3 kwietnia 2013

Uniwersytety świata: Uniwersytet Tokijski


Uniwersytet Tokijski (jap. 東京大学 Tōkyō-daigaku, w skrócie Tōdai) to jedna z najważniejszych i najlepszych uczelni w Japonii, a także w Azji. Kształci 30 tysięcy studentów, w tym ok. 2 tysięcy z zagranicy.

Uniwersytet składa się z dziesięciu wydziałów:
  • Wydziału Prawa 
  • Wydziału Medycyny 
  • Wydziału Politechnicznego
  • Wydziału Humanistycznego 
  • Wydziału Nauk Ścisłych 
  • Wydziału Ekonomicznego 
  • Wydziału Rolniczego 
  • Wydziału Pedagogicznego 
  • Wydziału Farmaceutycznego 
  • Wydziału Edukacji Ogólnej 

Gdy w XIX wieku Japonia po blisko 300 latach izolacji zaczęła otwierać się na świat zewnętrzny, zachodnie państwa coraz bardziej dążyły do nawiązania kontaktów z krajem. Znacznie ważniejsza stawała się znajomość języków, dlatego w 1855 roku, szogunat powołał Urząd do spraw Nauk Zachodnich, który w 1868 roku przemianowano na Kaisei-gakkō, co można tłumaczyć jako "szkoła rozpoczynania i tworzenia" lub po prostu Szkoła Tworzenia. Jedną w ważniejszych dziedzin, której uczono się w okresie Edo, była medycyna zachodnia, dlatego w 1861 roku otworzono Akademię Medycyny Zachodniej, którą później zmieniono na Akademię Medycyny.

W 1877 roku połączono te dwie uczelnie i powołano Uniwersytet Tokijski. W 1886 roku nazwa została zmieniona na Uniwersytet Cesarski (Teikoku-daigaku), a w 1887 na Tokijski Uniwersytet Cesarski (Tōkyō-teikoku-daigaku). Dopiero w 1947 r. przywrócono pierwotną nazwę.

W chwili powstania, Tōdai był jedynym nowoczesnym (wzorowanym na europejskich uczelniach) uniwersytetem w Japonii. Początkowo uczelnię tworzyły cztery wydziały - prawa, nauk ścisłych, humanistyczny i medyczny. Dzięki szybko rosnącej liczbie studentów utworzono kolejne.

Bardzo powszechne jest myślenie, że ukończenie Uniwersytetu Tokijskiego jest przepustką do kariery, szczególnie w takich dziedzinach jak prawo, dyplomacja czy nauka.

Proces rekrutacji na Tōdai jest uważany za jeden z najbardziej wymagających na świecie. Szczególnie trudny jest dla obcokrajowców (gaijin) nazywanych potem ryugakusei - obcych uczniów/studentów. Gaijin prócz egzaminów wstępnych musi jeszcze zdać egzamin ze znajomości języka japońskiego oraz wiedzy ogólnej. Każdy student z zagranicy ma wyznaczonego opiekuna naukowego, który nie tylko kieruje jego edukacją i nauką, ale także udziela pomocy w sprawach codziennych. Ryugakusei jest również pod opieką japońskiego studenta (tutora), który pomaga w kontaktach z innymi studentami, oraz w prostszych sprawach.

Nie tylko rekrutacja jest ciężka - same studia również należą do jednych z najbardziej wymagających na świecie. Istnieje nawet zasada, że po pisemnej rezygnacji ze studiów na Uniwersytecie, nie istnieje możliwość ponownej kontynuacji nauki na nim.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o życiu tej uczelni, zapraszamy na stronę internetową www.u-tokyo.ac.jp

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.