7 stycznia 2012

Międzynarodowa matura a program polski

Program polski oraz program międzynarodowej matury dość znacząco różnią się miedzy sobą. Najbardziej zauważalna jest oczywiście różnica w języku czy też w ilości przedmiotów (w IB uczymy się jedynie 6 wybranych przedmiotów). Jednak nie są to jedyne czynniki, które odróżniają IB od polskich szkół, a niektóre wcale nie musza wydawać się takie oczywiste.

Po pierwsze: Creativity, Action, Service, czyli po prostu CAS. Każdy z uczniów przygotowujących się do międzynarodowej matury jest zobowiązany do poświęcenia 150 godzin na zajęcia i działalność związaną z trzema różnymi grupami: Creativity, czyli zajęcia związane ze sztuką, grą na instrumencie czy też twórczością własną. Action, sport, ruch i wszystko, co tylko wchodzi w zakres wychowania fizycznego. Service, a więc praca społeczna, wspieranie i pomoc ludziom potrzebującym. CAS ma na celu rozwijać świadomość społeczną uczniów a także dać im szanse na osobisty rozwój. Ma też zachęcać do rozwijania swoich zainteresowań oraz umiejętności.

Po drugie: Theory of Knowledge. Jest to kurs, podczas którego uczniowie dyskutują na temat filozofii, a także uczą się na temat mechanizmów za pomocą, których ludzie zdobywają wiedze. Dzięki temu, uczniowie mają szanse na lepsze poznanie i zrozumienie zagadnień takich jak świadomość, wiedza czy percepcja. ToK pozwala także na dostrzeżenie związku pomiędzy różnymi przedmiotami.

Podczas programu międzynarodowej matury każdy z uczniów powinien także stworzyć jedną dłuższą, samodzielną prace pisemną na wybrany temat. Jest to tak zwany Extended Essay, który powinien mieć ok. 4000 słów i dotyczyć wybranego przez ucznia zagadnienia z jednego przedmiotu. W pracy tej można liczyć na pomoc nauczyciela, jednak pewne jej części, takie jak zbieranie informacji czy tez ich analizowanie powinno być przeprowadzone samodzielnie. Zadanie to ma na celu przygotować nas do podobnego rodzaju prac na studiach oraz daje szanse na przeprowadzenie własnego badania w zakresie interesującego nas zagadnienia lub przedmiotu.

Ponadto, program międzynarodowej matury może różnic się także od polskiego zakresem wiedzy, która jest zdobywana w ramach niektórych przedmiotów. W przypadku większości z nich podstawa programowa jest bogatsza. Różnica jest także to, iż program IB skupia się nie tylko na nauczaniu teorii, ale także tego jak można ja zastosować.

Oczywiście istnieje jeszcze kilka różnic, pomiędzy polskim a międzynarodowym programem. Np. skala ocen w IB ma stopnie od 1 do 7, czyli o jeden więcej niż w polskich szkołach. Jednakże te wymienione powyżej różnice należą do tych najbardziej znaczących i najważniejszych. Są tą rzeczy, które czynią program IB wyjątkowym i odróżniają go nie tylko od polskiego programu, ale też większości z tych praktykowanych na całym świecie.

Autor tekstu: Iga Stachowicz, uczennica Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. M. Wańkowicza z Międzynarodową Maturą w Katowicach

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.