20 marca 2013

Grupy przedmiotowe w The International Baccalaureate Diploma Programme - grupa czwarta - Sciences: Chemistry


Kolejnym przedmiotem z czwartej grupy kursów dostępnych w ramach programu International Baccalaureate Diploma Programme jest Chemistry - czyli chemia. 

Nacisk na praktyczne podejście do wiedzy i naukę przez doświadczenia jest flagową cechą wszystkich przedmiotów z grupy czwartej. Podobnie jak w przypadku opisywanej ostatnio Biology poprzez studiowanie chemii, uczniowie poznają sposoby, w jakie naukowcy współpracują i komunikują się ze sobą. Program zajęć z chemii jest tak przygotowany, że uczniowie bez wcześniejszego przygotowania i wiedzy z chemii mogą z sukcesami uczyć się tego przedmiotu na poziomie podstawowym (SL). Bazą do efektywnego studiowania są dociekliwość, komunikatywność i przenikliwość, które powinny cechować każdego uczestnika programie IB.

Kurs chemii zorganizowany jest w tematy. SL obejmuje jedenaście zagadnień. W przypadku HL dziewięć z jedenastu podstawowych tematów przerabia się w rozszerzonym zakresie. Zarówno na SL jak i na HL uczniowie muszą opracować dwa z siedmiu tematów do wyboru.

Program nauczania chemii obejmuje także zwrócenie uwagi uczestników programu IB na problem moralnej odpowiedzialności naukowców za pracę, jaką wykonują oraz uświadomienie znaczenia i możliwości wykorzystania efektów tej pracy dla całego świata.

Kluczowe cechy tego przedmiotu i sposoby oceniania są następujące:
  • dostępny zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, 
  • minimum zrealizowanych godzin to 150 w przypadku SL i 240 dla HL, 
  • podstawa programowa dla SL i HL jest taka sama na obu poziomach, jednak HL wymaga pogłębienia niektórych zagadnień, 
  • kurs kładzie nacisk na doświadczenie i praktyczne zdobywanie i wykorzystanie wiedzy, 
  • uczniowie w ramach tego przedmiotu poddawani są ocenie zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej, 
  • na ocenę zewnętrzną składają się trzy pisemne prace, które oceniają umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy, wykorzystywania analiz i oceny faktów naukowych, koncepcji, metod, technik i wyjaśnień, 
  • wewnętrzna ocena stanowi 24% oceny końcowej i składają się na nią interdyscyplinarny projekt naukowy, miks krótko - i długoterminowych ćwiczeń i zadań, co pozwala uczniom wykazać się nie tylko wiedzą naukową, ale także umiejętności i zdolności praktyczne.

Więcej na temat tego przedmiotu przeczytacie na stronie internetowej IBO tutaj.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.