13 maja 2014

Matura Międzynarodowa - informacje o rekrutacji do szkół IB

Maturzyści zmagają się z egzaminami, a gimnazjaliści stoją przed wyborem szkoły średniej. To właśnie z myślą o tych, którzy muszą zadecydować, w jakiej szkole będą kontynuować edukację, publikujemy dzisiejszy tekst. Przyjrzymy się bowiem temu, jak wygląda rekrutacja do szkół objętych programem międzynarodowej matury.

Proces rekrutacji do IB World School opiszemy na przykładzie naszej partnera - Zespołu Szkół Prywatnych w Katowicach, a ściślej należącego do tego zespołu Liceum Ogólnokształcącego im. Melchiora Wańkowicza.

Podstawowym krokiem, jakie należy wykonać chcąc aplikować do liceum z programem IB, jest kontakt z koordynatorem IB Diploma Programme oraz wypełnienie i złożenie stosownych dokumentów, do których zaliczają się:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy do programu międzynarodowej matury IB Diploma Programme,
  • kopię ostatniego świadectwa szkolnego potwierdzoną przez dyrektora szkoły,
  • wykaz ocen semestralnych z bieżącego roku szkolnego potwierdzony przez dyrektora szkoły,
  • jedno zdjęcie formatu paszportowego,
  • zaświadczenie o dodatkowych osiągnięciach pozaszkolnych, takich jak: sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, osiągnięcia sportowe, muzyczne, plastyczne, itp., certyfikaty językowe, aktywność na polu działalności charytatywnej, społecznej, ochrony przyrody i innych.

Po złożeniu podań w odpowiednim terminie (w naszym przykładzie termin mija 23 maja 2014) każdy kandydat bierze udział w egzaminach wstępnych z dwóch przedmiotów: języka angielskiego i matematyki. Przykładowe arkusze egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej szkoły (matematyka tutaj, angielski tutaj). Egzamin z matematyki dostępny jest w dwóch wersjach językowych - po polsku i po angielsku (ta druga opcja daje możliwość zdawania do szkoły uczniom niepolskojęzycznym, którzy bardzo często - tak jak w naszej partnerskiej szkole - uczą się w polskich IB World Schools).

Proces rekrutacji zwieńcza rozmowa kwalifikacyjna, która odbywa się ona zarówno w języku polskim, jak i angielskim (chyba że językiem ojczystym danego kandydata nie jest język polski - w takim wypadku rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest jedynie w języku angielskim).

Jeśli z jakichś powodów dana osoba nie może przystąpić w ogólnym, wyznaczonym dla wszystkich terminie istnieje możliwość odbycia egzaminów indywidualnie, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem.

Bardzo ważne jest wypełnienie wszystkich wymaganych dokumentów - bez tego przystąpienie do procesu rekrutacyjnego nie jest możliwe.

Oczywiście tak wygląda to w tej konkretnej szkole. W innych placówkach proces ten może przebiegać inaczej, choć różnice te nie są zbyt wielkie.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.