13 marca 2014

Grupy przedmiotowe w The International Baccalaureate Diploma Programme - grupa szósta - The Arts: FilmFilm to potężne medium i forma sztuki. Tworzenie, prezentowanie oraz studiowanie filmu wymaga odwagi, pasji i dociekliwości. Odwagi by kreować niezależnie i jako część zespołu, eksplorować idee poprzez działania, wykorzystywać wyobraźnię i eksperymentować. Pasja jest niezbędna, by przemawiać i działać wspólnotowo, badać i formułować idee. Dociekliwość służyć ma poznaniu samego siebie i innych oraz świata, innych tradycji, techniki i wiedzy, a także poznaniu limitu możliwości ekspresji poprzez sztukę.

Trzon przedmiotu Film w ramach IBDP stanowią: przejrzystość rozumienia, myślenie krytyczne, refleksyjna analiza, efektywne zaangażowanie oraz synteza wyobrażeniowa, które osiągane są poprzez praktyczny udział w sztuce i rzemiośle filmowym.

Program poziomu podstawowego jak i rozszerzonego w przypadku tego przedmiotu ma wiele wspólnych cech. Poprzez rozmaite formy nauczania, zawierające konstrukcję i dekonstrukcję tekstów filmowych, uczniowie na każdym z poziomów zyskują w ramach kursu okazję do rozwijania twórczego i krytycznego podejścia oraz do docenienia i czerpania przyjemności z filmu.

Program nauczania tego przedmiotu obejmuje: szczegółową analizę filmu, historię i teorię filmu oraz tradycje przemysłu filmowego, a także zagadnienia dotyczące produkcji dzieł filmowych.

Kluczowe cechy kursu:
  • dostępny na poziomie podstawowym i rozszerzonym
  • minimum zrealizowanych godzin lekcyjnych to 150 na SL i 240 dla HL
  • uczniowie podlegają ocenie wewnętrznej i zewnętrznej
  • ocena zewnętrzna składa się z niezależnego studium i prezentacji
  • o ocenie wewnętrznej decyduje portfolio dokumentujące filmowy projekt

Więcej na temat Filmu w International Baccalaureate Diploma Programme na stronie IBO.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.