25 czerwca 2013

Uniwersytety świata: Uniwersytet Kioto


Uniwersytet Kioto (jap. 京都大学 Kyōto daigaku) lub w skrócie Kyodai (jap. 京大 Kyōdai) to jeden z najważniejszych japońskich uniwersytetów państwowych. Jest drugim najstarszym uniwersytetem w Japonii oraz jednym z dawnych uniwersytetów cesarskich. Na uczelni uczy się ok. 22 tys. studentów na studiach licencjackich i magisterskich. Obok Uniwersytetu Tokijskiego jest uznawany za jeden z najważniejszych uniwersytetów w Japonii. Obie uczelnie są w ciągłej rywalizacji o palmę pierwszeństwa.

Poprzednikiem Uniwersytetu Kioto była Szkoła Chemiczna założona w Osace w 1869, w której wykładano również fizykę. Następnie w 1886 na jej miejscu powstała Trzecia Szkoła Wyższa, która w tym samym roku przeniosła się do obecnego kampusu uniwersyteckiego.

Cesarski Uniwersytet Kioto, jako część systemu uniwersytetów cesarskich, powołano 18 czerwca 1897 i umieszczono go w budynkach Trzeciej Szkoły Wyższej. Sama Szkoła Wyższa przeniosła się na teren po drugiej stronie ulicy. W roku założenia uniwersytetu powołano wydział nauk ścisłych i technicznych. Wydziały prawa i medycyny zostały założone w 1899, zaś wydział literatury w 1906, co rozszerzyło zakres działalności uczelni poza nauki ścisłe i przyrodnicze.

Po II wojnie światowej obecny Uniwersytet Kioto powstał z połączenia uniwersytetu cesarskiego i Trzeciej Szkoły Wyższej, która przemianowana została na Wydział Nauk Wyzwolonych. Wydział został rozwiązany w związku z powołaniem Wydziału Zintegrowanych Studiów Humanistycznych w 1992.

Uniwersytet Kioto zgodnie z prawem stosującym się do wszystkich uniwersytetów narodowych, od 2004 roku jest narodową korporacją uniwersytecką. Pomimo tej zmiany, która zwiększyła niezależność finansową i autonomię, Uniwersytet Kioto jest nadal częściowo kontrolowany przez japońskie Ministerstwo Edukacji.

Uniwersytet Kioto jest promowany jako instytucja akademicka rozwijająca ducha wolności. Głównym priorytetem uczelni jest wykonywanie podstawowych badań, opracowanie zaawansowanych technologii, a następnie zwracanie zdobytej wiedzy społeczeństwu poprzez edukację, współpracę społeczną i możliwości kształcenia ustawicznego. Wśród wykładowców i absolwentów uniwersytetu znalazło się ośmiu laureatów Nagrody Nobla (w tym pierwszy zdobywca nagrody pochodzenia japońskiego), dwóch zdobywców Medalu Fieldsa oraz wielu japońskich polityków, filozofów, ekonomistów i naukowców. Uczelnia jest również znana jako miejsce narodzin filozoficznej szkoły Kioto.

Po więcej informacji na temat uczelni zapraszamy na stronę internetową kyoto-u.ac.jp

[źródło]


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.