26 lutego 2013

Grupy przedmiotowe w The International Baccalaureate Diploma Programme - grupa czwarta - Sciences: Biology

źródło

Dziś pierwszy przedmiot z grupy czwartej Sciences - biology.

Poprzez uczenie się biologii, uczniowie powinni poznać sposób, w jaki naukowcy pracują i komunikują się ze sobą. We wszystkich przedmiotach grupy czwartej nacisk kładziony jest na praktykę i doświadczenia. Obowiązkowy badawczy projekt, do którego wykonania zobowiązani są wszyscy uczniowie, którzy wybrali przedmiot z grupy czwartej, stwarza okazję do zetknięcia się z wymogami pracy prawdziwych grup badawczych i wspiera współpracę między szkołami w całych regionach.

Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że uczniowie są w stanie z powodzeniem i sukcesami uczyć się przedmiotów z grupy czwartej na podstawowym poziomie (SL) bez wcześniejszego przygotowania z danej dziedziny. Dla większości studentów rozważających wybór kursu z grupy czwartej na poziomie rozszerzonym (HL) posiadanie wiedzy przed podjęciem nauki może być konieczne - wszystko zależy od przedmiotu. Dobre przygotowanie daje zarówno ukończenie MYP (IB Middle Years Programme) jak i innych szkolnych kursów.

Uczniów, którzy decydują się na zgłębianie wiedzy na temat biologii powinny cechować dociekliwość, komunikatywność i przenikliwość.

Kurs Biology jest podzielony na tematy. Uczniowie, którzy wybrali poziom podstawowy, przerabiają sześć tematów. Ci, którzy są na poziomie rozszerzonym, jeszcze dodatkowe pięć, przy obszerniejszym zakresie sześciu tematów podstawowych. Dodatkowo każdy uczeń wybiera dwa dodatkowe zagadnienia spośród siedmiu na SL i spośród pięciu na HL.

Przez kurs przeplatają się cztery następujące podstawowe problemy:
 • struktura i funkcja 
 • uniwersalność i różnorodność 
 • równowaga układów 
 • ewolucja 

Stanowią one punkt wyjścia dla wszystkich elementów składających się na Biology w programie IBDP.


Sposób, w jaki ułożony jest syllabus tego przedmiotu nie narzuca sposobu prowadzenia zajęć. Nauczyciel sam decyduje o sposobie przekazania określonej w wymogach wiedzy, zgodnie z możliwościami, jakimi dysponuje.

Zgodnie z misją IB, uczniowie w ramach kursu muszą uświadomić sobie, że naukowcy odpowiedzialni są moralnie wobec społeczeństw i że wiedza naukowa i dane z przeprowadzonych badań powinny być dostępne dla wszystkich krajów, a ich celem jest służyć zrównoważonemu rozwojowi społeczeństw.

W tej chwili Biology poddawane jest rewizji. Kurs w nowej postaci po raz pierwszy wprowadzony zostanie w przyszłym roku. Pierwsze egzaminy z biologii nauczanej według nowego programu odbędą się w 2016 roku.

Kluczowe cechy tego przedmiotu i sposoby oceniania są następujące:
 • dostępny zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym 
 • minimum zrealizowanych godzin to 150 na SL i 240 na HL 
 • podstawowy trzon zagadnień, sposoby oceny oraz niektóre elementy opcjonalne pokrywają się w poziomach SL i HL 
 • na poziomie rozszerzonym podstawowe zagadnienia przerabiane są w szerszym zakresie 
 • kurs kładzie nacisk na doświadczenia i praktyczną pracę badawczą 
 • uczniowie podlegają w ramach tego przedmiotu zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej ocenie 
 • na ocenę zewnętrzną składają się 3 pisemne testy - wśród nich testy wielokrotnego wyboru, testy z pytaniami otwartymi oraz zadania wymagające dłuższych odpowiedzi 
 • na ocenę wewnętrzną składają się projekt badawczy i inne doświadczenia i ćwiczenia praktyczne

Więcej na temat tego przedmiotu dowiedzie się na stronie IBO pod http://www.ibo.org/diploma/curriculum/group4/biology.cfm tym linkiem.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.