22 października 2012

Grupy przedmiotowe w The International Baccalaureate Diploma Programme - grupa trzecia - Individuals and societies: Information Technology in a Global Society ( ITGS)

Dziś prezentujemy kolejny przedmiot, jakiego naucza się w programie Międzynarodowej w ramach trzeciej grupy przedmiotów Individuals and societies: Information Technology in a Global Society (ITGS), czyli technologia informacyjna w globalnym społeczeństwie.

ITGS dołączyło do grona przedmiotów w programie IB w 2010 roku. Jest to kurs o bardzo innowacyjnym charakterze - wykorzystując zintegrowane podejście, zachęca uczniów do dokonywania świadomej oceny roli technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nowoczesnym społeczeństwie.

Kurs ITGS składa się z trzech filarów (trójkąt tematyczny), które łączą się ze sobą. Poszczególne tematy i powiązania między nimi ilustruje poniższa grafika:


Kluczowe cechy programu i modelu oceny tego przedmiotu są następujące:

  • przedmiot dostępny jest zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym;
  • kurs oparty jest na trzech trójkącie filarów tematycznych: Social and ethical significance (znaczenie społeczne i etyczne), Application to specified scenarios (zastosowanie w specyficznych sytuacjach), IT systems (systemy informatyczne);
  • uczeń podczas kursu uczy się oceniać różne rozwiązania technologii informacyjnej w kontekście społecznym i etycznym;
  • program przedmiotu jest nieustannie rewidowany, by mieć pewność, czy obejmuje najświeższe i najpewniejsze informacje; mniejsze zmiany wprowadzane są do syllabusa co roku w maju, a do egzaminów nowe treści wprowadza się co dwa lata;
  • nauczyciele mają swobodę wyboru materiałów, na których oprą lekcje ITGS; istnieje nawet http://itgsopedia.wikispaces.com/itgsopedia (wikispace), która pozwala na dzielenie się materiałami;
  • w ramach tego przedmiotu bardzo mocno zachęca się szkoły do wzajemnej współpracy;
  • jednym z wymogów zaliczenia jest stworzenie narzędzia, które trafiłoby do klientów.


Więcej informacji na temat tego kursu najdziecie na stronie www IBO. Pod tym linkiem dostępny jest zarys przedmiotu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.