29 stycznia 2013

Grupy przedmiotowe w The International Baccalaureate Diploma Programme - grupa trzecia - Individuals and societies: Global politics


Global politics to nowy przedmiot w programie The International Baccalaureate Diploma Programme. Od 2012 roku trwają zajęcia pilotażowe. Docelowo ma być oficjalnie wprowadzony do trzeciej grupy przedmiotów - Individuals and societies - w roku 2015. Aktualnie kurs ten oferują jedynie szkoły, które wzięły udział w autoryzowanym pilotażu.

Program Global politics obejmuje poznanie i przyswojenie podstawowych politycznych pojęć, takich jak władza, wolność i równość, w różnych kontekstach i na różnych poziomach. Uczniowie w ramach tego przedmiotu mogą rozwijać zrozumienie lokalnych, krajowych i międzynarodowych wymiarów globalnej działalności politycznej. Kurs pozwala również na zbadanie sposobu, w jaki problemy polityki wpływają na ich własne życie.

Globa politics to dynamiczny i stymulujący przedmiot, który swoje źródło czerpie z różnych dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych. Kurs pilotażowy został opracowany we współpracy z nauczycielami i konsultantami z różnych dziedzin naukowych o różnorodnym doświadczeniu i wiedzy. Autorzy próbnego programu inspirowali się również sylabusami innych szkół, które z sukcesem realizują programy skoncentrowane na naukach politycznych.

Kurs pomaga studentom zrozumieć abstrakcyjne koncepcje polityczne poprzez odniesienie ich do rzeczywistych przykładów i studium przypadku. Zachęca również do porównywania tych przykładów i studium przypadku, by uzyskać różnorodne perspektywy. Rozwijanie myślenia i świadomości o poziomie międzynarodowym stanowią serce tego kursu. Zachęca on do dialogu i debaty oraz pielęgnowania zdolności interpretowania różnorodnych, czasem przeciwstawnych twierdzeń.

Zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym uczniowie muszą zrealizować główny trzon tematyczny - “Społeczeństwo, władza i polityka”. Składa się on z czterech części:
  • Władza, suwerenność i stosunki międzynarodowe
  • Prawa człowieka
  • Postęp
  • Pokój i konflikty
Uczniowie realizujący poziom rozszerzony muszą dodatkowo zbadać poprzez studium przypadku dwa wybrane współczesne wyzwania polityczne.

Ćwiczenie stanowiące środek do oceny wewnętrznej wymaga podjęcia zaangażowanej działalności i złożenia pisemnego raportu podsumowującego przeprowadzone w ten sposób badanie. Przykładem takiego zaangażowanego działania jest np. wywiad z członkiem lokalnej organizacji pozarządowej prowadzącej statusowe działania lub wzięcie udziału w wydarzeniu związanym z życiem obywatelskim i politycznym.

Więcej na temat tego przedmiotu przeczytacie na stronie internetowej IBO pod tym linkiem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.