28 maja 2013

Grupy przedmiotowe w The International Baccalaureate Diploma Programme - grupa piąta - Mathematics: Mathematical studies SL


W zeszłotygodniowym poście rozpoczęliśmy opis piątej już grupy przedmiotów, jakie oferuje program The International Baccalaureate Diploma Programme. Zaznaczyliśmy, że w jej skład wchodzą cztery różne kursy matematyki, które spełniać mają różne potrzeby uczniów, dla których wybór przedmiotu w piątej grupy jest obowiązkowy. Dziś przybliżymy Wam pierwszy z nich: Mathematical studies SL.

Kurs Mathematical studies SL dostępny jest, jak sama nazwa wskazuje, jedynie na poziomie podstawowym. Przeznaczony jest dla uczniów o różnym poziomie wiedzy i umiejętności. Jest zaprojektowany tak, by zachęcić do docenienia matematyki uczniów, którzy swojej naukowej przyszłości nie chcą wiązać z tym przedmiotem. Osoby podejmujące się nauki tego kursu muszą posiadać podstawowe umiejętności i podstawowy zakres wiedzy z matematyki.

Przedmiot koncentruje się na matematyce, która może być stosowana w kontekście innych poznawanych dziedzin wiedzy, wykonywanych zadań naukowych, a także do codziennego życia.

Kurs obejmuje pracę projektową, które stanowią unikalną cechę obrębie tej grupy kursów: uczniowie muszą przedstawić projekt - pracę pisemną stworzoną pod okiem nauczyciela na podstawie własnych badań. Taki praktyczny projekt jest okazją do spróbowania poprowadzenia matematycznego dochodzenia w kontekście innego przedmiotu, hobby lub zainteresowania przy użyciu umiejętności nabyte przed i w trakcie nauki Mathematical studies. Wypełnienie tego zadania pozwala uczniom zadać swoje własne pytania i wziąć na siebie odpowiedzialność za część przebiegu studium matematyki w ramach tego przedmiotu.

Kurs Mathematical studies SL wybierają najczęściej Ci uczniowie, którzy nie są zainteresowani naukami ścisłymi i samą dziedziną. Przedmiot ma więc charakter bardziej twórczy, nie ogranicza ucznia ściśle określonymi algorytmami, ale pozwala dostrzec praktyczne zastosowanie matematyki w problemach innych nauk i życia codziennego.

Bardziej twórczy i lekki charakter mają również prowadzone zajęcia. Ich celem jest ujęcie matematyki w sposób uwydatniający jej praktyczne znaczenie i elastyczność zastosowania w różnych koncepcjach.

Każdy uczeń, który chciałby rozwijać się w bardziej ścisłym kierunku zachęcany jest do wyboru innego kursu matematyki, a te opiszemy już w następnych postach.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.