25 kwietnia 2012

Rekrutacja do szkół IB - co, jak i kiedy?


Dziś post dedykowany głównie gimnazjalistom, także tym, którzy przez ostatnie dwa dni mierzą się z egzaminami i stają właśnie przed wyborem szkoły średniej. Na przykładzie naszej partnerskiej IB World School - Zespołu Szkół Prywatnych w Katowicach, a ściślej należącego do tego zespołu Liceum Ogólnokształcącego im. Melchiora Wańkowicza postaramy się pokazać Wam, jak wygląda proces rekrutacji do szkoły objętej programem Matury Międzynarodowej.

Każdy, kto chce swoją naukę kontynuować w liceum z programem IB powinien wcześniej skontaktować się z koordynatorem IB Diploma Programme oraz złożyć stosowne dokumenty, czyli:
- wypełniony formularz zgłoszeniowy do programu międzynarodowej matury IB Diploma Programme,
- kopię ostatniego świadectwa szkolnego potwierdzoną przez dyrektora szkoły,
wykaz ocen semestralnych z bieżącego roku szkolnego potwierdzony przez dyrektora szkoły,
- jedno zdjęcie formatu paszportowego,
- zaświadczenie o dodatkowych osiągnięciach pozaszkolnych, takich jak: sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, osiągnięcia sportowe, muzyczne, plastyczne, itp., certyfikaty językowe, aktywność na polu działalności charytatywnej, społecznej, ochrony przyrody i innych.

Po złożeniu podań w odpowiednim terminie (w naszym przykładzie termin mija 27 maja 2012) każdy kandydat bierze udział w egzaminach wstępnych. Obejmują one dwa przedmioty: język angielski i matematykę. Przykładowy arkusz egzaminacyjny dostępny jest na stronie internetowej (matematyka tutaj, anglielski tutaj). Egzamin z matematyki dostępny jest w dwóch wersjach językowych - po polsku i po angielsku (ta druga opcja daje możliwość zdawania do szkoły uczniom niepolskojęzycznym, bo tacy też uczą się w naszym partnerskim liceum :)).

Następnym etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna. Odywa się ona zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Uczniowie, których językiem ojczystym nie jest język polskim, nie mają rozmowy kwalifikacyjnej w tym języku.

Jeśli z jakichś powodów dany uczeń nie może przystąpić w ogólnym wyznaczonym dla wszystkich terminie istnieje możliwość odbycia egzaminów indywidualnie, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem.
Absolutnym warunkiem koniecznym jest wypełnienie wszystkich wymaganych dokumentów - bez tego przystąpienie do procesu rekrutacyjnego nie jest możliwe.

Oczywiście tak wygląda to w tej konkretnej szkole. W innych placówkach proces ten może się trochę różnić, choć różnice te nie są zbyt wielkie.
Poniżej znajduje się lista liceów objętych programem IB - to linki, które przekierują Was do informacji na temat rekrutacji na stronie internetowej interesującej Was szkoły.

Licea niepubliczne:
1. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach
2. Monnet International School Prywatne Liceum Ogólnokształcące nr 32 im. Jeana Monneta
3. International American School of Warsaw w Warszawie
4. British International School of Cracow w Krakowie
5. I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji w Warszawie
6. International European School of Warsaw w Warszawie
7. International School of Poznań w Poznaniu
8. Kolegium Europejskie w Krakowie
9. LIV Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek w Warszawie
10. Meridian International School w Warszawie
11. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. J. Paderewskiego w Lublinie
12. Szczecin International School w Szczecinie
13. Szkoła Europejska w Łódzi
14. The British School w Warszawie
15. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Pawła z Tarsu w Józefowie
16. Liceum Ogólnokształcące EKOLA we Wrocławiu

Licea Publiczne:
1. I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach
2. Liceum Ogólnokształcące nr 3 w Gdańsku
3. I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Lublinie
4. Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej w Poznań
5. II Liceum Ogólnokształcące im. St. Batorego w Warszawie
6. III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej w Gdyni
7. IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej w Łódzi
8. Liceum Ogólnokształcące nr 5 we Wrocławiu
9. VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Kielcach
10. IX Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
11. Liceum Ogólnokształcące nr 33 im. M. Kopernika w Warszawie

1 komentarz:

  1. Dlaczego link do przykładowego arkusza z matematyki nie działa?

    OdpowiedzUsuń

Dziękujemy za dodanie komentarza.