14 listopada 2013

Wpływ CAS na świadomość obywatelską - badania


Czym jest świadomość obywatelska? Czy IB ma wpływ na jej rozwój? Na te właśnie pytania odpowiadają przeprowadzony niedawno projekt badawczy.

Badanie dotyczyło powiązań między koniecznością wypełnienia CASu (Creativity, Action, Service) rozwija dojrzałość i świadomość obywatelską uczniów.
Świadomość obywatelska ma wiele definicji, większość z nich skupia się na indywidualnym poczuciu przynależności i odpowiedzialności oraz przywiązaniu do danej społeczności, a także na zachowaniach, jakie jednostka wykonuje w kontekście społeczności, do której należy.
Przeprowadzone badanie wykazało, że mimo iż większość uczniów nie ma w pełni wykształconej obywatelskiej świadomości, jednak większość poprawnie wybiera cele swoich aktywności w ramach projektów CAS. Zazwyczaj są to działania mające na celu pomoc i wsparcie dla innych. Zazwyczaj aktywność ta ma wymiar lokalny oraz o charakterze edukacyjnym i fundrisingowym.
Pozwala to sądzić, że dzięki obowiązkowemu CAS podobne postawy i działania są wzmacniane tym samym wspierają rozwój świadomości obywatelskiej.

Podsumowanie badań znaleźć można pod tym linkiem. Inne badania przeprowadzane przez IBO znajdują się na stronie IBO.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.