18 czerwca 2012

Grupy przedmiotowe w The International Baccalaureate Diploma Programme - grupa trzecia - Individuals and societies: Economics


Pora na kolejny przedmiot z trzeciej grupy przedmiotów w programie Matury Międzynarodowej (Individuals and societies), czyli Economics (po prostu Ekonomia).
Główny trzon kursu ekonomii stanowi wiedza z zakresu radzenia sobie gospodarki z niedostatkami, alokacja zasobów oraz metody i procesy, według których ludzie dokonują zadowalających wyborów. Jako dynamiczna dziedzina nauk społecznych ekonomia wykorzystuje naukowe metody badań ilościowych i jakościowych.

Program tego przedmiotu skupia się na teoriach mikroekonomii (dotyczącej jednostki, firm i rynków) i makroekonomii (dotyczącej takich zmiennych jak rząd i społeczeństwo). Teorie te odnoszone są do kwestii rzeczywistych (nie naucza się ich w próżni). Istotnymi tematami wśród tych zagadnień są wahania aktywności gospodarczej, handel międzynarodowy, rozwój gospodarczy i równowaga ekologiczna.

Kurs dodatkowo porusza wymiary etyczne, powiązane z wdrażaniem teorii i polityki ekonomicznej. Uczniowie rozważają więc w ramach kursu także życiowe cele i wartości człowieka - humanistyczne determinanty działania gospodarki.

Kurs ekonomii zachęca studentów do rozwijania międzynarodowych perspektyw, sprzyja trosce o problemy globalne i podnosi świadomość uczniów na temat własnej odpowiedzialności na lokalnym, krajowym i międzynarodowym poziomie. Kurs ma na celu również rozwój wartości i postaw, które pozwolą studentom podnieść stopień osobistego zaangażowania w próby rozwiązania tych problemów, doceniając wzajemną odpowiedzialność obywateli w coraz bardziej współzależnym świecie.

Zarówno na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym, kandydaci zobowiązani są do przerobienia czterech tematów: mikroekonomii, makroekonomii, ekonomii międzynarodowej oraz ekonomii rozwoju. Niektóre podtematy w nich zawarte zarezerwowane są wyłącznie dla poziomu rozszerzonego. Sekcje te są oceniane w dwóch egzaminach na poziomie podstawowym i w trzech na poziomie rozszerzonym.

Oprócz egzaminów, kandydaci podlegają ocenie wewnętrznej. Uczniowie na obu poziomach muszą przedstawić pracę, na którą składają się trzy komentarze dotyczące artykułów opublikowanych w mediach.

Tak jak wszystkie przedmioty w programie IB i ekonomia ma międzynarodowy i otwarty charakter. Poza ściśle ekonomicznymi terminami i teoriami w ramach kursu uczeń ma kontakt z kwestiami kulturowymi i humanistycznymi, dzięki czemu nauka tej dziedziny nie jest oderwana od rzeczywistego świata.

Więcej na temat tego przedmiotu możecie dowiedzieć się na stronie IBO.
Tutaj zobaczycie subject outline (zarys przedmiotu).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.