14 marca 2012

Associations of IB World Schools


Środowisko International Baccalaureate Organization to rozbudowana i potężna sieć międzynarodowych powiązań. Jej prawne działanie umożliwia nie tylko wypracowana przez lata sprawna komunikacja, ale także instytucje związane z IBO. Mowa tutaj między innymi o Associations of IB World Schools.

Associations of IB World Schools (stowarzyszenia szkół należących do programu IB - czyli IB World Schools) to grupy szkół IB, które zrzeszają się, by móc wspierać się wzajemnie w różnych sytuacjach a ich istnienie zatwierdzone są przez International Baccalaureate Organization. Stowarzyszenia takie powstają w różnych krajach, opierają się na różnych systemach powiązań, mają różną wielkość oraz zasięg i zakres działania. Stanowią one pewnego rodzaju przestrzeń dla współpracy międzyszkolnej, spotkań i dzielenia się doświadczeniami, inicjatywami i projektami.
Wszystkie te stowarzyszenia pełnią kluczową rolę we wspieraniu sieci IB World Schools, także od strony administracji państwowej.

Jakie stowarzyszenia i gdzie działają na świecie zobaczycie tutaj

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.