22 czerwca 2012

System oceny w programie IB - metody


Dziś powracamy do tematu systemu oceniania w programie Matury Międzynarodowej. Przyjrzyjmy się metodom, za pomocą których dokonuje się oceny uczniów.

Wiedzę i osiągnięcia ucznia w ramach danego kursu w programie IB sprawdzać można na wiele sposobów, zarówno jeśli chodzi o ocenę wewnętrzną jak i zewnętrzną. Zacznijmy od tej drugiej.

W ocenie zewnętrznej podstawę stanowią egzaminy (są one też podstawowym filarem oceny dla wszystkich kursów i programu generalnie) - głównie ze względu na ich wysoką obiektywność i rzetelność. Wśród form stosowanych na egzaminach wyróżnia się:
- eseje,
- rozwiązywanie złożonych problemów,
- pytania krótkie i rozbudowane,
- pytania oparte o studium przypadku,
- testy wielokrotnej podpowiedzi (stosowane z ograniczeniem).

Egzaminy sprawdzają egzaminatorzy zewnętrzni, często z innego kraju. Dzięki temu właśnie wystawiona ocena jest stuprocentowo wiarygodna i obiektywna. Podnosi to również rangę samego programu nauczania i dyplomu, nadając im uniwersalny charakter.

Oprócz tego do metod oceny zewnętrznej zaliczamy kilka prac, takich jak eseje z TOKu (Theory of Knowledge), Extended Essays czy prace dotyczące światowej literatury. Takie prace uczeń pisze pod okiem nauczyciela, później ocenia je zewnętrzny egzaminator.

Jeśli chodzi o ocenę wewnętrzną, to jest ona stosowana w większości przedmiotów. Oceny wystawia wtedy nauczyciel prowadzący kurs. Może on zastosować następujące metody sprawdzania wiedzy:
- ustne ćwiczenia na kursach językowych,
- praca w terenie na geografii,
- ćwiczenia laboratoryjne w ramach nauk ścisłych,
- badania i przeprowadzanie dowodów na matematyce,
- występy artystyczne.

Wyniki oceny wewnętrznej sprawdzają zewnętrzni egzaminatorzy ich opinia składa się na 20 - 30 % ostatecznej oceny.
W przypadku przedmiotów artystycznych (muzyka, teatr, sztuki wizualne) na wynik w dużym stopniu składa się praktyka. Ćwiczeń praktyczne w przypadku tych kursów budują ostateczną ocenę w nawet w 50%.

Metody oceniania w ramach programu IB nie różnią się wyjątkowo od programów “zwykłych” szkół jeśli chodzi o rodzaje stawianych przez uczniami zadań. Jest więcej pracy praktycznej i więcej praco do napisania, co jest bardzo dużym atutem programu Matury Międzynarodowej. Ponadto wyjątkowa jest ich uniwersalność. Każdy zatem, nie tylko ten, kto chce zrobić karierę za granicą, może z nauki w programie wynieść wiele praktycznych umiejętności i dyplom poświadczający ich wyjątkowe wykształcenie.

To jeszcze nie wszystko w temacie systemu ocen w IB Diploma Programme - będzie więcej! Tymczasem pozdrawiamy i życzymy miłego weekendu!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.