18 czerwca 2013

Grupy przedmiotowe w The International Baccalaureate Diploma Programme - grupa piąta - Mathematics: Mathematics SL

Czy na prawdę jest tak źle z tą matematyką? ;)

W ostatnim czasie wiele było newsów i okazyjnych postów, ale dziś powracamy do naszego cyklu opisującego przedmioty w programie matury międzynarodowej.

Pora na kolejny po Mathematical studies SL kurs matematyki, jaki obejmuje piąta grupa przedmiotów w International Baccalaureate Diploma Programme: Mathematics SL.


Mathematics SL to kurs przeznaczony dla uczniów, którzy posiadają już wiedzę z zakresu podstawowych pojęć w dziedzinie matematyki i którzy posiadają umiejętności niezbędne do stosowania prostych technik matematycznych w pełnym zakresie. Przygotowuje on do dalszej zaawansowanej nauki w takich dziedzinach jak chemia, ekonomia, psychologia i zarządzanie w biznesie dzięki dostarczeniu uczniom solidnych podstaw matematycznych.

Kurs koncentruje się na wprowadzaniu ważnych pojęć matematycznych poprzez rozwój technik matematycznych. Celem Mathematics SL jest zapoznanie uczniów z tymi pojęciami w sposób zrozumiały i spójny, ale bez nacisku na matematyczną dokładność. Uczący się tego przedmiotu powinni umieć zastosować wiedzę zdobytą podczas nauki matematyki w rozwiązywaniu realnych problemów przedstawionych w odpowiednim kontekście.

Portfolio, składowa oceny wewnętrznej, stwarza pole niezależnego rozwoju wiedzy matematycznej poprzez angażowanie się w badania i modelowanie matematyczne. Uczniowie mają możliwość przemyślenia i wyboru podejścia do poszczególnych zadań oraz badać problem na różne sposoby. Portfolio pozwala na rozwijanie umiejętności niezbędnych do komunikowania idei matematycznych bez konieczności przechodzenia przez ograniczony czasowo pisemny test.

Mathematics SL obejmuje zagadnienia, które nie sięgają zakresu zaawansowanego. Uczniowie, którzy chcą poznać wyższy poziom wiedzy z tej dziedziny, powinni wybrać kurs na wyższym poziomie.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.