7 lutego 2013

O tym, co daje praca włożona w napisanie Extended Essay


Już nie raz na naszym blogu wspominaliśmy o ogromnym wpływie nauki w programie IBDP na umiejętności dalszego kształcenia się na poziomie uniwersyteckim. 
Poniżej dostarczamy Wam naukowych dowodów, że piszemy prawdę :)

Jakiś czas temu na Uniwersytecie Virginia przeprowadzono badanie pt. “Exploring the Benefits of the International Baccalaureate Extended Essay for University Study at the University of Virginia”.
Badanie miało sprawdzić, jak trud włożony w napisanie EE wpływa na umiejętności pracy badawczej w życiu akademickim i jaka jest korelacja oceny eseju ze średnią wyników ze studiów.

W badaniu wzięli udział absolwenci Uniwersytetu Virginia, którzy posiadają dyplom międzynarodowej matury oraz studenci, którzy ukończyli program Advanced Placement (AP), popularny w wielu szkołach średnich w USA.
Ostatecznie do grupy badawczej weszły 953 osoby, o zróżnicowanym pochodzeniu etnicznym, z dużymi aspiracjami naukowymi i sporymi dotychczasowymi osiągnięciami. 78% badanych zaznaczyło, że zamierza w przyszłości ukończyć studia podyplomowe, doktoranckie lub zdobyć inny tytuł czy umiejętności. 21% absolwentów IB, którzy uczestniczyli w badaniu, wzięło również udział w rozmowach indywidualnych.

Kluczowe wnioski z przeprowadzonego badania są następujące:
  • pisanie Extended Essay ma wpływ na umiejętności i intuicję badawczą oraz na chęć do aktywności w zakresie badań naukowych w przyszłości
  • absolwenci programu IB mają silne poczucie, że napisanie EE stanowiło przygotowanie w zakresie różnych aspektów pracy badawczej
  • w porównaniu do uczniów, którzy ukończyli program AP, absolwenci IBDP znacznie częściej wskazywali, że :
- mają poczucie dobrego przygotowania do uniwersyteckiego poziomu zadań o charakterze badawczym
- brali już udział w projektach badawczych Uniwersytetu
- czyli się dumni ze swojej pracy
- mają zamiar brać udział w badaniach naukowych w przyszłości
- uważają umiejętności w zakresie przeprowadzenie badań za ważne w kontekście swoich przyszłych sukcesów osobistych i zawodowych

Wyżej opisane badanie jest częścią innego, dużego projektu badawczego, którego zadaniem jest sprawdzenie, jakie jest znaczenie udziału w programie International Baccalaureate Diploma Programme dla dalszej kariery naukowej jego absolwentów.

Jak widać, już samo napisanie Extended Essay rozwija ważne w życiu studenckim zdolności. Dobre przygotowanie do pracy badawczej jest cenną umiejętnością i może okazać się kluczem do naukowego sukcesu w przyszłości :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.