13 stycznia 2012

Grupy przedmiotowe w programie Matury Miedzynarodowej

Na program IB składa się sześć grup kursów przedmiotowych. Dziś je wstępnie przedstawiamy:

Język podstawowy – uczeń może wybrać z ponad 80 języków, ma również prawo wybrać język ojczysty. Program kursu obejmuje także literaturoznawstwo danego języka. Większość przedmiotów prowadzona jest w języku angielskim.

Drugi język – może (lecz nie musi) stanowić naukę od podstaw. Istnieją dwa rodzaje kursów języka obcego: język B (na poziomach Ab Initio, Standard level, Higher level) stanowiący standardową naukę języka obcego oraz język A2 obejmujący jedynie literaturę w wybranym języku. W grupie drugiej można również uczyć się drugiego języka na poziomie A1 (język ojczysty).

Nauki społeczne – m.in. geografia, historia, historia islamu, filozofia, ekonomia, psychologia, antropologia, technologia informacyjna w globalnym społeczeństwie (ang. information technology in a global society, ITGS). Na poziomie rozszerzonym istnieje rozgraniczenie pomiędzy: historią Ameryki, historią Europy, historią Afryki, historią zachodniej Azji oraz historią wschodniej i południowo-wschodniej Azji. Nauczany wariant najczęściej zależy od lokalizacji szkoły.

Nauki doświadczalne – m.in. chemia, fizyka, biologia, nauki o środowisku oraz technologia projektowania (ang. design technology).

Nauki matematyczne – do wyboru matematyka na trzech poziomach zaawansowania: Mathematical Studies SL, Mathematics SL oraz Mathematics HL. Dodatkowo do standardowego programu Mathematics HL uczeń może realizować Further Mathematics SL. W tej grupie znajduje się również informatyka, jednak jedynie jako przedmiot dodatkowy, który nie może stanowić zamiennika dla matematyki.

Sztuka – nauki o teatrze, malarstwie, filmie, muzyce, tańcu. Uczeń może zamienić przedmiot z grupy szóstej na dowolny inny przedmiot z grupy 2, 3, 4 lub 5 (najczęściej dodatkowy język lub informatyka z grupy piątej).

W niektórych szkołach możliwe jest wybranie trzech przedmiotów z trzeciej lub czwartej grupy przy opuszczeniu drugiej z nich za specjalnym pozwoleniem IBO (ang. non-regular diploma) lub zdawanie egzaminu z siedmiu przedmiotów (ocena z jednego z nich jest wtedy prezentowana na specjalnym certyfikacie i równoważna z oceną maturalną).

Źródło: Wikipedia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.