12 grudnia 2011

Uniwersytety Świata: Uniwersytet w Getyndze (The University of Göttingen)Uniwersytet w Getyndze (The University of Göttingen), nieformalnie znany jako Georgia Augusta, został założony w 1734 r. przez Jerzego II, króla Wielkiej Brytanii i elektora Hanoweru. Pierwsze zajęcia rozpoczęły się w roku 1737. Uczelnia szybko urosła w siłę i stała się bardzo popularna.
Jej ranga oraz sława przyciągnęła studentów z Niemiec, Europy i innych części świata. Na przykład Andrea, syn Habashi z Libanu w roku 1741 wpisał swoje nazwisko do rejestru studentów po arabsku.

Połączenie Getyngi z niemiecką siecią kolejową w 1854 roku zapoczątkowało nową erę zarówno dla miasta, jego rozwoju, jak i dla Uniwersytetu. Łatwiejszy dojazd i połączenie z większymi miastami zaowocowało wzrostem studentów i profesorów wykładających na Uczelni.

Ponowne odkrycie opery G.F. Händel’a (tak zwany renesans) i zapoczątkowanie Festiwalu są ściśle związane z Getyngą i Uniwersytetem. 26 czerwca 1920 roku w Stadttheater, z inicjatywy historyka sztuki Oskara Hagena, wystawiono „Rodelindę”. Śpiewakom towarzyszyła orkiestra Uniwersytecka „Akademische Orchestervereinigung”. Do dziś Göttingen International Handel Festival jest muzycznym wydarzeniem światowej rangi.
Getynga przetrwała II Wojnę Światową bez większych uszkodzeń, co oznaczało nieocenioną przewagę powrotu do miasta i Uniwersytetu. Za zgodą brytyjskiego okupanta Georgia Augusta była pierwszą niemiecką uczelnią, która wznowiła naukę 17 września 1945 roku. Stała się punktem zbornym dla ludzi, zwłaszcza z kręgów akademickich i artystycznych.

Uniwersytet w Getyndze jest jedyną uczelnią w północnych Niemczech, która została wybrana do otrzymywania dofinansowania w ramach Inicjatywy na rzecz doskonalenia federacji i krajów związkowych. Koncepcją projektu jest rozwój najwyższej klasy badań naukowych, mikroskopii i biologii molekularnej.

Według Academic Ranking of World Universities (tzw. Ranking Szanghajski) Uniwersytet znajduje się na 29 miejscu w Europie oraz 90 na świecie.
Od zeszłego roku studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach mają możliwość podjęcia nauki w Getyndze w ramach programu edukacyjnego Komisji Europejskiej Erazmus.

Wydziały:
- Nauk Przyrodniczych, Matematyki i Informatyki (w tym kierunki: agrotechniki, biologii i psychologii, chemii, nauk o lesie i ekologii lasu, nauk o ziemi i geografii a także fizyki, matematyki i informatyki)
- Prawa, Nauk Ekonomicznych i Społecznych
- Medycyny
- Nauk Humanistycznych i Teologii

Znani wykładowcy i osoby, które ukończyły The University of Göttingen:
- Napoleon
- Bernhard Riemann - matematyk
- Heinrich Heine – poeta
- Beno Gutenberg – sejsmolog
- Robert Koch - lekarz
- Wilhelm Weber - fizyk
- Arthur Schopenhauer – filozof
- Bracia Grimm (Jacob i Wilhelm) – pisarze
- Otto von Bismarck – polityk, kanclerz Rzeszy
- Gerhard Schröder – kanclerz
- Max Weber – socjolog

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.