16 stycznia 2015

Absolwenci IBDP mówią, czy było warto :)Wiele mówi się na temat wyjątkowego znaczenia programów IB nie tylko dla wykształcenia osób biorących w nich udział, ale także dla całego ich przyszłego życia. Jaki wpływ mają programie International Baccalaureate, w tym i również międzynarodowa matura, na uczniów, którzy zdecydowali się uczyć w tym systemie? Czy gra jest warta świeczki? Dowiemy się tego z przeprowadzonych jakiś czas temu badań, na które składają się 23 wywiady z absolwentami programów IB z całego świata (14 różnych krajów), w różnym wieku (20 - 63 lata) dotyczące sposobów, w jakie realizacja programu wpłynęła na ich życiową drogę, osobiste przekonania, ogólne pojęcie o świecie oraz stosunek do uczenia się.

Jessie ukończyła dwuletni Diploma Programme w swoim publicznym liceum w Kanadzie. Po ponad 20 latach jak opisuje wpływ IBDP na jej rozwój osobisty:

“Nauka w tym programie dała mi perspektywy, jakich nigdzie indziej bym nie zyskała, nie byłabym tą osobą, którą jestem teraz… W całym moim życiu trudno wskazać mi coś innego, co mogłoby wpłynąć na mnie w bardziej znaczący sposób, niż te dwa lata z międzynarodową maturą”.

Ten cytat ilustruje podobne doświadczenia wielu innych absolwentów opowiadających o swoich doświadczeniach związanych z realizacją programu IB. Pomimo faktu, że badania przeprowadzono na zróżnicowanej grupie dostrzec można wiele cech wspólnych w poszczególnych historiach osób, biorących udział w badaniu. Wynika z nich, że międzynarodowa matura prawdziwie ma potencjał, by kształcić nie tylko naukowo, ale nie pozostaje również bez głębokiego znaczenia dla całego życia uczniów.

Większość absolwentów biorących udział w badaniu zwróciło uwagę na to, jak bardzo IBDP pomogło rozwijać zdolności, które służą im w nauce, pracy i obecnym życiu. Międzynarodowy wymiar kształcenia, wpływ na świadomość, zamiłowanie do uczenia się, rozwój zdolności analitycznych oraz umiejętności wypowiadania się, czy zdolność do krytycznego myślenia znajdują się na liście najsilniejszych mocnych stron udziału w programie IB. Dotyczy to wszystkich elementów, jakie się na niego składają, także niedocenianej przez większość uczących się Theory of Knowledge. Ponadto w przeprowadzonych wywiadach podkreśla się dobre przygotowanie do dalszej nauki na poziomie uniwersyteckim.

Jaki jest nasz wniosek? Prosty i krótki: warto!

Pełne podsumowanie tego badania znajdziecie tutaj (--> klik!), a pełny opis i raport dostępny jest tutaj (--> klik!)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.