7 lutego 2012

Uniwersytety świata: Uniwersytet Aix-Marseille


Université d'Aix-Marseille (Uniwersytet Aix-Marseille) powstał w wyniku fuzji kilku innych uczelni (Uniwersytetu Prowansalskiego, Morza Śródziemnego i Paul Cezanne). Połączenie nastąpiło 1 stycznia 2012 r. tworząc największy uniwersytet we Francji (ma on ok. 70 tys. studentów).

Instytucja rozwinęła się z Uniwersytetu Prowansalskiego założonego w 1409 roku jako Studium Generale przez Ludwika II Andegaweńskiego i uznanego przez bullę papieską w 1413. Pierwszym kanclerzem uniwersytetu został Arcybiskup z Aix-en-Provence. Po jego śmierci nowy kanclerz został wybrany przez proboszcza, mistrzów i licencjatów – niezwykłe porozumienie, nie zostało powtórzone na żadnej innej francuskiej uczelni.

W 1603 roku Henryk IV utworzył College Królewski de Burbon w Aix-en-Provence, który zajmował się badaniem literatury pięknej i filozofii.

W XIX powstały nowe wydziały, ponieważ zmieniały się potrzeby społeczeństwa francuskiego. Pierwszym dziekanem i profesorem wydziału literatury francuskiej został Hippolyte Fortoul, późniejszy minister edukacji Napoleona III. W 1896 roku rada departamentu Bouches du Rhone stworzyła fakultet w języku i z literaturą śródziemnomorskiej Europy, głównym celem było wsparcie rosnącego uprzemysłowienia regionu. W tym samym czasie został stworzony specjalny program szkoleniowy na wydziale medycyny, aby kształcić lekarzy kolonialnej Francji.

W obliczu ogromnej konkurencji ze strony niemieckich uniwersytetów, po wojnie francusko-pruskiej, władzom zależało na stworzeniu własnych uczelni. W 1896 r. została uchwalona ustawa, na mocy której powstało 17 autonomicznych, regionalnych uczelni, finansowanych głównie przez państwo. Poszczególne wydziały Aix-en-Provence i Marsylii pogrupowano w nowy Uniwersytet Aix-Marseille.

Wydziały:
- Prawa i Nauk politycznych
- Ekonomii i Menedżerstwa
- Literatura, Sztuka, Filologia i Nauki Społeczne
- Zdrowie, Medycyna
- Nauka i Technologia

Więcej na temat tego Uniwersytetu znajdziecie tutaj

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.