23 kwietnia 2013

Grupy przedmiotowe w The International Baccalaureate Diploma Programme - grupa czwarta - Sciences: Environmental systems and societies

Przedmiot, który dziś chcemy Wam opisać, spełnia wymogi zarówno grupy trzeciej (Individuals and societies), jak i grupy czwartej. Jest jednym z dwóch interdyscyplinarnych przedmiotów znajdujących się w programie IBDP. Przed Wami ostatni kurs z grupy Sciences: Environmental systems and societies (w skrócie ES & S).

Poprzez naukę ES & S uczniowie otrzymują spójną perspektywę wzajemnych powiązań pomiędzy obszarami środowiska i społeczeństw. Pozwala im to na przyjęcie świadomego osobistego stosunku do wielu istotnych problemów środowiskowych, z którymi nieuchronnie przyjdzie im się zmierzyć. Ideą nauczania tego przedmiotu jest umożliwienie uczniowi ocenienia naukowych, etycznych i społeczno-politycznych kwestii, jakie gromadzą się wokół centralnego tematu kursu.

Ponieważ ES & S to przedmiot interdyscyplinarny, można wybrać zarówno w ramach grupy trzeciej, jak i grupy czwartej, co pozwala na wybór dodatkowego przedmiotu z dowolnej innej grupy zawartej w heksagonie.
Co prawda do nauki ES & S nie jest konieczne żadne wcześniejsze specyficzne przygotowanie naukowe, choć wiedza obejmująca znajomość metod naukowych jest dobrym punktem wyjścia.
Kurs obejmuje siedem tematów. Najważniejszym elementem jest praca doświadczalna - w laboratorium i terenowa.
Podobnie jak wszystkie pozostałe kursy, również program tego przedmiotu w tej chwili poddawany jest rewizji. Nowa wersja ES & E wejdzie w życie we wrześniu 2015 roku.

Kluczowe cechy tego przedmiotu i sposoby oceniania są następujące:
  • dostępny jedynie na poziomie podstawowym (SL)
  • minimum wypełnionych godzin wynosi 150
  • praca praktyczna jest najważniejszym elementem kursu
  • uczniowie podlegają ocenie zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej
  • na ocenę zewnętrzną składają się dwa pisemne testy; pozwala ona na wykazanie się umiejętnościami zastosowania, syntezy, analizy i oceny zagadnień zawartych w kursie
  • ocena wewnętrzna stanowi o 20% ostatecznej oceny i składa się z kompilacji rozmaitych zadań praktycznych i terenowych

Więcej na temat tego przedmiotu znajdziecie na stronie internetowej IBO.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.