15 stycznia 2013

Grupy przedmiotowe w The International Baccalaureate Diploma Programme - grupa trzecia - Individuals and societies: World religions


Czas na pierwszy w tym roku tekst na temat przedmiotów nauczanych w ramach programu Matury Międzynarodowej. Dziś pod lupę bierzemy ostatni kurs z grupy trzeciej Individuals and societies - World religions.

World religions (czyli religioznawstwo) to stosunkowo nowy przedmiot w IBDP, ponieważ wprowadzony został w 2011 roku. Jest to metodyczne, analityczne ale jednocześnie humanistyczne studium różnorodnych wierzeń i praktyk związanych z dziewięcioma głównymi religiami świata. Przedmiot ten skupia się na zwiększaniu świadomości problemów związanych z religiami poprzez ich badanie. 

Poznawanie żywych religii w naukowy, otwarty i obiektywny sposób wpisuje się w pełni w misję IB. Religioznawstwo nauczane jest w sposób, który pozwoli uczniom poczuć, jak to jest, gdy należy się do danej religii i dowiedzieć się, jak taka przynależność wpływa na rozumienie świata, działanie w nim oraz odnoszenie się do innych przez wyznawców konkretnej religii.

Kurs składa się części wprowadzającej, zapoznającej ucznia z pięcioma wybranymi z dziewięciu głównych religii świata praktykowanych na świecie, stanowiącymi podstawę programu nauczania. Uzupełnieniem jest dogłębne studium dwóch religii z wybranych pięciu. Ta część programu studiów oparta jest na tematach, pojęć i pytaniach kluczowych. Empiryczny wymiar nauki jest bardzo istotny w nauczaniu religioznawstwa, dlatego ostatni element kursu to praca badawcza, która daje możliwość indywidualnego badania wybranego aspektu religijnych doświadczeń, praktyk lub przekonań grup i/lub jednostek.

Celami przedmiotu World religions nauczanego w ramach IBDP są:
- promowanie dociekliwego, analitycznego i humanistycznego podejścia do studiowania religii
- rozwijanie świadomego zrozumienia różnorodności religii na świecie
- promowanie szacunku dla znaczenia wierzeń i praktyk religijnych dla wyznawców danej wiary
- umożliwienie zrozumienia sposobu, w jaki religia wpływa na życie ludzi
- zachęcenie do całościowej oceny kwestii związanych z przekonaniami religijnymi i duchowymi i kontrowersjami, jakie wywołują w dzisiejszym świecie
- promowanie odpowiedzialnego i świadomego obywatelstwa międzynarodowego.

Podstawę badania wszystkich religii świata stanowią trzy poniższe pytania:
  • Od czego zależy istnienie człowieka?
  • Dokąd zmierzamy?
  • Jak się tam dotrzemy?
Nauczyciel wybiera pięć religii, których nauka będzie stanowiła podstawę przedmiotu. Religie te podzielone są na trzy grupy:
- do pierwszej zalicza się hinduizm, buddyzm i sikhizm
- do drugiej judaizm, chrześcijaństwo i islam
- a do trzeciej taoizm, dżinizm oraz bahaizm

Z każdej grupy należy wybrać przynajmniej jedną religię.
World religions dostępny jest jedynie na poziomie podstawowym.

Pod tym linkiem znajdziecie zarys przedmiotów. Więcej informacji dostępne jest również na stronie IBO.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.