6 listopada 2012

Grupy przedmiotowe w The International Baccalaureate Diploma Programme - grupa trzecia - Individuals and societies: Philosophy


Pora na kolejny przedmiot z trzeciej grupy przedmiotów, jakich naucza się w ramach programu The Interantional Baccalaureate Diploma Programme! Dziś piszemy o filozofii.


Może się wydawać, że filozofia to dość dziwny i mało przydatny przedmiot do uczenia się w szkole średniej. Nic bardziej mylnego! Filozofia w ramach matury międzynarodowej to przedmiot, który rozwija wiele praktycznych umiejętności.

Kurs filozofii w programie IB stawia nacisk na uprawianie filozofii. Celem tego przedmiotu jest rozwinięcie zdolności ucznia do formułowania celnych myśli, argumentów i stwierdzeń oraz zachęcenie uczniów do rozwijania niezależnych i kreatywnych sposobów myślenia. U podstaw jego założeń leży troska o osiągnięcie przez ucznia jasności zrozumienia. Jasność tę osiąga się poprzez krytyczne i systematyczne myślenie, wnikliwą analizę argumentów, studium filozoficznych tez i uważną lekturę tekstów filozoficznych.
Dzięki takim analizom tematów i tekstów filozofia pozwala uczniom odkrywać fundamentalne pytania, które ludzie zadawali w całej historii ludzkości, na przykład: Czy życie ma sens? Skąd mamy wiedzieć, co jest słuszne? Czy wiedza jest zależna od kultury?

Wszyscy uczniowie przerabiają podstawowy problem kursu - pytanie: Czym jest człowiek? Jest to idealna okazją do odkrywania fascynujących i trwałych filozoficznych pytania takich jak: czy istnieje coś takiego jak jaźń? Jaki jest związek między umysłem i ciałem? Czy zwierzęta lub maszyny mogłyby być ludźmi? Ponadto każdy uczeń przerabia i analizuje filozoficzny tekst i bierze udział w ćwiczeniu, które polega na filozoficznej analizie bodźców materiałów niefilozoficznych, takich jak malarstwo czy poezja.

Na poziomie podstawowym każdy uczeń bada i odkrywa jeden z następujących tematów:
- Podstawy epistemologii
- Teorie i problemy etyki
- Filozofia religii
- Filozofia sztuki
- Filozofia polityczna
- Tradycje i perspektywy poza zachodniego świata
- Współczesne problemy społeczne
- Ludzie, narody i kultury

Na poziomie rozszerzonym każdy uczeń przerabia wybrane powyższych dwa tematy i dodatkowo czas zajęć wypełni refleksja o naturze filozofii i swoich własnych filozoficznych przemyśleń.

Więcej na temat tego przedmiotu przeczytacie na stornie IBO tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.