18 października 2012

IB Diploma Programme examination papers

Jedną z najważniejszych rzeczy dla ucznia szkoły średniej są egzaminy maturalne. Także dla tych osób, które uczą się w klasie z Maturą Międzynarodową. Warto wiedzieć, jak wyglądają takie egzaminy, bo wiadomo wtedy, na co kłaść nacisk podczas nauki. Dziś przedstawimy więc, jak wyglądają testy pisemne na egzaminach w ramach programu IB.
Tak wygląda strona pierwsza arkusza egzaminacyjnego w IBDP - opatrzona jest krótką instrukcją dla zdającego. W przypadku egzaminu z języka angielskiego instrukcja napisana jest w trzech językach: angielskim, francuskim i hiszpańskim. Arkusze z innych przedmiotów posiadają instrukcję tylko w języku angielskim. Treść tej instrukcji również jest inna dla poszczególnych przedmiotów.

Ilość czasu, jaki każdy maturzysta ma na napisanie egzaminu, zależy od przedmiotu, którego dany test dotyczy. Podobnie jest z rodzajem i ilością zadań, jakie pojawiają się w poszczególnych arkuszach. Zazwyczaj są to pytania otwarte.
Tutaj zobaczycie przykładowe testy z następujących kursów:

- angielski, poziom rozszerzony - chemia, poziom rozszerzony
- historia, poziom podstawowy i rozszerzony
- matematyka, poziom podstawowy

Każdy, kto przyjrzał się pytaniom i zadaniom zawartym w przykładowych testach, zauważył pewnie, że zadania i pytania zazwyczaj wymagają od ucznia wykazania się dość szerokim pojęciem o danym zagadnieniu. Testy sprawdzają nie tylko “suchą” wiedzę, ale także umiejętność logicznego i krytycznego myślenia, brania pod uwagę różnych kontekstów, odnoszenia wiedzy do różnych sytuacji. Poziom egzaminu pokrywa się więc z założeniami edukacyjnymi poszczególnych kursów przedmiotowych.


A Wy? Jakie przedmioty zdajecie na egzaminach? 
I jakie są Wasze spostrzeżenia na temat przykładowych testów?  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.