20 listopada 2012

Grupy przedmiotowe w The International Baccalaureate Diploma Programme - grupa trzecia - Individuals and societies: Psychology


Pora opisać kolejny przedmiot z grupy trzeciej kursów dostępnych w ramach programu Matury Międzynarodowej Individuals and societies - Psychology (psychologia).


Psychologia w programie The International Baccalaureate opiera się na systematycznych studiach nad zachowaniem i procesami myślowymi. Przedmiot ten zalicza się do grupy trzeciej, ponieważ integruje on biologiczne, poznawcze i społeczno - kulturowe wyznaczniki ludzkiego zachowania. Uczniowie decydujący się na kurs psychologii rozwiną swoją wiedzę na temat tego, jak wiedza psychologiczna powstaje, rozwija i ugruntowuje się, a także jest używana w praktyce. Pozwala to na głębsze pojmowanie samych siebie i docenienie różnorodności i wielopoziomowości ludzkiego zachowania.

Program nauczania prezentuje podejście holistyczne - opiera się o zintegrowaną analizę biologiczną, poznawczą i społeczno - kulturową. Zapewnia w ten sposób warunki do tego, by uczniowie byli w stanie rozwijać zrozumienie wszystkiego, co wpływa na zachowanie człowieka i jego procesy psychiczne. Ponadto w ramach kursu porusza się etykę w metodologii i zastosowaniu badań psychologicznych.

Psychologia w programie Matury Międzynarodowej realizowana jest w sposób pozwalający na dogłębną analizę, ocenę i konsolidację nauki. Nadrzędnym celem kursu jest pogłębienie zrozumienia natury i celu psychologii. Nauczyciele mają możliwość zadecydowania o sposobie realizacji kursu, w taki sposób, by poruszyć najbardziej istotne dla swoich uczniów zagadnienia zgodnie z zasobami szkoły. Przedmiot ten powinien być nauczany w sposób zintegrowany, tak, by różne części programu wzajemnie się uzupełniały. Pozwoli to uczniom na dokonywanie porównań i oceny różnych teorii i tez psychologicznych.

Do podstawowych zagadnień omawianych po poziomach podstawowym i rozszerzonym są analizy: biologiczna, poznawcza i społeczno - kulturowa. Do trzech podstawowych tematów można dobrać następujące zagadnienia: psychologia zaburzeń, psychologia rozwoju, psychologia zdrowia, psychologia związków międzyludzkich i psychologia sportu. Dodatkowym na obu poziomach realizuje się zajęcia z badań jakościowych w psychologii. Poziom rozszerzony wzbogacony jest jeszcze o wprowadzenie do metodologii badań eksperymentalnych.

Kluczowe cechy programu i modelu oceny tego przedmiotu są następujące:
- przedmiot dostępny jest zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym
- minimum godzin lekcyjnych, jakie trzeba zrealizować w ramach kursu to 240 godzin na poziomie rozszerzonym i 150 godzin na poziomie podstawowym
- uczniowie podlegają ocenie wewnętrznej jak i zewnętrznej
- zewnętrzna ocena uczniów ma postać dwóch egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym i trzech na poziomie rozszerzonym
- wewnętrzna ocena polega na pisemnej pracy zwierającej omówienie prostego badania eksperymentalnego przeprowadzonego przez ucznia, ocenianego najpierw przez nauczyciela przedmiotu i później przez egzaminatorów zewnętrznych

Więcej na temat tego przedmiotu przeczytacie http://www.ibo.org/diploma/assessment/subjectoutlines/documents/d_3_psych_gui-out_0902_1_e.pdf tutaj.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękujemy za dodanie komentarza.