1 lutego 2012

Rozwój kariery zawodowej w programie IB


Jednym z założeń programu IB jest stałe inwestowanie w nowoczesne formy nauki i rozwoju dla jego uczestników. Stąd też stworzony został specjalny program rozwoju kariery dla absolwentów programu, który wspiera ich w kwestiach zawodowych.

Twórcy programu mają świadomość, że to czego potrzeba młodym ludziom wkraczającym na drogę zawodową, to wsparcie i szkolenie w stałym zdobywaniu nowych kompetencji i ich rozwijaniu. W ramach tej idei oferują zdobywanie uznawanych kwalifikacji zawodowych, szkolenia z zakresu profesjonalnego sprawdzania wiedzy, zarządzania zespołem, raportowania i ewaluacji postępów zespołu.

Program rozwoju zawodowego w ramach IB to codzienna dawka przydatnej wiedzy zawodowej, hołdującej następującym wartościom:

- kosmopolityczność,
- inspirownie poglądów,
- współpraca,
- koncentracja wszystkich zainteresowanych stron wokół wspólnej idei,
- hasło “Wszystko jest możliwe”,
- nastawienie na ciągły rozwój,
- efektywne łączenie pracy i życia prywatnego,
- dążenie do ciągłego rozwoju kompetencji,
- społeczna odpowiedzialność,
- poparcie dla elastycznych form pracy i nowoczesnych form zatrudnienia,
- globalne wyrównanie szans pod względem zarobków, trybu pracy i rozwoju.

IB opracowała własny system rozwoju przywództwa i zarządzania powiązany ściśle z rozwojem kompetencji w ramach tzw. umiejętności miękkich.
Przystępując do IB, będziesz miał możliwość dalszego rozwoju w tych obszarach i bardziej efektywny wkład w realizację misji IB.
Zaangażowanie twórców programu w naukę, wzrost i rozwoj kompetencji zapewnia uczestnikom nowe formy rozwoju osobistego i zawodowego w ramach niezwykle energetycznej, inspirującej oraz interesującej i zintegrowanej społeczności międzynarodowej.

Wniosek? Program IB to nie tylko nauka na poziomie szkoły średniej. To również szerokie wsparcie w ramach kariery zawodowej i zdobywaniu umiejętności wymaganych na nowoczesnym rynku pracy.

Więcej informacji znajdziecie tutaj

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.