15 października 2012

Uniwersytety świata: Uniwersytet we FlorencjiUniwersytet we Florencji (Universita degli Studi di Firenze, UNIFI) to państwowa włoska uczelnia wyższa z siedzibą we Florencji i jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie.

Uczelnia została założona w 1321 roku jako Studium generale w Republice Florenckiej. Wykładano na niej prawo cywilne i kanoniczne, nauki humanistyczne i medycynę. W 1349 roku papież Klemens VI przyznał szkole prawo do nadawania stopni naukowych. W 1472 roku Lorenzo de' Medici ( niekoronowany władca Florencji od 1469 roku) przeniósł uczelnię do Pizy, do Florencji przywrócił ją Karol VIII Walezjusz.

Obecnie Uniwersytet we Florencji jest jednym z największych ośrodków edukacyjnych we Włoszech. Składa się z 12 wydziałów:
- Rolnictwa,
- Architektury,
- Sztuki,
- Ekonomii,
- Edukacji,
- Inżynierii,
- Prawa,
- Matematyki, Fizyki i Nauk Przyrodniczych,
- Medycyny i Chirurgii,
- Farmacji,
- Politologii,
- Psychologii,

Na uczelnię tą uczęszcza około 60 tysięcy studentów.

Uniwersytet we Florencji należy do Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów, którego głównym zadaniem jest ujednolicenie procesu kształcenia studentów oraz prowadzenia badań w ramach procesu bolońskiego.

Do sławnych abslowentów tej uczelni zaliczają się:
- prezydent Włoch Alessandro Pertini;
- premier Włoch Lamberto Dini;
- politycy Giorgio La Pira,Leonardo Domenici i Matteo Renzi;
- astrofizyk Margherita Hack;
- botanik Rodolfo Emilio Giuseppe Pichi-Sermolli;
- immunolog Paola Ricciardi-Castagnoli;
- filozof Giacomo Marramao;
- poeci Margherita Guidacci i Mario Luzi.

Do najbardziej znanych wykładowców zaliczani są:
- John Argyropoulos - nauczał greki od 1456;
- Leonardo da Vinci - prowadził studia z zakresu anatomii człowieka (medycyna);
- Giovanni Sartori - teoretyk polityki;
- Giovanni Spadolini - historyk,  polityk i dziennikarz; premier Włoch w latach 1981-1982, od 1987 do 1994 przewodniczący Senatu;
- Enrico Fermi - fizyk teoretyk, laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizyki w roku 1938, za wytworzenie w reakcjach z neutronami nowych pierwiastków promieniotwórczych;
- Mario Luzi - poeta;
- Piero Calamandrei - pisarz, teoretyk prawa;
- Mario Draghi - bankier i ekonomista;
- Antonio Cassese - teoretyk prawa, specjalizujący się w prawie międzynarodowym.Zapraszamy na stronę internetową uczelni www.cus.firenze.it

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.