19 marca 2015

Rekrutacja do szkół z IB - jak to wygląda?


Dla wielu z Was przychodzi moment, w którym trzeba będzie zdecydować się, jaką szkołę średnią wybrać. Niektórzy zapewne zastanawiają się nad wyborem nauki w International Baccalaureate Diploma Programme. 
Dziś, na przykładzie naszej partnerskiej IB World School - Zespołu Szkół Prywatnych w Katowicach, a ściślej należącego do tego zespołu Liceum Ogólnokształcącego im. Melchiora Wańkowicza (który z roku na rok wypuszcza w świat coraz wyższą liczbę absolwentów z dyplomem IB :)) postaramy się pokazać Wam, jak wygląda proces rekrutacji do szkoły objętej programem Matury Międzynarodowej. Różni się on bowiem od rekrutacji do “zwykłej” szkoły średniej dosyć istotnie.

Cały proces rektrutacyjny do szkoły z międzynarodową maturą można podzielić na trzy etapy:

Kontakt z koordynatorem International Baccalaureate Diploma Programme i złożenie stosownych dokumentów
Każda szkoła biorąca udział w programie międzynarodowej matury wyznacza w swoich strukturach osobę odpowiedzialną za jego realizację. To właśnie z koordynatorem powinniśmy kontaktować się w celu zdobycia szczegółów związanych z ubieganiem się o przyjęcie do danej placówki oferującej naukę w IBDP.
Do dokumentów, jakie należy złożyć aplikując do LO im. M. Wańkowicza zaliczamy:
  • wypełniony formularz zgłoszeniowy do programu międzynarodowej matury IB Diploma Programme, 
  • kopię ostatniego świadectwa szkolnego potwierdzoną przez dyrektora szkoły, 
  • wykaz ocen semestralnych z bieżącego roku szkolnego potwierdzony przez dyrektora szkoły, 
  • jedno zdjęcie formatu paszportowego, 
  • zaświadczenie o dodatkowych osiągnięciach pozaszkolnych, takich jak: sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, osiągnięcia sportowe, muzyczne, plastyczne, itp., certyfikaty językowe, aktywność na polu działalności charytatywnej, społecznej, ochrony przyrody i innych. 
Dla każdej szkoły ta lista może być nieco inna - jaka dokładnie jest, dowiemy się od koordynatora.

Egzaminy wstępne
Egzaminy wstępne do szkoły IB obejmują dwa przedmioty: język angielski i matematykę. Przykładowy arkusz egzaminacyjny dostępny jest na stronie internetowej (matematyka tutaj, angielski tutaj). Egzamin z matematyki dostępny jest w dwóch wersjach językowych - po polsku i po angielsku (ta druga opcja daje możliwość zdawania do szkoły uczniom niepolskojęzycznym).

Rozmowa kwalifikacyjna
Każdy kandydat do szkoły bierze udział w rozmowie kwalifikacyjnej prowadzonej w dwóch językach - polskim i angielskim. Uczniowie, których językiem ojczystym nie jest język polski, nie mają rozmowy kwalifikacyjnej w tym języku.

Jeśli z jakichś powodów dana osoba nie może przystąpić w ogólnym, wyznaczonym dla wszystkich terminie istnieje możliwość odbycia egzaminów indywidualnie, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem.

Bardzo ważne jest wypełnienie wszystkich wymaganych dokumentów - bez tego przystąpienie do procesu rekrutacyjnego nie jest możliwe. Ważne jest zatem, by znać dokładnie wymagania konkretnej IB World School w zakresie rekrutacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.