11 kwietnia 2012

Grupy przedmiotowe w The International Baccalaureate Diploma Programme - grupa druga - Language acquisition: Language ab initio


Dziś rozwijamy temat drugiej grupy przedmiotów (Language acquisition) w programie matury międzynarodowej i dokładniej opiszemy przedmiot Language ab initio.
Przedmiot ten przeznaczony jest dla uczniów, którzy nie znają danego języka lub znają go w bardzo niewielkim stopniu (bo „ab initio” to w wolnym tłumaczeniu „od początku”). Prowadzony jest tylko na poziomie podstawowym (standard level - SL).
W polskich liceach (nierzadko również już w gimnazjach) nie uczestniczących w programie IB taki przedmiot to po prostu drugi język który też (zazwyczaj nauczany jest pod podstaw).

Kurs podzielony jest na trzy główne tematy:
- jednostka i społeczeństwo,
- wypoczynek i praca,
- środowisko wiejskie i miejskie.

Każdy z tematów obejmuje listę zagadnień poprzez które uczeń może poznawać i ćwiczyć znajomość języka i poznawać jego międykulturowe wyznaczniki i znaczenia, dzięki czemu lepiej daną kulturę zrozumie.
Poprzez rozwój wrażliwości oraz twórczych i interaktywnych zdolności uczniowie potrafią odpowiednio reagować i oddziaływać na określony zakres codziennych sytuacji życiowych w danym języku i jego kulturze.

cechy programu i modelu oceny tego przedmiotu są następujące:
- dostępny jest jedynie na poziomie podstawowym,
- minimum godzin do przepracowania to 150,
- wrażliwość oraz twórcze i interaktywne zdolności rozwija się poprzez użycie tekstów i tematów w odpowiedniej perspektywie kulturowej,
- zrozumienie międzykulturowości jest najistotniejszym celem kursu,
- uczniowie mają styczność z różnorodnymi akutentycznymi tekstami danego języka i tworzą własne,
- uczniowie poddawani są ocenie wewnętrznej i zewnętrznej,
- ocena zewnętrzna polega na sprawdzeniu, czy uczeń rozumie tekst w danym języku, czy potrafi napisać posługując się tym językiem własny teskt (dwa krótkie i jeden dłuższy - projekt),
- ocena wewnętrzna polega na sprawdzaniu zdolności ucznia do słuchania i mówienia w danym języku (poprzez konwersacje) i składa się również z prezentacji projektu i ogólnej rozmowy z nauczycielem na temat napisanej pracy.

Więcej na tamat tego przedmiotu przeczytacie w subject outline i na www IBO.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.