6 czerwca 2013

Rekrutacja do szkół objętych programem międzynarodowej matury

Część naszych czytelników to zapewne gimnazjaliści, którzy stoją przed wyborem szkoły średniej i na pewno część z nich myśli o nauce w programie międzynarodowej matury, dlatego dziś napiszemy kilka słów na temat rekrutacji do IB World School i opiszemy przebieg nauki w kolejnych latach. Opis ten opieramy na przykładzie naszego partnera - LO im. M. Wańkowicza z Międzynarodową Maturą w Katowicach.

Proces rekrutacji do szkoły średniej objętej IBDP rozpoczyna od kontaktu z koordynatorem IB Diploma Programme oraz złożenia stosownych dokumentów, czyli:
  • wypełniony formularz zgłoszeniowy do programu międzynarodowej matury IB Diploma Programme,
  • kopię ostatniego świadectwa szkolnego potwierdzoną przez dyrektora szkoły,
  • wykaz ocen semestralnych z bieżącego roku szkolnego potwierdzony przez dyrektora szkoły,
  • jedno zdjęcie formatu paszportowego,
  • zaświadczenie o dodatkowych osiągnięciach pozaszkolnych, takich jak: sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, osiągnięcia sportowe, muzyczne, plastyczne, itp., certyfikaty językowe, aktywność na polu działalności charytatywnej, społecznej, ochrony przyrody i innych.
Następnym etapem są egzaminy wstępne obejmujące dwa przedmioty: język angielski i matematykę. Przykładowy arkusz egzaminacyjny dostępny jest na stronie internetowej (matematyka tutaj, angielski tutaj). Egzamin z matematyki dostępny jest w dwóch wersjach językowych - po polsku i po angielsku (ta druga opcja daje możliwość zdawania do szkoły uczniom niepolskojęzycznym).

Poźniej kandydat bierze udział w rozmowie kwalifikacyjnej. Odbywa się ona zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Uczniowie, których językiem ojczystym nie jest język polski, nie mają rozmowy kwalifikacyjnej w tym języku.

Istnieje również możliwość odbycia egzaminów indywidualnie, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem w przypadkach, kiedy dany kandydat nie może podejść do egzaminów wstępnych w wyznaczonym terminie.

Absolutnym warunkiem koniecznym jest wypełnienie wszystkich wymaganych dokumentów - bez tego przystąpienie do procesu rekrutacyjnego nie jest możliwe.

Tak wygląda przebieg naboru do naszej partnerskiej IB World School. W innych placówkach proces ten może się nieco różnić, dlatego najlepiej najpierw skontaktować się z koordynatorem matury międzynarodowej w szkole, która Was interesuje.

Pod tym linkiem znajdziecie aktualną listę szkół, które oferują naukę w International Baccalaureate Diploma Programme.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.