19 marca 2013

Uniwersytety świata: Universiteit van Amsterdam

[źródło]
Uniwersytet Amsterdamski (Universiteit van Amsterdam, UvA) jest jednym z największych uniwersytetów w Holandii. Dzięki budżetowi w wysokości 600 milionów euro, ponad 32 tys. studentów i 5 tys. pracowników, uczelnia plasuje się w czołówce największych i najważniejszych uniwersytetów oraz ośrodków badawczych w Europie. W 2011 roku, UvA zajmował 63 miejsce na świecie, 19 w Europie i 1 w Holandii według rankingu QS World University Rankings.

Uczelnia mieści się w Randstad – największym megalopolis w Holandii, które liczy ponad 7.2 miliona mieszkańców.

Na Uniwersytet składa się siedem wydziałów:
  • Wydział Nauk Humanistycznych 
  • Wydział Nauk Społecznych i Behawioralnych 
  • Wydział Ekonomii 
  • Wydział Prawa 
  • Wydział Nauk Przyrodniczych 
  • Wydział Medycyny 
  • Wydział Stomatologii 

UvA historię swojej działalności rozpoczął w 1632 roku jako Athenaeum Illustre, której celem było kształcenie uczniów w handlu i filozofii. Siedzibą wówczas była XIV-wieczna kaplica Agnietenkapel, a same zajęcia odbywały się w domach profesorów. Do XIX wieku uczelnia była małą instytucją, dopiero w 1815 roku Athenaeum Illustre został uznany za jednostkę szkolnictwa wyższego. W 1877 roku zmienił nazwę na Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, czyli Uniwersytet Gminy Amsterdam i uzyskał możliwość nadawania tytułów akademickich. Wówczas to burmistrz szefował administracji uniwersyteckiej, a profesorowie byli wyznaczani przez Radę Miejską. Sama Rada była bardzo postępowa, co pozwalało na bardzo dużą swobodę intelektualną środowiska akademickiego. W 1961 uczelnię przemianowano na Uniwersytet Amsterdamski, a rząd przejął odpowiedzialność finansową uniwersytetu.

Największy holenderski uniwersytet otwarty jest na studentów zagranicznych - część ich kursów magisterskich jest prowadzona w języku angielskim. Spośród wszystkich studentów ok. 2500 tys. to osoby z zagranicy. Międzynarodowy charakter uczelni podkreśla również członkostwo w takich organizacjach jak League of European Research Universities (LERU), Institutional Network of the Universities from the Capitals of Europe (UNICA), European University Association (EUA), International Student Exchange Program (ISEP) i Universitas 21. UvA również współpracuje z organizacjami Socrates/Erasmus z którymi ma podpisane porozumienia wymiany z 200 instytucjami. Ma również ścisłe powiązania z 40 szkołami wyższymi na wszystkich kontynentach.

Po więcej informacji zapraszamy na oficjalna stronę uczelni www.uva.nl

[źródło]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.