3 października 2015

Absolwenci IBDP osiągają więcej sukcesów na studiach - wyniki badańNacisk na dobre przygotowanie uczniów szkół średnich do dalszej nauki to ogólnoświatowa tendencja. Okazuje się, że wśród tych najlepiej przygotowanych prym wiodą absolwenci IBDP.
Wskazują na to badania przeprowadzone przez doktor Liz Bergeron z University of Wisconsin - La Crosse. Wynika z nich, że kandydaci, którzy ukończyli klasę z międzynarodową maturą osiągają wyraźnie lepsze, niż pozostali wyniki zarówno w rekrutacji na studia, jak i pod względem ocen końcowych.

Bergnan zbadała wybrany przez siebie rocznik studentów śledząc ścieżkę ich rozwoju podczas nauki na uniwersytecie. Badania przyniosły następujące wnioski:
  • absolwenci DP osiągnęli wyższe wyniki w procesie rekrutacyjnym w porównaniu do kandydatów z maturą krajową
  • byli uczniowie klas IB częściej kontynuowali studia na wyższych poziomach
  • osoby, które ukończyły program międzynarodowej matury częściej niż ich rówieśnicy w programów krajowych decydowały się na kontynuację nauki zaraz po skończeniu szkoły średniej
  • studenci z Diploma Programme osiągnęli również lepszy wynik końcowy nauki na uniwersytecie - rzadziej rezygnowali ze studiów i częściej opuszczali mury uczelni z tytułem naukowym

Ogólny wniosek z badań doktor Bergeron jest taki, że uczniowie DP z większym sukcesem, niż absolwenci programów krajowych, radzą sobie w nauce na poziomie uniwersyteckim. Przyczynę takiego stanu rzeczy upatrywać można w lepszym przygotowaniu na poziomie szkoły średniej, jakie daje program międzynarodowej matury.

Więcej na ten temat przeczytacie tutaj:
http://blogs.ibo.org/blog/2015/10/02/dp-high-enrollment-graduation/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.