30 stycznia 2012

Grupy przedmiotowe w The International Baccalaureate Diploma Programme - grupa pierwsza: Language A1


Jak wiadomo z poprzednich tekstów na blogu każdy uczeń biorący udział w IB Diploma Programme musi wybrać 6 przedmiotów, które będzie zdawał na egzaminie spośród 6 grup przedmiotów.Pierwsza grupa do tzw. Language A1. W poniższym wpisie przedstawiamy ogólną charakterystykę tej grupy - za dwa tygodnie bardziej szczegółowa charakterystyka.

Każdy uczeń jest zobowiązany do nauki co najmniej jednego przedmiotu z grupy pierwszej. Zazwyczaj jest to język ojczysty, ponieważ kursy przedmiotowe w ramach tej grupy są zaprojektowane dla osób, które biegle posługują się danym językiem, także w naukowym kontekście. Jeśli tylko to możliwe uczniów zachęca się właśnie do tego, aby wybrali swój język ojczysty.

Rozwój zdolności rozumienia natury i doceniania innych kultur jest fundamentalnym punktem wyjścia dla każdego międzynarodowego programu edukacyjnego. W grupie pierwszej dostępne jest więc aż czterdzieści pięć języków.
Jednak jeśli tylko istnieje wystarczający zasób literatury w danym języku i jeśli tylko zapotrzebowanie na ten język zostało zgłoszone odpowiednio wcześnie przed egzaminem oraz jeśli znajdzie się egzaminator dla danego języka, egzamin z przedmiotu w grupie pierwszej może odbywać się w każdym możliwym języku - niezależnie od tego w jak szeroko jest on używany na świecie.

IB oferuje więc tak naprawdę znacznie więcej niż regularnie dostępne czterdzieści pięć języków. Jeśli któryś z uczniów chce, może nawet wybrać dwa języki w ramach tej grupy przedmiotów (jako szósty przedmiot dodatkowy). Dla niektórych uczniów (biegłych w językach, których się uczyli) jest to nawet bardzo wygodny wybór.

Cele programu grupy pierwszej są następujące:

- wykształcanie osobistej oceny i stosunku do literatury oraz rozwijanie zrozumienia krytyki literackiej;
- rozwijanie zdolności ustnego i pisemnego wysławiania się i zapewnianie okazji do ćwiczenia i pogłębiania zdolności pisania i mówienia na różne sposoby i w różnych sytuacjach;
- poszerzanie perspektyw uczniów poprzez omawianie dzieł innych kultur i języków.

Program IB Diploma Programme jest więc iście międzynarodowy i zapewnia dużą swobodę wyboru tego, czego chce się uczyć - nawet jeśli mówimy o podstawowym języku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.