23 kwietnia 2012

Grupy przedmiotowe w The International Baccalaureate Diploma Programme - grupa druga - Language acquisition: Language B


Dwa tygodnie temu pisaliśmy o przedmiocie Language ab initio, dziś czas na Language B.
Przedmiot ten należący do drugiej grupy przedmiotów - Language acquisition realizowany jest na dwóch poziomach - podstawowym i rozszerzonym. Przeznaczony jest dla uczniów, którzy mieli już kontakt z danym językiem i potrafią się nim posługiwać.

Poza nauką samego języka uczniowie w ramach kursu poznają także związaną z nim kulturę. Poziom podstawowy i rozszerzony różnią się o siebie pod względem ilości godzin, dogłębności programu nauczania, rozbudowania listy wymaganych lektur a także poziomu wymagań stawianych podczas oceniania.

Zakładane zakres znajomości języka w odniesieniu do życiowych sytuacji, poziom umiejętności posługiwania się tym językiem, osiągnięcie płynności w mówieniu i pisaniu ucznia zdobyte w pełnym okresie trwania przedmiotu są znacznie wyższe niż w ramach nauki języka od podstaw (Language ab initio).

Przemiot Language B obejmuje kilka zakresów tematycznych. Trzy z nich są obowiązkowe: media i komunikacja, problemy współczesnego świata i stosunki społeczne. Dodatkowo, zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym nauczyciel może wybrać dwa dodatkowe spośród pięciu dostępnych.

Kluczowe cechy programu i modelu oceny tego przedmiotu są następujące:
- jest dostępny na poziomie podstaowowym (SL) i rozszerzonym (HL),
- minimum programowych godzin dla poziomu podstaowowego to 150, a dla rozszerzonego 240,
- wrażliwość oraz twórcze i interaktywne zdolności rozwija się poprzez użycie tekstów i tematów w odpowiedniej perspektywie kulturowej,
- zrozumienie międzykulturowości i osiągnięcie płynności w posługiwaniu się danym językiem jest najistotniejszym celem kursu,
- uczniowie mają styczność z różnorodnymi akutentycznymi tekstami danego języka i tworzą własne,
- uczniowie poddawani są ocenie wewnętrznej i zewnętrznej,
- ocena zewnętrzna polega na sprawdzeniu, czy uczeń rozumie tekst w danym języku, czy potrafi napisać posługując się tym językiem własny teskt (dwa krótkie i jeden dłuższy - projekt),
- ocena wewnętrzna polega na sprawdzaniu zdolności ucznia do słuchania i mówienia w danym języku (poprzez konwersacje) i składa się również z prezentacji projektu i ogólnej rozmowy z nauczycielem na temat napisanej pracy.

Więcej na tamat tego przedmiotu przeczytacie w subject outline i na stronie IBO.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.