16 stycznia 2012

Dlaczego matura międzynarodowa to nie to samo co matura dwujęzyczna?


Matura międzynarodowa bardzo często mylona jest z maturą dwujęzyczną i odwrotnie - maturę dwujęzyczną często kojarzy się z maturą międzynarodową. Tak - jest to pomyłka. Matura międzynarodowa i matura dwujęzyczna to dwie zupełnie inne, diametralnie różniące się od siebie rzeczy.

Program matury dwujęzycznej zawiera w sobie wszystkie komponenty standardowej polskiej matury - egzamin maturalny jest identyczny z egzaminem zdawanym przez maturzystów w całej Polsce. Jest jednak między nimi mała różnica - absolwenci klas dwujęzycznych zobowiązani są do zdawania dodatkowej części pisemnego egzaminu z wybranego przedmiotu (jest to trzeci arkusz egzaminacyjny) w języku angielskim.
Istotną różnicę stanowi poziom języka angielskiego, wybranego przez ucznia klasy dwujęzycznej jako zdawany na maturze przedmiot obowiązkowy. Jest to "poziom dwujęzyczny", znacznie wyższy od poziomu rozszerzonego zarówno w zakresie egzaminu ustnego, jak i pisemnego.

Na maturze dwujęzycznej obowiązkowe są egzaminy z trzech przedmiotów: języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz trzeciego przedmiotu wybranego spośród następujących: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, filozofia, łacina, informatyka). Jeśli któryś spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka był nauczany w języku obcym, to obowiązkowo dostaje się dodatkowy arkusz w tym języku.
Dodatkowo można zdawać egzamin z jednego, dwóch lub trzech przedmiotów. Do wyboru: język obcy nowożytny (inny niż obowiązkowy, w części ustnej i pisemnej), przedmioty z grupy: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, filozofia, łacina, informatyka. Jeśli któryś spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka był nauczany w języku obcym, to można pisać dodatkowy arkusz w tym języku.

Czy już widać różnicę na podstawie poprzednich postów publikowanych na blogu? Mamy nadzieję, że tak! Ale podsumujmy:

 • podstawowa różnica między maturą międzynarodową a maturą dwujęzyczną dotyczy programu - w tej pierwszej jest to program międzynarodowy, o zupełnie innych standardach niż polska Matura (więcej o programie przeczytacie tutaj), natomiast w tej drugiej obowiązuje właśnie program polski;

 • aby przystąpić do matury międzynarodowej trzeba najpierw zostać uczniem IB World School, a zdawanie matury dwujęzycznej wymaga uczęszczania do szkoły z oddziałami i klasami dwujęzycznymi;

 • w obu rodzajach matury obowiązuje inna liczba egzaminów obowiązkowych - w maturze międzynarodowej jest ich 6, w dwujęzycznej 3;

 • na maturze dwujęzycznej tylko wybrane przedmioty zdaje się w języku obcym, natomiast na maturze międzynarodowej w języku zdaje się wszystkie przedmioty (oprócz języka ojczystego i innego obcego);

 • oczywistą różnicą jest także skala ocen (w dwujęzycznej - procentowa, w międzynarodowej punktowa) i składowe ocen - w maturze międzynarodowej, oprócz samych egzaminów należy zaliczyć kurs teorii wiedzy, napisać pracę maturalną (extended essay) oraz zaliczyć program CAS (Creativity, Action, Service).

  Tak wyglądają podstawowe różnice między maturą międzynarodową a dwujęzyczną.
  Teraz nikt nie powinien mieć wątpliwości, że obie matury wspólnego mają niewiele :)
 • Brak komentarzy:

  Prześlij komentarz

  Dziękujemy za dodanie komentarza.