5 marca 2013

Uniwersytety świata: Karl-Franzens-Universität Graz

[źródło]

Uniwersytet w Grazu (niem. Karl-Franzens-Universität Graz, łac. Alma Mater Carola-Francisca Graecensis) to największy uniwersytet w Styrii i drugi największy w Austrii. Uczęszcza na niego 30000 studentów. Zatrudnionych jest tutaj 3800 pracowników spośród których 2600 to pracownicy naukowi.

Uczelnia składa się z sześciu wydziałów:
 • Wydziału Teologicznego (Katholisch-Theologische Fakultät) 
 • Wydziału Prawa (Rechtswissenschaftliche Fakultät) 
 • Wydziału Nauk Społecznych i Ekonomicznych (Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät) 
 • Wydziału Nauk Humanistycznych (Geisteswissenschaftliche Fakultät) 
 • Wydziału Nauk Przyrodniczych (Naturwissenschaftliche Fakultät) 
 • Wydziału Nauk o Środowisku, Regionie i Edukacji (Umwelt-, Regional- und Bildungswissenschaftliche Fakultät) 
Uniwersytet został założony w 1585 roku przez arcyksięcia Karola II. Przez większość swojego istnienia był pod silnym wpływem Kościoła Katolickiego. W 1782 roku został zamknięty przez cesarza Józefa II w próbie zdobycia przez państwo kontroli nad instytucjami edukacyjnymi. Uczelnia została ponownie powołana jako uniwersytet w 1827 przez cesarza Franciszka I i zyskała swoją aktualną nazwę.

Od czasu ponownego powołania, uniwersytet stał się domem dla wielu światowej sławy naukowców i myślicieli, chociaż jego pozycja w rankingach międzynarodowych stale spada ze względu na brak wystarczających środków finansowych przeznaczonych dla instytucji edukacyjnych.

Z uczelnią związani są następujący laureaci Nagrody Nobla
 • Walther Nernst, 1920 chemia – studiował w Grazu w 1886 
 • Fritz Pregl, 1923 chemia – w Grazu od 1913 do 1930 
 • Julius Wagner von Jauregg, 1927 medycyna – w Grazu od 1889 do 1893 
 • Erwin Schrödinger, 1933 fizyka – w Grazu 1936 do 1938 
 • Otto Loewi, 1936 medycyna – w Grazu od 1909 do 1938 
 • Victor Franz Hess, 1936 fizyka – studiował w Grazu w latach 1893-1906 oraz nauczał w latach 1919 - 1931 i 1937 - 1938 
 • Gerty Cori, 1947 medycyna – w Grazu przed 1922 
 • Ivo Andric, 1961 literatura – otrzymał doktorat w 1924 
 • Karl von Frisch, 1973 medycyna – w Grazu od 1946 do 1950 

Prócz noblistów, uniwersytet może pochwalić się jeszcze wieloma słynnymi uczonymi. Są to między innymi:
 • Hermann Beitzke, badacz gruźlicy 
 • Ludwig Boltzmann, fizyk 
 • Theodor Escherich, pediatra i bakteriolog 
 • Albert von Ettingshausen, fizyk 
 • Hans Groß, kryminolog 
 • Paul Guldin, matematyk 
 • Ludwik Gumplowicz, polski socjolog 
 • Hans von Haberer, chirurg 
 • Franz Krones, historyk 
 • Arnold Luschin, historyk prawa 
 • Ernst Mach, fizyk 
 • Alexius von Meinong, 
 • Alexander Rollett (1834-1903), fizjolog 
 • Johannes Schmidt, językoznawca 
 • Hugo Schuchardt, romanista 
 • Joseph Schumpeter, ekonomista 
 • Alfred Wegener, autor teorii wędówki kontynentów 
 • Anton Werkgartner, lekarz sądowy 
 • Anton Hafferl (1886-1959) anatom 

Ze względu na bliskie położenie uniwersytetu ze Słowenią, uczelnia przyciąga bardzo wielu słoweńskich studentów oraz służy jako brama do Europy południowo-wschodniej dla austriackich uczonych, naukowców i przedsiębiorców.
Misją Uniwersytetu w Grazu jest edukacja i rozwój badań na rzecz społeczeństwa w skali międzynarodowej. Wpisana w politykę tej instytucji wolność w dziedzinie badań i nauczania cały czas zobowiązuje do ciągłego rozwijania się w sferze społecznej, politycznej i technologicznej zarówno pracowników, jak i studentów placówki.

Po więcej informacji na temat uniwersytetu, zapraszamy na stronę uczelni: uni.graz.at

[źródło]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.