15 maja 2014

IBCC WISE AwardInternational Baccalaureate 22 kwietnia znalazło się na finałowej liście nominowanych do nagrody World Innovation Summit for Education (WISE), która przyznawana jest projektom edukacyjnym, mającym wpływ na społeczeństwo. Jednym z piętnastu takich projektów, spośród których sześć otrzyma we wrześniu nagrodę jest IB Career-related Certificate (IBCC).

International Baccalaureate czuje się zaszczycona tym wyróżnieniem, czemu w swoim oświadczeniu daje wyraz dyrektor generalna IB, Siva Kumari: “To dla nas zaszczyt znaleźć się na finałowej liście nominowanych przez jury WISE. Doceniamy to prestiżowe wyróżnienie dla zaangażowania IB w globalne problemy związane z edukacją, w tym kryzys zatrudnienia młodych osób oraz luki w kształceniu specjalistycznych umiejętności. Edukacja potrzebuje poważnych zmian. Dzięki IBCC liczba uczniów, którzy umiejętnie łączą akademicką wiedzę z praktycznymi umiejętnościami i wysokimi specjalistycznymi kwalifikacjami zwiększa się, ponieważ program promuje właśnie takie sposób funkcjonowania. Jest ono niezwykle ważne w czasach globalnej ekonomii.

IBCC - jeden z czterech programów oferowanych przez IB - istnieje od 2012 roku i stworzona jest dla uczniów, którzy chcą skupić się na zdobyciu praktycznych umiejętności i zawodu w ostatnich dwóch latach szkoły średniej. Łącząc wysokie wymagania naukowe z programem nastawionym na pracę zawodową, przygotowuje uczniów do sprawnego funkcjonowania na współczesnym, stale i szybko zmieniającym się rynku.
Takie podejście do kształcenia ma szczególnie wysoką efektywność w rejonach o wysokim poziomie bezrobocia. Za przykład może posłużyć tutaj hrabstwo Kent w Wielkiej Brytanii, gdzie bezrobocie sięga do 27%. Mieszcząca się tam Dane Court Grammar School wprowadziła IBCC jako środek do podnoszenia nie tylko poziomu edukacji, ale także środek do zwiększania świadomości i ambicji i tak on działa w rzeczywistości.

Jak do tej pory IBCC wprowadzono w 73 szkołach w 14 różnych krajach. Wszędzie odnotowuje podobne, pozytywne skutki oddziaływania na młode grupy społeczne, wpływając tym samym na polepszenie sytuacji całych społeczności. Przyznanie nominacji do nagrody WISE nie powinno więc w nikim budzić zdziwienia :)
Więcej na ten temat zjadziecie pod tym linkiem na stronie IBO.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.