16 stycznia 2014

Grupy przedmiotowe w The International Baccalaureate Diploma Programme - grupa szósta - The Arts: Dance


Wiele razy podkreślaliśmy, że program międzynarodowej matury jest zupełnie inny od programu polskiego. Różnica ta zaznacza się nie tylko w tym, że nauka przebiega w języku obcym, czy też uczeń sam wybiera przedmioty, których chce się uczyć, ale również w tym, że może poznawać dziedziny które ogólnie w szkoła nie są dostępne. Takim nietypowym przedmiotem jest taniec.

Uczestnicy programu IB mogą uczyć się tańca zarówno na podstawowym, jak i na rozszerzonym poziomie. Kurs skupia się na kompozycji, wykonaniu i analizie tańca i ruchu ekspresyjnego, które ludzie ćwiczą i wykonują w różnych kulturach, dla różnych celów. Uczniowie w ramach tego przedmiotu tworzą, uczestniczą i zastanawiają się nad formami i stylami tańca charakterystycznymi dla różnych grup społecznych i tradycji, które są im znane i których jeszcze nie poznali.

Zalecana liczba godzin wynosi 150 dla poziomu podstawowego i 240 dla rozszerzonego - dostosowane są do wyznaczonego zakresu materiału.

Cele i zasady oceny dla obu poziomów są takie same. Dla HL system oceny jest nieco rozszerzony i kryteria są odpowiednio wyższe.

Do głównych punktów programu należy analiza trzech zagadnień:
  • kompozycja i analiza tańca
  • taniec na świecie
  • wykonanie i występy taneczne

Zewnętrzna ocena składa się z nagrania na DVD skomponowanych przez siebie dzieł tanecznych i pisemnej analizy podobieństw i różnic dwóch tańców wybranych spośród różnych kultur i tradycji.

Na wewnętrzną ocenę składa się nagranie na DVD występów tanecznych ucznia, w których prezentuje różne style tańca.

Więcej na ten temat przeczytacie na stronie IBO.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.