24 września 2012

Grupy przedmiotowe w The International Baccalaureate Diploma Programme - grupa trzecia - Individuals and societies: Geography

Powrót do omawiania grup przedmiotowych i przedmiotów w programie Matury Międzynarodowej zaczniemy od grupy trzeciej - Individuals and societies i przedmiotu Geography.
Ajbikowe Geography to po prostu geografia - chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości :) W programie IB przedmiot ten obejmuje zarówno geografię przyrodniczą, jak i humanistyczną.
Uczeń w ramach przedmiotu poznaje aspekty socjo - ekonomiczne i czysto naukowe. Kurs bogaty jest w różnorodne zagadnienia, gdyż wykorzystuje w pełni wieloaspektowość dziedziny nauki, jaką jest geografia.

Zakres tematów przerabianych w ramach geografii obejmuje interakcje pomiędzy jednostkami, społeczeństwami i środowiskiem w czasie i przestrzeni, przebieg i schematy tych interakcji, a także sposoby, w jakie ludzie adaptują się do otaczających ich warunków. Podczas kursu uczniowie zyskują odpowiedź na pytania o podobieństwa i różnice między miejscami i przestrzeniami.
W centrum zainteresowania tego przedmiotu znajdują się światowe problemy takie, jak ubóstwo, zrównoważony rozwój czy zmiany klimatyczne. Podczas zajęć rozważa się wiele zagadnień na podstawie studiów przypadku o różnej skali - od regionalnej, do międzynarodowej i ogólnoświatowej.

Podstawowymi celami kursu geografii są:

  • rozwijanie zrozumienia dla wewnętrznych powiązań między ludźmi, miejscami, przestrzeniami i środowiskiem;
  • rozwijanie troski o dobro człowieka i jakość środowiska, oraz zrozumienia potrzeby planowania i zarządzania zrównoważonego. 
Przedmiot ten charakteryzuje znaczna elastyczność w wyborze przykładów i studiów przypadków. Dzięki temu przedmiot ten spełnia potrzeby nauczania w każdej szkole, niezależnie od tego, gdzie się znajduje w sensie lokalizacji geograficznej :)

Więcej na temat tego przedmiotu, wraz z podkreśleniem różnic między poziomem podstawowym i rozszerzonym przeczytacie tutaj.
Tutaj znajduje się zarys przedmiotu, w którym również poznacie więcej szczegółów dotyczących geografii w programie Matury Międzynarodowej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.