyć istotnie.

Cały proces rektrutacyjny do szkoły z międzynarodową maturą można podzielić na trzy etapy:

Kontakt z koordynatorem International Baccalaureate Diploma Programme i złożenie stosownych dokumentów
Każda szkoła biorąca udział w programie międzynarodowej matury wyznacza w swoich strukturach osobę odpowiedzialną za jego realizację. To właśnie z koordynatorem powinniśmy kontaktować się w celu zdobycia szczegółów związanych z ubieganiem się o przyjęcie do danej placówki oferującej naukę w IBDP.
Do dokumentów, jakie należy złożyć aplikując do LO im. M. Wańkowicza zaliczamy:
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy do programu międzynarodowej matury IB Diploma Programme, 
 • kopię ostatniego świadectwa szkolnego potwierdzoną przez dyrektora szkoły, 
 • wykaz ocen semestralnych z bieżącego roku szkolnego potwierdzony przez dyrektora szkoły, 
 • jedno zdjęcie formatu paszportowego, 
 • zaświadczenie o dodatkowych osiągnięciach pozaszkolnych, takich jak: sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, osiągnięcia sportowe, muzyczne, plastyczne, itp., certyfikaty językowe, aktywność na polu działalności charytatywnej, społecznej, ochrony przyrody i innych. 
Dla każdej szkoły ta lista może być nieco inna - jaka dokładnie jest, dowiemy się od koordynatora.

Egzaminy wstępne
Egzaminy wstępne do szkoły IB obejmują dwa przedmioty: język angielski i matematykę. Przykładowy arkusz egzaminacyjny dostępny jest na stronie internetowej (matematyka tutaj, angielski tutaj). Egzamin z matematyki dostępny jest w dwóch wersjach językowych - po polsku i po angielsku (ta druga opcja daje możliwość zdawania do szkoły uczniom niepolskojęzycznym).

Rozmowa kwalifikacyjna
Każdy kandydat do szkoły bierze udział w rozmowie kwalifikacyjnej prowadzonej w dwóch językach - polskim i angielskim. Uczniowie, których językiem ojczystym nie jest język polski, nie mają rozmowy kwalifikacyjnej w tym języku.

Jeśli z jakichś powodów dana osoba nie może przystąpić w ogólnym, wyznaczonym dla wszystkich terminie istnieje możliwość odbycia egzaminów indywidualnie, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem.

Bardzo ważne jest wypełnienie wszystkich wymaganych dokumentów - bez tego przystąpienie do procesu rekrutacyjnego nie jest możliwe. Ważne jest zatem, by znać dokładnie wymagania konkretnej IB World School w zakresie rekrutacji.

13 marca 2015

Czym kierować się wybierając szkołę średnią?

[źródło]

Czy nauka w szkole średniej to szansa na lepszą przyszłość? Czy dokonujemy trafnego wyboru? - to częste dylematy młodzieży, która wkrótce ma wkroczyć w świat dorosłych i się w nim odnaleźć, zdobyć dobrą pracę i zostawić po sobie jakiś ślad. Wybór dalszej ścieżki edukacyjnej jest więc niezwykle ważną decyzją w życiu każdego gimnazjalisty. Jak zatem dokonać świadomego, przemyślanego i przede wszystkim satysfakcjonującego wyboru? Oto kilka porad.

Czy na pewno liceum?

To pytanie pojawia się dość często a wraz z nim mnóstwo wątpliwości. Wybór, którego należy dokonać, mając zaledwie szesnaście lat, jest naprawdę trudny. Przede wszystkim powinniśmy zatem wziąć pod uwagę nasze indywidualne zdolności oraz zainteresowania i odpowiedzieć sobie na pytanie ,,czy liceum rzeczywiście będzie dla nas najlepszym wyborem?". Warto zasięgnąć rady i wysłuchać opinii rodziców w tej kwestii, jak również zdania rodzeństwa i starszych kolegów. Można skorzystać też z fachowej porady doradcy zawodowego. Z pomocą przychodzą również tzw. Drzwi Otwarte, organizowane przez szkoły. Nie zawsze jednak pomoże nam to w dokonaniu wyboru. Często po takich rozmowach rodzą się nowe pytania i wątpliwości. Musimy bezwzględnie uświadomić sobie fakt, że ostateczny wybór zależeć będzie wyłącznie od nas samych! Natomiast trafność wyboru szkoły oraz klasy o określonym profilu z pewnością pozwoli nam rozwinąć swoje pasje i zwiększyć poziom wiedzy, która będzie stanowić solidną podstawę do rozpoczęcia studiów.

Liceum? Tak, ale jakie?

W porządku. Załóżmy, że zdecydowałeś się już na liceum. Teraz tylko pozostaje pytanie, które z nich będzie dla Ciebie najlepszym wyborem. Obecnie szkoły średnie oferują bogatą ofertę edukacyjną, możemy wybierać z szerokiej gamy profili, obejmujących między innymi profile związane z naukami ścisłymi, humanistycznymi, przyrodniczymi, przygotowującymi w przyszłości do zawodów medycznych, menadżersko-ekonomicznych lub też pogłębiające zdolności lingwistyczne.
Uczniowie którzy wiążą swoją przyszłość właśnie z językami obcymi powinni rozważyć wybór liceum dwujęzycznego, bądź też szkoły z międzynarodowym programem IB.
Język w szkołach dwujęzycznych służy jako pomost do zdobywania wiedzy z różnych dziedzin zarówno literatury, historii, geografii czy sztuki, gdyż niektóre przedmioty wykładane są w języku obcym. Licea dwujęzyczne przygotowują skutecznie do matury dwujęzycznej, która porównywalna jest z egzaminem CAE i otwiera drogę na zagraniczne uczelnie. Podobnie nauka w placówkach uczących w systemie IB, które przygotowują do międzynarodowej matury. Jedno jest pewne - szkoły takie wymagać będą od nas dużego nakładu pracy, co w przyszłości zaowocuje sporymi korzyściami, a przecież o to nam chodzi.

Wybierając liceum wybierasz kształcenie uogólnione - nie pogłębiasz swoich umiejętności jedynie z jakiejś wąskiej dziedziny. Dziś na rynku pracy taka jednokierunkowość się nie sprawdza, inwestuj więc w swój rozwój osobisty, dokształcaj się, poznawaj zagadnienia z różnych obszarów, bądź otwarty na wiedzę. Jeśli interesujesz się jednak szczególnie matematyką, geografią czy innym przedmiotem pamiętaj, że liceum umożliwi Ci również rozwój w tym kierunku, dzięki klasom sprofilowanym. Musisz więc realnie ocenić swoje predyspozycje, rozważyć wszystkie za i przeciw, przeanalizować zakres Twoich zainteresowań i podjąć ostateczną decyzję.

Nie kieruj się wyborami innych. Twoi koledzy wybierają według swoich potrzeb. Ty natomiast musisz kierować się swoimi możliwościami, tym co umiesz i potrafisz, i oczywiście tym, co chciałbyś w życiu robić. Sprawdź również renomę szkoły, opinie o niej, o ilości osób, które dostają się po zakończeniu edukacji na studia. Jakość nauczania i życzliwa atmosfera to ważne elementy, na które warto zwrócić uwagę.

Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czym się kierować wybierając liceum. Na pewno decyzja ta musi być przemyślana. Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na pomoc swoich najbliższych czy też pedagogów. Warto się ich radzić, bo są to osoby o dużym doświadczeniu. Decyzja ostateczna zależy jednak od Ciebie drogi gimnazjalisto. Wybieraj starannie, gdyż inwestujesz w ten sposób w swoją przyszłość.

11 marca 2015

Zasady programu matury międzynarodowej - elementy podstawowe - Theory of Knowledge (TOK) - esej i prezentacja

[źródło]

Czas na obiecany tekst na temat szczegółów związanych z oceną z podstawowego przedmiotu w IBDP jakim jest Theory of Knowledge (TOK).

Jak wspominaliśmy już wcześniej, na ocenę z Theory of Knowlegde składa się prezentacja ustna oraz praca pisemna na 1600 słów. Ciekawi jesteście zapewne, na jakie tematy pisze się warunkujący ocenę z TOK esej, więc mamy dla Was kilka przykładów :)

Tematy zadawane przez International Baccalaureate zmieniają się z roku na rok, przy okazji każdej egzaminacyjnej sesji maturalnej. Jest ich sześć i każdy uczeń wybiera sobie spośród nich jeden, który w ramach zaliczenia TOK chciałby rozwinąć.

Do przykładowych tematów zaliczyć możemy następujące:
 • “To what extent are areas of knowledge shaped by their past? Consider with reference to two areas of knowledge.” (“Do jakiego stopnia obszary wiedzy kształtowane są przez ich historię? Rozważ temat odnosząc się do dwóch obszarów wiedzy”)
 • “ ‘There is no reason why we cannot link facts and theories across disciplines and create a common groundwork of explanation.’ To what extent do you agree with this statement?” (“‘Nie ma powodu, dla którego nie można łączyć faktów i teorii między dyscyplinami i tworzyć ich wspólnego pola do badań’. Jak bardzo zgadzasz się z tym stwierdzeniem?”)
 • “There is no such thing as a neutral question. Evaluate this statement with reference to two areas of knowledge.” (“Neutralne pytania nie istnieją. Oceń to stwierdzenie odnosząc się do dwóch obszarów wiedzy.”)
 • “ ‘The task of history is the discovering of the constant and universal principles of human nature.’ To what extent are history and one other area of knowledge successful in this task?” (“‘Zadaniem historii jest jest odkrywanie stałych i uniwersalnych cech ludzkiej natury’. Do jakiego stopnia historia i inne dziedziny wiedzy sprawdzają się w tym zadaniu?”)

Jeśli chodzi o prezentację ustną, to uczniowie mogą przedstawić ją zarówno indywidualnie, jak i w grupie do 3 osób.

Szczegółowe informacje i przewodniki na temat eseju pisanego w ramach kursu Theory of Knowledge oraz prezentacji ustnej zlaeźć można w IB Online Curriculum Centre, do którego dostęp ma każda szkoła biorąca udział w programie IB.

Materiały pomocnicze znaleźć można w IB Store: store.ibo.org
[źródło]

Inną ważną kwestią prócz zakresu tematycznego prac i prezentacji, która odnosi się do TOK i o której warto tutaj przy okazji wspomnieć jest terminarz realizacji kursu. International Baccalaureate określa pewne sztywne terminy, jednak techniczne spełnienie założeń przedmiotu i określenie jego realizacji w czasie każda szkoła wyznacza sobie wewnętrznie. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie na stronie ibo.org