6 lutego 2014

IB World Schools: Notre Dame de la Baie Academy


W dzisiejszym wpisie na temat szkół objętych programem matury międzynarodowej przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych, a konkretnie przyjrzymy się Notre Dame de la Baie Academy, zwanej w skrócie NDA.

Notre Dame de la Baie Academy mieści się w Green Bay w stanie Wisconsin. Powstała w 1990 roku, jako połączenie trzech katolickich liceów - St. Joseph Academy (założona w 1896), Abbot Pennings High School (założona w 1898 jako St. Norbert High School), and Our Lady of Premontre High School (założona w 1941 jako Central Catholic High School).
Bogatą historię szkoły obrazuje jej herb


W centrum znajduje się krzyż na tarczy i promienie światła - symbol zmartwychwstania Chrystusa. Księżyc w lewej części tarczy oznacza Matkę Boską, patronkę szkoły, a lilia po prawej świętego Józefa. Dwie lilie po obu stronach tarczy symbolizują francuskie dziedzictwo rejonu, w którym położona jest szkoła. Fale oznaczają wody Green Bay.

Maskotką szkoły jest król Tryton, którego trójząb przypomina o tym, że szkoła powstała jako zjednoczenie trzech innych placówek.Misją NDA jest nauczanie i wychowanie poprzez rozwój wiary, poświęcenia służbie i rozwój całego naukowego potencjału ucznia. Notre Dame de la Baie Academy utożsamia się z następującymi wartościami: wiara, szacunek, odpowiedzialność, służba i umiłowanie dla prawdy.

Szkoła w Green Bay swoją misję i wartości przekłada na codzienną pracę z uczniami, czego wyrazem są akcje i ogólnie obowiązujące zasady zgodne z wartościami NDA - np.:
  • program Big Buddy, który ma na celu wsparcie uczniów nowych i młodszych, by szybciej zaaklimatyzowali się w nowym środowisku, a angażowani do tego są ich starsi koledzy
  • kodeks honorowy, który dotyczy każdego ucznia NDA i wyznacza zasady honorowego zachowania oraz określa konsekwencje złamania tych zasad

Ponadto szkoła oferuje całą listę kół zainteresowań i zajęć pozaszkolnych (sprawdzicie ją tutaj), a także daje możliwość wyjazdów zagranicznych i wymian szkolnych.

Do International Baccalaureate Diploma Programme NDA dołączyła w kwietniu 2007 roku.
Egzaminy maturalne odbywają się tutaj zazwyczaj w maju. 
W ostatniej sesji egzaminacyjnej uczniowie pisali testy z następujących przedmiotów: Chemistry HL, English A: Literature HL, Environmental Systems and Societies SL, French B SL, German Ab. SL, History HL, History SL, Mathematics HL, Mathematics SL, Music HL, Music SL, Philosophy HL, Philosophy SL, Physics SL, Psychology SL, Spanish Ab. SL, Spanish B SL, Theory Knowl. TK and Visual Arts HL.

Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do strony internetowej szkoły: www.notredameacademy.comBrak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.