29 kwietnia 2014

Harmonogram egzaminów maturalnych - maj 2014

Egzaminy już za chwilę! Maturzyści - trzymamy kciuki!

Zobaczcie z jakimi przedmiotami w jakich terminach będą się zmagać w walce o dyplom uczniowie drugiej klasy IB na całym świecie:24 kwietnia 2014

Technologia, inżynieria i matematyka rzadziej wybierane przez kobiety?


STEM - Sciencie, Technology, Engineering and Mathematics - to dziedziny naukowe, w których w większości rozwijają się mężczyźni. W ostatnim czasie jednak możemy obserwować dość intensywną promocję kierunków ścisłych i technicznych wśród kobiet. Tematem tym zajął się także świat IB :)

Obecność kobiet w dziedzinach STEM - a w zasadzie nieobecność - to ostatnio temat wielu dyskusji. Często poruszany jest w mediach. Zajęły się nim również dziennikarki, które ukończyły naukę w programach IB.

Jedną z nich jest Lottie Ntin. W swoim artykule dla Huffington Post zatytułowanym “When Black Girls Code” opisuje kobiety, które w odniosły sukces w STEM. Podkreśla również znaczenie technologii we współczesnym świecie i zmiany, jakie następują w preferencjach naukowych kobiet.

Inna absolwentka IB - Natalia Chabebe - która również pisze dla Huffington Post, problem opisuje z własnej perspektywy - Hiszpanki, która interesuje się i angażuje w dziedziny zaliczane do STEM. Już na studiach dołączyła do Society of Hispanic Professional Engineer, a dziś uczy fizyki.

Zagadnieniem zajęli się także badacze z Internetionaal Baccalaureate. Sprawdzili oni, jak w przedmiotach i dziedzinach STEM radzą sobie i angażują się kobiety. Materiał do badań zbierano w różnych krajach. Wyniki wykazały, że mimo osiągania często lepszych wyników niż mężczyźni w latach szkolnych, kobiety rzadziej wybierają w dalszym kształceniu rozwój w kierunkach ścisłych i technologicznych.

A Wy? Dostrzegacie wśród swoich rówieśników podobne tendencje? Jesteśmy ciekawi Waszego zdania na ten temat :)


17 kwietnia 2014

IB World Schools: St. Matthew´s College North w Argentynie


Dzisiejszym wpisem odświeżamy wątek opisujący IB World Schools z całego świata. Tym razem przyjrzymy się jednej z argentyńskich placówek oferujących naukę w International Baccalaureate Diploma Programme - St. Matthew´s College North.

St. Matthew´s College North mieści się w słynnym Buenos Aires - stolicy Argentyny. Jest to koedukacyjna, dwujęzyczna szkoła prywatna, która kształci dzieci od lat przedszkolnych do liceum. Uczy się tutaj około 1300 osób, a kampus zajmuje obszar 17 hektarów.
Od momentu powstania placówka konsekwentnie rozwija się. Celuje w najwyższe standardy nauczania, solidne wychowanie i kształcenie akademickie.
Szkoła prowadzi różnorodne zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie mogą trenować różne dyscypliny sportowe (np. hokej, rugby, siatkówka, lekkoatletyka) oraz brać udział w rozmaitych zajęciach artystycznych, które odbywają się codziennie.

IBDP to jeden z dwóch programów, jakie można wybrać w tutejszej Senior School. St. Matthew´s College North zdobyło certyfikat IB World School w 2008 roku. Na lekcjach używa się języka hiszpańskiego i angielskiego, a egzaminy zazwyczaj odbywają się w listopadzie. W ostatniej sesji maturalnej uczniowie zdawali egzaminy z następujących przedmiotów: Biology SL, Bus.& Man. HL, English B HL, French Ab. SL, History SL, Math.Studies SL, Portuguese B SL, Soc.Cul.Anth HL, Spanish A: Literature HL, Theory Knowl. TK, Visual Arts HL i Visual Arts SL.

Od niedawna argentyńska placówka oferuje wymiany zagraniczne z różnymi dwujęzycznymi szkołami na świecie, m.in. z Wielkiej Brytanii, Australii, czy Chile.Więcej szczegółów na temat programu IBDP w St. Matthew´s College North przeczytacie na stronie IBO.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej samej szkoły: www.stmatthewsnorth.com

10 kwietnia 2014

Grupy przedmiotowe w The International Baccalaureate Diploma Programme - grupa szósta - The Arts: Theatre

[źródło]

W teatrze chodzi o przemianę, refleksję, wyobraźnię i odzwierciedlanie różnych elementów rzeczywistości.
Kurs teatru, jako kolejny z przedmiotów wchodzących w skład szóstej grupy kursów programu matury międzynarodowej, służyć ma zachęceniu uczniów do badania teatru i różnorodności jego form na całym świecie. Odbywać ma się to poprzez krytyczne studiowanie teorii, historii i kultury teatru oraz poprzez warsztaty i występy. Uczniowie wybierający ten przedmiot dowiedzą się, że wyobraźnia, tworzenie, prezentowanie i refleksyjna analiza konieczna do zrozumienia sztuki teatralnej to ważny kontekst, w którym jednostka uczy się pojmować otaczający ją świat.

Program przedmiotu podkreśla znaczenie pracy indywidualnej oraz pracy w zespole. Uczniowie zachęcani są do rozwoju organizacyjnych i technicznych umiejętności które potrzebne są, by nauczyć się kreatywnej ekspresji. Innym równie ważnym aspektem tego przedmiotu jest uświadomienie sobie własnej perspektywy i uprzedzeń oraz nauczenie się rozumieć i szanować punkt widzenia innych. Wymaga to dobrej woli dla zrozumienia innego spojrzenia, odmienności kulturowych i dostrzeżenia różnorodności roli, jaką pełni teatr w ich wyrażaniu. W rezultacie kurs teatralny może stać się sposobem do celebracji międzynarodowej i międzykulturowej dynamiki, która inspiruje i utrwala pewne formy we współczesnym teatrze, i jednoczesym docenieniem specyficznych, lokalnych źródeł, które dały początek występom i które w wielu krajach nadal mają taką siłę.

Głównym trzonem kursu jest zadbanie o jasność zrozumienia, rozwijanie myślenia krytycznego, refleksyjnej analizy, zaangażowania i syntezy wyobraźni - wszystkie powinny zostać osiągnięcie poprzez praktyczne zaangażowanie w teatr.

Poziom podstawowy i rozszerzony przedmiotu przedstawiają podobny zarys programowy, który ma zachęcać do rozwoju pewnych umiejętności, zdolności i ustosunkowania. Ze względu na charakter kursu różnice między poziomami nie są zbyt duże - zawierają się one głównie w ilości godzin, jakie należy zrealizować. Poziom rozszerzony, ze względu na większą ilość czasu, wymaga intensywniejszej pracy indywidualnej - badawczej i praktycznej.

Kluczowe cechy kursu:
  • dostępny na poziomie podstawowym (SL) i rozszerzonym (HL)
  • minimum zrealizowanych godzin dla SL to 150, a dla HL 240
  • uczniowie poddawani są ocenie wewnętrznej i zewnętrznej
  • ocena zewnętrzna składa się z pracy badawczej i pracy praktycznej
  • na ocenę wewnętrzną składają się prezentacja i portfolio projektu indywidualnego

Więcej na temat tego przedmiotu przeczytacie na stronie IBO.3 kwietnia 2014

O tym, jaką siłę może mieć CAS


Projekt CAS to obowiązkowy punkt w programie międzynarodowej matury. Jego wypełnienie jest warunkiem koniecznym do otrzymania dyplomu IBDP. Uczniowie mogą wybrać, w jaki sposób dopełnią tego obowiązku. Często podejmują się ciekawych przedsięwzięć, których wartość ceni się przez długie lata.

Jedną z takich prac wykonanych w ramach CAS jest projekt uczniów z International School of Stockholm, którzy we współpracy z rówieśnikami z Westwood International School w Botswanie wprowadzili do aktywności afrykańskiej placówki ochronę nosorożców i pracę z młodzieżą wykluczoną. Pracowali oni nad wzmocnieniem świadomości o konieczności ochrony zagrożonego wyginięciem nosorożca czarnego i zebraniem funduszy na program hodowlany dla tego gatunku.

Wśród uczniów ze sztokholmskiej szkoły była Danike de Jager.
Uczennica ze Szwecji pracę nad swoim projektem CAS wspomina jako najbardziej satysfakcjonujące doświadczenie w życiu. Projekt ma dla niej szczególną wartość, ponieważ praca w niego włożona stanowiła prawdziwą pomoc - nie była jedynie wsparciem finansowym, ale realną pracą nad poprawą czyjegoś losu. Poczucie to wzmacnia w niej zadowolenie osób, z którymi współpracowała oraz pozytywne efekty poczynionych działań.
Zaczynając swoja przygodę z projektem Danika chciała, by stał się on stałym punktem aktywności Westwood International School i by zmienił on nastawienie młodzieży do kwestii ochrony gatunków. Pragnęła zwrócić uwagę młodych Botswańczyków na piękno przyrody ich kraju i na znaczenie jej ochrony, bo to własnie młodzi ludzie mają wpływ na przyszłość świata.
Realizując projekt Danika napotkała wiele przeszkód i trudności, jednak dzięki ciężkiej pracy i pomocy ze strony kolegów i pracowników parku narodowego, którym objęty został projekt, udało się wypełnić jego cel.
Satysfakcja z efektów projektu, radość i szacunek ludzi, z którymi współpracowała są dla Daniki najbardziej nagradzającym doświadczeniem jakie kiedykolwiek przeżyła.

Jak widać na przykładzie uczniów ze szwedzkiej IB World School, praca nad projektem CAS może być świetną przygodą i może nauczyć o wiele więcej, niż podręczniki ;)
A jakie są/były Wasze projekty?