9 kwietnia 2013

Grupy przedmiotowe w The International Baccalaureate Diploma Programme - grupa czwarta - Sciences: Physics


No i przyszła kolej na Physics (fizyka) - kolejny przedmiot grupy czwartej - Sciences. 

Według założeń programu IB nauka przedmiotu Physics ma być okazją do poznania sposobów i mechanizmów pracy naukowców zajmujących się jedną z najściślejszych dziedzin. Procesy naukowe prowadzone w przeszłości przez najwybitniejszych przedstawicieli fizyki utrzymują swój charakter od lat. Przejmowane są przez następne pokolenia fizyków i poznać mogą je już uczniowie szkół. 
Jak w każdym z przedmiotów z grupy czwartej, również w fizyce najważniejsza jest możliwość doświadczenia praktycznego zastosowania fizyki i jej procesów naukowych, dlatego również w ramach tego przedmiotu do obowiązkowych elementów kursu zalicza się pracę projektową, wykonywaną w grupie. Konieczność wykonania projektu w zespołach mieszanych, do których mogą wejść osoby z różnych szkół, jest okazją do poznania warunków prawdziwej pracy naukowej i badawczej.

Moc oddziaływania wiedzy naukowej na przekształcanie się społeczeństwa jest niezrównana. Ma ona potencjał dla zapewnienia uniwersalnych korzyści lub zniesienia tego, co szkodliwe dla ludzi i środowiska. Zgodnie z misją IB, uczniowie przedmiotów grupy czwartej muszą być świadomi odpowiedzialności moralnej, jaką za możliwość działania w dziedzinach o tak dużym wpływie ponoszą naukowcy. Dodatkowo nacisk kładzie się także na ukształtowanie świadomości, że osiągnięcia naukowe muszą faktycznie służyć ludzkości i przyrodzie oraz zrównoważonemu rozwojowi.

Podobnie jak we wcześniej opisywanych przedmiotach należących do grupy czwartej, kurs fizyki w IBDP ułożony jest w tematy. Uczniowie na poziomie podstawowym (SL) przerabiają osiem zagadnień, a na poziomie rozszerzonym (HL) dodatkowe sześć. Dodatkowo każdy uczeń wybiera dwa tematy dodatkowe spośród opcjonalnych siedmiu na SL i sześciu na HL. Sposób realizacji zagadnień zależy od indywidualnych preferencji nauczyciela i możliwości, jakie daje szkoła.

Aby sukcesywnie uczyć się fizyki w programie IB szczególne przygotowanie z tego przedmiotu nie jest konieczne. Wiedza zdobyta we wcześniejszych latach kształcenia jest wystarczająca do tego, by podjąć naukę fizyki w ramach programu IBDP.

Program Physics jest w tej chwili rewidowany i nauka według nowych wytycznych ruszy we wrześniu 2014 roku.

Kluczowe cechy tego przedmiotu i sposoby oceniania są następujące:
  • dostępny na poziomie podstawowym i rozszerzonym 
  • minimum przerobionych godzin to 150 na SL i 240 na HL 
  • program SL i HL posiadają tą samą podstawę i sposób oceniania, różnice dotyczą pobocznych elementów kursu oraz zakresu, w jakim uczniowie zgłębiają wiedzę 
  • największy nacisk położony jest na naukę poprzez doświadczenia 
  • uczniowie w ramach tego przedmiotu poddawani są ocenie zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej, 
  • na ocenę zewnętrzną składają się trzy pisemne testy 
  • wewnętrzna ocena stanowi 24% oceny końcowej i składają się na nią interdyscyplinarny projekt naukowy, miks krótko - i długoterminowych ćwiczeń i zadań, co pozwala uczniom wykazać się nie tylko wiedzą naukową, ale także umiejętnościami i zdolnościami praktycznymi. 

Więcej informacji na temat tego przedmiotu znajdziecie pod tym linkiem na stronie IBO.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.